Záverečné skúšky – účastníci 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia

Kedy ?

04.11.2020 (streda) - 14:00 - 16:00 hod


Účastníkov 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia čaká po realizácii ich vlastnej praxe posledný krok – záverečná skúška. 

Vzdelávanie je súčasťou projektu Scitlivovanie mladých ľudí a budovanie kritického myslenia cez príbehy na školách, ktoré je bezplatné vďaka podpore z grantu ČSOB nadácie, ako aj projektu Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov. Projekt a jeho výsledok podporil Fondu SK-NIC a WebSupport


Mapa nie je dostupná