Eduma v Dobrej krajine

Podporte viac Vnímavých škôl na Slovensku

Staňte sa súčasťou Dobrej krajiny a našim pravidelným darcom. Aj vašich 5 alebo 10 eur, ktoré mesačne darujete Edume, nám pomôže rozvíjať mladých ľudí na školách a viesť ich k väčšej vnímavosti. Práve vďaka vašej podpore môžeme prinášať Online živú knižnicu a jej príbehy k všetkým učiteľom na základných a stredných školách, ale aj na univerzitách, ktorí chcú v našej krajine vzdelávať inak. Na Slovensku narastá počet mladých ľudí, ktorí sa strácajú v spleti rýchlo sa šíriacich informácií. Vplyvom sociálnych sietí, niektorých mediálnych obrazov i výrokov politikov často preberajú názory, ktoré sú mnohokrát extrémne zamerané voči ľuďom s odlišnou rasou, etnicitou, s ekonomickými a sociálnymi problémami. Ukazuje sa, že len teória na školách a dobré výsledky v testovaniach nestačia. Mladým ľuďom chýba kritické myslenie. Aby sa stali citlivejší k svojmu okoliu, k spolužiakom, učiteľom a k ľuďom s prekážkami, potrebujeme ich učiť inak – cez príbehy a emocionálne učenie.

Súčasní žiaci a študenti sa o niekoľko rokov stanú zamestnávatelia, učitelia, manažéri a ich postoje budú ovplyvňovať celú našu spoločnosť. Naučme ich reflektovať vlastné strachy a predsudky, dajme im možnosť slobodne myslieť, otvorene diskutovať a cez príbehy druhých šancu prehodnocovať svoje postoje.

"Chceme podávať čo najlepší výkon v zamestnaní, dosiahnuť čo najlepšie študijné výsledky. Snažíme sa o nasadenie a vysoké pracovné tempo. Byť najlepší. V škole mať samé jednotky. Ale bude sa nám takto žiť lepšie? Budeme šťastnejší, spokojnejší, priateľskejší? A čo, ak príde aj do môjho života zdravotný, sociálny alebo ekonomický problém? Ako sa začlením? Ako ma prijme okolie? Roky smerujeme našu spoločnosť na výkon a zabúdame pritom budovať úprimné vzťahy. Tvárime sa humánne, ale nevieme, ako sa zachovať pri stretnutí s človekom s prekážkou. Aké to je, ak nám vkročí do života cudzinec, nevidiaci alebo človek s protézou? Napriek otvorenosti nášho srdca zostávame neistí, lebo nám nik nepovedal, nikto nás nenaučil, ako prirodzene akceptovať inakosť. Ale to všetko môžeme zmeniť! Sme radi, že naša škola už na túto cestu vykročila."

Anna Chlupíková, riaditeľka Základnej školy Nováky.