Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov

Vďaka podpore projektu z Fondu SK-NIC sa môže EDUMA zamerať na zvýšenie bezpečnosti v online priestore pre žiakov, ktorí sú náchylnejší stať sa obeťou kyberšikany.

Cieľom projektu je zlepšiť znalosti a zručnosti pedagógov v problematike kyberšikany a bezpečného správania sa na internete a v spolupráci s partnerskou organizáciou DigiQ im poskytnúť materiály pre prácu s touto témou počas vyučovania. Čoraz viac sa totiž ukazuje, že deti sa nedokážu brániť a tento problém často nevedia riešiť ani školy či rodičia. Organizácia EDUMA chce zaradiť príbehy týkajúce sa kyberšikany do online živej knižnice a poskytnúť ich rodičom, školám i deťom, s cieľom upozorniť na problém kyberšikany a ukázať im ako pri stretnutí s ňou postupovať, resp. chrániť sa.

Vypočujte si viac informácií o projekte priamo od našej projektovej koordinátorky a lektorky, Jany Harušťákovej:

 

Projekt Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov a jeho výsledok podporil SK-NIC a WebSupport.