Festival Živých kníh a Vnímavosti, Bratislava

Kedy ?

14.06.2018 (štvrtok) 08:30 - 13:30 hod

Miesto konania

Námestie Ľudovíta Štúra 4 Bratislava


Festival Počúvaj – Premýšľaj – Zmeň bude najväčším festivalom Živých kníh a Vnímavosti!

Pozývame vás na festival príbehov a zážitkových aktivít, ktoré pomáhajú pochopiť dennodené životy ľudí, ktorí sa boria s prekážkami v spoločnosti. Prihlásiť sa môžete jednoducho, stačí vyplniť online prihlasovací formulár.

Chcem sa prihlásiť na Festival Živých kníh, 14. jún 2018 (link na prihlasovací formulár)

Štvrtkovým unikátom bude historicky prvá Živá knižnica na Slovensku organizovaná pre vychovávateľov, učiteľov a pomáhajúcich profesionálov z oblasti výchovy, vzdelávania, sociálnej práce a psychológie. Živé knihy budú rozprávať o svojich skúsenostiach a zážitkoch v škole, problémoch a prekážkach v spoločnosti a vyrovnávaní sa so svojim hendikepom (inakosťou). Učitelia a pomáhajúci profesionáli tak získajú unikátny pohľad do vnútra „duše“ človeka, ktorého spoločnosť odmieta, ľutuje alebo vylúči na okraj života.

Okrem Živej knižnice s viac ako 30 knihami zažijú vo štvrtok učitelia a pomáhajúci profesionáli inšpiratívne nástroje, aktivity, ukážkové hodiny zamerané na scitlivovanie detí, žiakov, študentov, mladých ľudí k zraniteľným skupinám a formovanie ich kritického myslenia na dianie v spoločnosti.

Každý návštevník štvrtkového programu získa štvrťročný bezplatný prístup do jedinečného portálu www.onlinezivakniznica.sk plný príbehov a metodických návodov pre využívanie príbehov vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

Pre koho je štvrtok vhodný?

  • súčasní a budúci učitelia, vychovávatelia v MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ
  • vychovávatelia a sociálni pracovníci z detských domovov, krízových centier a resocializačných zariadení
  • pracovníci na úradoch práce
  • súčasní a budúci pomáhajúci profesionáli (psychológovia, sociálni pracovníci, pracovníci s mládežou)

Načítanie mapy…