Čo prináša projekt 4zet: Zisti – Zviditeľni – Založ – Zmeň

V projekte 4zet: Zisti – Zviditeľni – Založ – Zmeň ide o to, aby mladí ľudia vlastnými aktivitami prispeli k zlepšovaniu kvality života znevýhodnených skupín, ktoré poznajú, sú im blízke a ktorým chcú pomôcť.

Do projektu sa už zapojili mladí ľudia a mládežnícki lídri, ktorí majú predstavu, ako chcú pomáhať iným a uvažujú aj o možnosti založiť si vlastnú neformálnu skupinu mladých, občianske združenie alebo neziskovú organizáciu.

Čo znamená 4zet?

4zet predstavuje komplexnú prípravu účastníkov na to, aby ZISTILI a ZVIDITEĽNILI potreby zraniteľných skupín mládeže a pripravili sa na ZALOŽENIE mládežníckych neformálnych skupín alebo mládežníckych mimovládnych organizácií s víziou podporiť ZMENU kvality života mladých ľudí.

4zet je trenažérom, na ktorom si účastníci môžu celý proces vyskúšať a pripraviť sa na realizáciu vlastných aktivít. 

1 ZISTI

Aktivita je zameraná na prípravu a realizáciu osem jednodňových diskusií so zameraním na zistenie novovynárajúcich sa potrieb mladých ľudí zo zraniteľných skupín. 

Diskusie realizujú prioritne už samotní vybraní účastníci – mladí lídri. My ich pripravíme a budeme celým procesom sprevádzať. 

Cieľovými skupinami diskusií je mládež od 13-19 rokov z rôznych zraniteľných skupín (každý líder identifikuje svoju cieľovú skupinu), pričom jednej diskusie sa zúčastní dvadsať teenegerov.

2 ZVIDITEĽNI

Tréningová dvojdňová príprava na realizáciu komunikačných aktivít so zameraním na zviditeľnenie výsledkov diskusií o zisteniach novovynárajúcich  sa potrieb mladých ľudí zo zraniteľných skupín. 

Komunikačné aktivity budú kreovať samotní lídri spolu s kreatívcami z PR agentúr.

3 ZALOŽ

Séria 6 dvojdňových stretnutí (1 noc) zameraných na simuláciu krokov pri zakladaní neformálnych skupín a občianskych združení, čiže získanie zakladajúcich členov, príprava štatútu, tvorba vízie a misie organizácie/skupiny, fundraising, tvorba projektov, prvé stretnutie správnej rady a administratívne kroky k registrácii organizácie.

Účastníci tiež môžu získať inšpirácie cez rozhovory a konzultácie so zakladateľmi etablovaných MVO. 

4 ZMEŇ

Zacielené na podporu predloženia prvých projektových žiadostí v programe Erasmus+ (malé strategické partnerstvá, mládežnícke mobility/participácia mládeže) a sprevádzanie prvými krokmi po založení MVO/neformálnej skupiny.

Prihláška

Ak sa Ti vzdelávanie pozdáva a chceš do TOHO s nami ísť, prihlás sa vyplnením záväznej prihlášky čo najskôr, aby si nezmeškal(a) ďalšie kolo vzdelávania,  najneskôr do 30. júna 2022 (termín prihlásenia po predĺžení).

Na vzdelávanie môžeme prijať 10 mladých lídrov a líderiek. Kompletne vyplnené prihlášky zasielaj na info@eduma.sk

Prečo to robíme?

EDUMA chce týmto projektom podporiť participáciu mladých ľudí na zlepšovaní kvality života zraniteľných skupín. Mnohé mimovládne organizácie sa zameriavajú najmä na vzdelávanie a rozvoj mladých ľudí ako na cieľovú skupinu. V EDUME chceme podporiť budovanie novej generácie lídrov, schopných samostatne viesť skupiny ľudí a následne založiť organizácie reagujúce na potreby novej generácie mládeže zo zraniteľných skupín. Účastníkov necháme nazrieť do zákulisia a postupne sa pripravovať cez simulácie na reálne založenie vlastnej iniciatívy alebo občianskeho združenia.


Projekt 4zet: Zisti – Zviditeľni – Založ – Zmeň je realizovaný vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+.

 

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity