Prihláste sa na víkendovku profesionálnych rodičov s rómskymi poradcami

Kedy ?

22.11.2019 (piatok) - 24.11.2019 (nedeľa) 00:00 - 23:59 hod


Ste náhradní alebo profesionálni rodičia, ktorí doma vychovávajú rómske dieťa a radi by ste porozumeli špecifikám jeho prežívania a ako reagovať na možné prejavy intolerancie v škole alebo v spoločnosti? Prihláste sa na našu víkendovku s dobrovoľnými rómskymi poradcami.  

Po minuloročnom pilotnom ročníku projektu Vnímaví pre zraniteľných opäť pokračujeme v rozširovaní siete dobrovoľných poradcov, ktorí budú pomáhať rodičom s rómskymi deťmi. 

Prihláste sa na našu víkendovku

Profesionálnym a náhradným nerómskym rodičom a ich deťom teraz ponúkame možnosť stretnúť sa s mladými dobrovoľnými rómskymi poradcami. Tí ich budú sprevádzať na ceste k pochopenia ich vlastnej identity a prežívania. Prvé stretnutie rodín s poradcami sa uskutoční už v októbri (predpokladaný termín je .

Čo ponúkame náhradným a pestúnskym rodičom?

  • víkend v spoločnosti šikovných vzdelaných rómskych mladých ľudí pod vedením Adely Pleškovej Matulayovej
  • rozhovory mladých Rómov s rodičmi, aké sú špecifiká prežívania rómskeho dieťaťa čeliaceho predsudkom a stereotypom spoločnosti
  • workshopy o histórii Rómov, rómskeho jazyka a kultúry Rómov
  • tanečný workshop
  • príbehy mladých rómskych poradcov
  • diskusie mladých Rómov s deťmi, ktorí im pomôžu budovať hrdosť na svoje rómske ja
  • veľa iného

Ako sa môžete prihlásiť?

Vyplňte náš prihlasovací formulár do 30. októbra. Popíšte nám v ňom tiež, akú podporu by ste chceli mať vo vašom mladom rómskom poradcovi pre seba a akú pre svoje dieťa/ deti. Pridajte aj informácie o svojich prijatých rómskych deťoch. Na základe vašich prihlášok následne vyberieme rodiny a budeme vás informovať o našom spoločnom víkendovom stretnutí.

POZRITE SI AJ NÁŠ DOKUMENT MAMA, OTEC, KTO SOM?

Ubytovanie a stravu hradí naša organizácia Od emócií k poznaniu – EDUMA.

 

Cieľom programu Dobrovoľní poradcovia je rozšíriť systém podporného poradenstva v oblasti náhradného rodičovstva rómskych detí alebo inštitucionalizovanej starostlivosti o rómske deti. Dobrovoľní poradcovia môžu svoje znalosti a skúsenosti odovzdávať ďalej rodinám aj vďaka pochopeniu svojej rómskej identity a kultúry. „Profesionálni a adoptívni rodičia počas nášho víkendového stretnutia sa zoznámia s dobrovoľnými poradcami, ktorí budú hovoriť o svojich životných skúsenostiach a prekážkach a o ceste porozumenia svojmu rómskemu ja. Spoločné stretnutie bude tiež príležitosťou na vymieňanie si rôznych skúseností aj o tom, ako zvládať nástrahy v prípade prejavov intolerancie voči Rómom,“ hovorí autorka myšlienky Janette Motlová, ktorá sa už 20 rokov venuje téme inklúzie. Dobrovoľní poradcovia sa zároveň stanú pre prijaté rómske deti kamarátmi, ktorí im osobne alebo cez sociálne siete pomôžu vysvetliť a pochopiť, kým sú a ako zvládať občas aj nepríjemné prejavy intolerancie zapríčinené inou farbou pleti v spoločnosti.


  Projekt Víkendové pobyty pre nerómske náhradné rodiny s rómskymi deťmi je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR.

Projekt Vnímaví pre zraniteľných – Dobrovoľní poradcovia pre rómske deti vyrastajúce v náhradných nerómskych rodinách je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedná organizácia Od emócii k poznaniu, n.o.

 

Prihláste sa na víkendovku profesionálnych rodičov s rómskymi poradcami

Mapa nie je dostupná