EDUMA sa pridala k signatárom Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania mladých

Naša organizácia Od emócií k poznaniu – EDUMA sa dnes pridala spolu s ďalšími organizáciami k existujúcim 107 signatárom Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Stalo sa tak počas Konferencie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania EMPOWER – NO UZNAJ, ktorá bola spojená s predstavením príkladov dobrej praxe a oceňovaním ukážkových subjektov podporujúcich a poskytujúcich neformálne vzdelávanie, ako aj projektov rozvíjajúcich neformálne vzdelávanie prostredníctvom medzisektorovej spolupráce.

Základom pre vytvorenie týchto partnerstiev boli individuálne stretnutia so zástupcami zamestnávateľov, občianskych združení, formálneho vzdelávania, inštitúcií verejnej a štátnej správy a séria okrúhlych stolov v každom z regiónov Slovenska s vybranými zástupcami jednotlivých oblastí. Súčasťou stretnutí bola aj tvorba Deklarácia o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania a nastavenie systému uznávania neformálneho vzdelávania v praxi. Zástupcovia inštitúcií sa tak zaviazali spolupracovať naprieč sektormi na uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová počas konferencie spomenula význam neformálneho vzdelávania a jeho výsledky, ktoré v očiach verejnosti môžu byť niekedy nepovšimnuté, či dokonca až podceňované. „Práve tímová práca, cieľavedomosť, fair-play, kreativita, empatia, či líderské zručnosti a schopnosť kritického myslenia, sú tými, ktoré nám o niekoľko rokov v dobe zasiahnutej trendom digitalizácie, poskytnú náskok pred modernými technológiami a umelou inteligenciou,“ uviedla. 

Konferenciu pripravila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a slávnostne ju svojimi príhovormi otvorili štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Oľga Nachtmannová, generálny riaditeľ organizácie IUVENTA, Róbert Hronský a Peter Rusiňák z AmCham Slovakia.

Medzi novými signatármi sú aj tieto organizácie: Brose Prievidza spol. s.r.o., CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Prešove, BAŠTA – kultúrno-komunitné centrum, DigiQ, Agentúra Digitálny Nomád, Životológia – vzdelávací program pre mládež a dospelých, Generation WE o.z., Karpatská nadácia, Klub Pathfinder- Prieskumník, Krajská knižnica v Žiline, Mesto Nitra, Mesto PRIEVIDZA, Mladiinfo Slovensko, Nadácia televízie Markíza, Nestlé, Outward Bound Slovakia, Pomáhame druhým Create & Control, Silnejší Slabším, Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34, Prešov, SYTEV – Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering, Teach For Slovakia, Youthfully Yours SK a YouthWatch.