EDUMA hľadá Živé knihy so silným príbehom

Patríte medzi tých, ktorí prekonávajú prekážky v spoločnosti alebo si myslíte, že máte životný príbeh, ktorí by mali poznať aj ostatní? Dajte nám o sebe vedieť.

EDUMA hľadá nové Živé knihy z celého Slovenska, ktoré by sa radi aktívne podieľali na scitlivovaní mladých ľudí na školách a vo firmách. Ak patríte k ľuďom, ktorí chcú cez svoj životný príbeh prinášať dôležité témy v našej spoločnosti a otvorene hovoriť o tom, ako (pre svoj vek, sociálnu situáciu, zdravotný hendikep či iné dôvody) prekonávate rôzne prekážky, dajte nám o sebe vedieť.

Z prijatých prihlášok vyberieme prvých 10 uchádzačov, ktorí sa zúčastnia zážitkového tréningu Živých kníh v Novom Smokovci.

Ako sa prihlásiť?
Stačí, ak do 17. marca vyplníte Prihlasovací formulár a v ňom nám krátko napíšete niečo o sebe a váš príbeh.

Aké by mali byť Živé knihy, ktoré hľadáme?

  • Majú životný príbeh alebo istú časť, o ktorom sú pripravené rozprávať druhým
  • Chcú upozorniť na spoločenský problém, ktorý sa ich týka a mal by sa týkať aj nás všetkých 
  • Dokážu svojím rozprávaním zaujať a sú otvorené odpovedať na rôzne otázky čitateľov
  • Vedia, že majú právo pri otázkach povedať: Dosť
  • Sú pripravené zúčastniť sa Tréningu Živých kníh a následne si skúsiť kontaktnú živú knižnicu v praxi
  • Radi by sa zúčastnili našich zážitkových podujatí vo firmách a na školách (v prípade dostupnosti), aby mladí ľudia na i zamestnanci vo firmách vedeli, ako pristupovať k ľuďom s podobnými prekážkami (spolužiakom, kolegom, klientom)

Čo sa naučíte a čo sa vďaka vám môže zmeniť?

  • Naučíte sa búrať stereotypy a predsudky v téme, ktorá je vám blízka 
  • Budete komunikačne zdatnejší – naučíte sa odkomunikovať svoj príbeh a cez neho aj vašu osobnú tému
  • Stanete sa ambasádorom danej témy a hovorcom istej skupiny ľudí, ktorú trápia podobné problémy
  • Prispejete k tomu, aby sa spoločnosť stala citlivejšia a zodpovednejšia voči potrebám zraniteľných

V našej spoločnosti žijú ľudia, ktorých pre isté prekážky, ktoré prekonávajú, v spoločnosti často nevidíme alebo prehliadame. Denne sa stretávajú s ľútosťou alebo s intoleranciou, pričom sa snažia byť iba prijatí. Dôvodom, prečo je tomu tak, sú často slabé komunikačné zručnosti znevýhodnených alebo ich nevyrovnanosť sa s vlastným hendikepom a inakosťou. Na druhej strane ľudia, ktorí nepoznajú príbehy ľudí zo znevýhodnených skupín, často nevedia, ako k nim pristupovať a ako s nimi komunikovať v bežnom či pracovnom živote. Aj preto im chceme dať priestor prejaviť sa.

Firmy a školy na Slovensku čoraz viac siahajú po príbehoch Živých kníh pri scitlivovaní svojich ľudí. Chcú pochopiť problémy, ktoré ľudí s prekážkami trápia. Tým, že ich vytrénujeme, budú pripravené rozprávať svoj príbeh pre kohokoľvek a kdekoľvek. Či už nájdu uplatnenie v rámci rôznych festivalov, firemných podujatí, kontaktných živých knižníc na školách alebo ako mystery shopperi. Niektoré príbehy sa stanú súčasťou našich EDUMA e-bookov a možno aj vzdelávacieho portálu Online živá knižnica.  


Projekt Vidieť zvuky, počuť farby podporil Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis.

     

Naše podujatia

Žiadne Udalosti