ODBORNÁ KONFERENCIA: Storytellingom k budovaniu kritického myslenia (nielen) mládeže

Kedy ?

15.01.2019 (utorok) 09:30 - 16:30 hod

Miesto konania

Bottova 2 Bratislava


Pozývame vás na česko-slovenskú odbornú konferenciu Storytellingom k budovaniu kritického myslenia mládeže, kde vám predstavíme výsledky zavádzania inovatívnych storytellingových vzdelávacích nástrojov do škôl, firiem a neziskových organizácií. Súčasťou konferencie bude predstavenie prototypu virtuálnej reality ako nástroja formujúceho postoje.

REGISTRUJTE SA TU: Kliknite na registračný formulár, vyplňte vaše údaje a pošlite. Následne  vám do e-mailu príde notifikácia o vašej registrácii. V prípade akýchkoľvek otázok, píšte na info@eduma.sk 

Pre koho je konferencia určená?
Pedagógom základných, stredných a vysokých škôl, HR a SCR manažérom firiem, študentom vysokých škôl humanitného zamerania, pomáhajúcim profesionálom a lektorom, ktorí sa chcú dozvedieť o nových spôsoboch vzdelávania a rozvoja ľudí.

Vstup na konferenciu je bezplatný.

PROGRAM
8.30 – 9.30      REGISTRÁCIA

9.30 – 10.00    OTVORENIE KONFERENCIE A PRÍHOVORY HOSTÍ
JUDr. Mgr. Martina Lubyová PhD., ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
Mgr. Peter Kupec, riaditeľ Národnej agentúry programu EÚ Erasmus +
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra špeciálnej pedagogiky
Ing. Gabriela Vlčková, GLAFKA s.r.o.
Mgr. Barbora Babicová,
externá lektorka a metodička EDUMA – Od emócií k poznaniu

10.00 -11.20   STORYTELLING AKO NÁSTROJ VZDELÁVANIA KU SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI A ROZVOJA KRITICKÉHO MYSLENIA
Mgr. Tatiana Švrčková, Slovak Telekom
Mgr. Branislav Kožuch, V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica,  Katedra sociálnej práce
PaedDr. Anna Chlupíková, riaditeľka Základnej školy Nováky

11.20-11.45    COFFEE BREAK
Ukážky Vnímavých projektov, ktoré vám odprezentujeme v popoludňajšom bloku. Počas našich prestávok si budete môcť vyskúšať aj našu novinku – prototyp virtuálnej reality ako nástroja formujúceho postoje.

11.45 – 13.00 AKÉ SÚ VÝSLEDKY PRÁCE SO STORYELLINGOM CEZ ONLINE ŽIVÚ KNIŽNICU?
Mgr. Lenka Sokolová, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra psychológie a patopsychológie
Patrícia Balážiová, Slovak Telekom
Mgr. Norbert Maur, PhD., senior programový manažér Nadácie Pontis a manažér programu Generácia 3.0
PaedDr. Zuzana Révészová, Spojená škola Odborárska Košice a Od emócií k poznaniu – EDUMA

13.00– 13.45  OBED

13.45 – 14.45 STORYTELLING A VZDELÁVANIE CEZ PRÍBEHY V PRAXI I. časť
Príprava študentov vysokých škôl na prax
Katarína Kurčíková a Lucia Galková, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica,  Katedra sociálnej práce

Využívanie Online živej knižnice pri vyučovaní psychológie
Lenka Sokolová, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra psychológie a patopsychológie

Využívanie príbehov v bežnom vyučovaní a v scitlivovaní na 1.stupni ZŠ
Michaela Ďurišová
, Základná škola Juraja Fándlyho Sereď
Zuzana Révészová,  Spojená škola Odborárska Košice a Od emócií k poznaniu – EDUMA

Využívanie Online živej knižnice v bežnom vyučovaní na 2. stupni ZŠ (pokrytie medzipredmetových vzťahov a prierezových tém)
Barbora Babicová, externá lektorka a metodička EDUMA – Od emócií k poznaniu
Ján Kvak, Základná škola s materskou školou Vištuk

15.00 – 16.00 STORYTELLING A VZDELÁVANIE CEZ PRÍBEHY V PRAXI II. časť
Využívanie príbehov z Online živej knižnice v rovesníckom vzdelávaní
Michelle Kubištová
, Gymnázium Karola Štúra Modra

Využívanie storytellingu na formovanie klímy a budovanie charakteru žiakov a študentov
Andrea Papp,
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou

Storytelling vo vzdelávaní a rozvoji zamestnancov firemného prostredia
Veronika Šušková, Slovak Telekom
Patrícia Balážiová,
Slovak Telekom

Storytelling ako nástroj budovania Vnímavých škôl
Lýdia Šuchová, Vnímavá škola
Katarína Dobrovodská, špeciálna pedagogička Základná škola Železničná Bratislava

16.00- 16.30   ZHODNOTENIE A UKONČENIE KONFERENCIE

Konferenciu moderuje Janette Motlová, zakladateľka Od emócií k poznaniu – EDUMA, n.o. a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.

Každý účastník získa Osvedčenie o absolvovaní konferencie s darčekom (storytellingový balíček).

Registrácia otvorená do 13.1. do 22.00 hod.

ORGANIZÁTORI:

                

PARTNERI:

 

ODBORNÁ KONFERENCIA: Storytellingom k budovaniu kritického myslenia (nielen) mládeže

Načítanie mapy…