2. časť Storytellingového vzdelávania 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia: Vplyv príbehu na rozvoj žiakov, študentov, práca s obrazom a príbehom

Kedy ?

03.07.2020 (piatok) - 15:00 - 18:00 hod


Ide o úvodnú druhú časť komplexného vzdelávacieho balíka, ktorý vychádza zo 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia a bude ho viesť naša lektorka Janette Motlová.

Vzdelávanie je bezplatné a je určené pre učiteľov základných a stredných škôl (vrátane špeciálnych alebo združených škôl). 

4vé akadémia rozvoja kritického myslenia je akreditovaný program MŠVVaŠ SR, ktorý využíva storytelling ako nástroj formovania postojov a kritického myslenia k porozumeniu prežívania zraniteľných skupín a poskytuje zručnosti v oblasti posilnenia spoločenskej zodpovednosti mládeže zraniteľným skupinám. Vychádza pritom zo storytellingových metód a nástrokov ako sú Online živá knižnica, kontaktná Živá knižnica a virtuálna realita.

Absolvovaním tohto modulu 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia, učitelia získajú potrebné kompetencie pre využitie storytellingu vo svojej praxi a certifikát absolventa 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia.

Vzdelávanie budeme realizovať v nasledujúcich termínoch a čase:

Úvod – 2 webináre:

  • 11. jún – 15:00-18:00, webinár: Úvod do 4vé Akadémie rozvoja kritického myslenia + úvod do storytellingu (3 hodiny aj s prestávkou)

  • 3. júl – 15:00-18:00 (možnosť zmeny času po dohode s účastníkmi), webinár:  Vplyv príbehu na rozvoj žiakov, študentov, práca s obrazom a príbehom  (3 hodiny aj s prestávkou)

Medziobdobie: dištančné vzdelávanie pod vedením mentora, pričom účastník navrhne plán pre využitie storytellingu vo svojej praxi a jednu vzorovú lekciu realizuje

Záver: október/konkrétny termín aj formát stanovíme po dohode s Vami: reflexia dištančnej fázy vzdelávania, ukončenie vzdelávania

Bonusový webinár na tému šikany a kyberšikany (2-3h) – konkrétny termín stanovíme po dohode s Vami, online

V prípade Vášho záujmu o vzdelávanie v uvedených termínoch, prosíme o záväzné vyplnenie prihlášky: https://forms.gle/KWML8g7Ay2FHtB719

Aby sme Vám mohli počas webinára dať priestor zapojiť sa, aktívne komunikovať a zodpovedať Vaše otázky, kapacita je max. 25 účastníkov.   

Link na prvý webinár Vám zašleme najneskôr jeden deň vopred, t.j. 10.6.2020.

Webinár bude prebiehať prostredníctvom aplikácie zoom.us. Stačí, keď si stiahnete aplikáciu Zoom.us do Vášho zariadenia, na ktorom chcete sledovať webinár (PC, tablet, smartphone).

Toto vzdelávanie je podporené z grantu ČSOB nadácie, ako aj z Fondu SK-NIC.

       


Mapa nie je dostupná