Online príprava trénerov pre 4vé akadémiu rozvoja kritického myslenia

Kedy ?

31.08.2020 (pondelok) - 15:00 - 18:00 hod


EDUMA bude v rámci šírenia dobrej praxe školiť nových lektorov 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia na Slovensku, aj v Čechách.

Naším cieľom je budovanie inklúzie a porozumenia medzi znevýhodnenými skupinami ľudí a majoritou spoločnosti v Slovenskej i Českej republike. Chceme multiplikovať využívanie Online živej knižnice, ktorá je overeným storytellingovým nástrojom na budovanie kritického myslenia.

 4-vé akadémia rozvoja kritického myslenia je akreditovaným vzdelávaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorého cieľom je vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti (akreditácia podľa 282/2008 Z.z.).

Ako bude prebiehať príprava trénerov?

Vzdelávanie nových trénerov 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia pozostáva v úvode z viacerých online blokov zážitkového vzdelávania, po ktorom nasleduje realizácia praxe pod vedením našich mentorov. Úspešní absolventi budú neskôr viesť ďalšie vzdelávania v rámci 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia.  

Vzdelávanie trénerov je realizované vďaka podpore vďaka podpore Erasmus+ SK a našim českým partnerom z GLAFKA v rámci projektu „Šírenie inovatívneho spôsobu vzdelávania pomocou storytellingu za použitia moderného neformálneho vzdelávania“.

 

 


Mapa nie je dostupná