Hľadáme ďalšie Živé knihy z rôznych regiónov Slovenska

Čoraz viac sa na EDUMU obracajú školy i firmy z celého Slovenska so záujmom o živé knižnice. Naším cieľom je, aby sme mohli ponúkať rôznorodé príbehy Živých kníh z rôznych miest a regiónov. Takisto je pre nás veľmi dôležité, aby každá potenciálna Živá kniha prešla zážitkovým tréningom a boli sme si istí, že je pripravená rozprávať svoj príbeh druhým.

Po prvom úspešnom tréningu opäť hľadáme nové Živé knihy z celého Slovenska, ktoré sa chcú aktívne podieľať na scitlivovaní mladých ľudí i dospelých. Ak patríte k ľuďom, ktorí prekonávajú pre svoj hendikep, inú etnicitu, národnosť, farbu pleti, chorobu, poruchu, sociálnu situáciu či iné dôvody prekážky v spoločnosti a ste pripravený rozprávať svoj príbeh a aj cez neho búrať predsudky, dajte nám o sebe vedieť.

Témy, cez ktoré sa ako potenciálna Živá kniha môžete zapojiť: život v chudobe, ageizmus, iná etnicita, život s chorobou, život s hendikepom, šikana, kyberšikana, a pod.

Z prijatých prihlášok vyberieme ďalších kanditátov, ktorí sa už 4. a 5. mája zúčastnia spoločného zážitkového tréningu Živých kníh v Bratislave

Ako sa prihlásiť?
Stačí, ak do 24. apríla (piatka) vyplníte Prihlasovací formulár. Napíšte nám v ňom krátko niečo o sebe a aký je váš príbeh, ktorý by ste chceli zdieľať druhým.

Aké by mali byť Živé knihy, ktoré hľadáme?

  • majú životný príbeh alebo istú časť, o ktorom sú pripravené rozprávať druhým
  • chcú upozorniť na spoločenský problém, ktorý sa ich týka a mal by sa týkať aj nás všetkých 
  • dokážu svojím rozprávaním zaujať a sú otvorené odpovedať na rôzne otázky čitateľov
  • vedia si určiť hranicu a vedia, že majú právo pri niektorých otázkach povedať: „Stačí.“
  • sú pripravené zúčastniť sa Tréningu Živých kníh a následne si skúsiť kontaktnú živú knižnicu v praxi – v EDUME nesieme istú zodpovednosť za Živé knihy a obsahy, ktorými svoje príbehy zdieľajú von 
  • chcú sa zúčastňovať našich zážitkových podujatí vo firmách a na školách (v prípade dostupnosti), aby mladí ľudia na i zamestnanci vedeli, ako pristupovať k ľuďom s podobnými prekážkami (spolužiakom, kolegom, klientom a ľuďom vo svojom okolí)

Čo sa ako Živá kniha naučíte a čo sa vďaka vám môže zmeniť?

  • naučíte sa búrať stereotypy a predsudky v téme, ktorá je vám blízka 
  • budete komunikačne zdatnejší – naučíte sa odkomunikovať svoj príbeh a cez neho aj vašu osobnú tému
  • stanete sa ambasádorom danej témy a hovorcom istej skupiny ľudí, ktorú trápia podobné problémy
  • prispejete k tomu, aby sa naša spoločnosť stala citlivejšia a zodpovednejšia voči potrebám zraniteľných ľudí

Nie vždy si uvedomujeme, že medzi nami žijú ľudia, ktorí prekonávajú isté prekážky v našej spoločnosti. Často ich nevidíme alebo prehliadame, pričom mnohí z nich sa denne stretávajú s ľútosťou alebo s intoleranciou. Túžbou každého z nás je byť prijatý. 

Na druhej strane mnohé z príbehov nepoznáme a nevieme, ako k človeku s prekážkou pristupovať alebo komunikovať  v bežnom či v pracovnom živote. Aj preto im chceme dať priestor a hlas.

Firmy a školy na Slovensku čoraz viac siahajú po príbehoch Živých kníh pri scitlivovaní svojich ľudí. Chcú pochopiť problémy, ktoré ľudí s prekážkami trápia. Tým, že ich vytrénujeme, budú pripravené rozprávať svoj príbeh pre kohokoľvek a kdekoľvek. Či už nájdu uplatnenie v rámci rôznych festivalov, firemných podujatí, kontaktných živých knižníc na školách alebo ako mystery shopperi. Už dnes môžete nájsť mnohé príbehy našich Živých kníh aj na vzdelávacom portáli Online živá knižnica a ďalšie sú súčasťou našich EDUMA e-bookov s názvom Príbehmi k poznaniu. Živou knihou sa teraz môžete stať aj vy! 


Projekt Vidieť zvuky, počuť farby podporil Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis.

     

Naše podujatia

Žiadne Udalosti