Marcela Tokošová, Kovotvar: Veríme, že aj dlhodobo nezamestnaní ľudia majú potenciál pracovať

Vnímavou firmou za rok 2018, ktorú sme tento rok udeľovali na Stretnutí vnímavých, sa stali dve firmy. Jednou z nich aj  spoločnosť Kovotvar, výrobné družstvo, ktoré sídli v Kútoch. Firma získala ocenenie predovšetkým za pozitívny prístup v zamestnávaní Rómov a Nerómov a za prístup k rómskym zamestnancom, ktorí v nej tvoria až tretinu, čo je pre významné číslo. Okrem toho sa Kovotvar rozhodol adoptovať si aj jednu zo škôl, ktoré sa zapojili do programu Vnímavá škola, čím prispeje aj k scitlivovaniu a rozvoju inkluzívneho prostredia na škole.  

Kovotvar podniká vo výrobe kovových výrobkov pre domy, domácnosti a záhrady. So svojimi výrobkami úspešne expandoval aj na trhy do Ameriky, Austrálie či Japonska. Dokonca ich vo svojej predajni v Buckinghamskom paláci dnes predáva aj princ Charles a tržby z nich putujú na charitatívne účely. O firme a jej prístupe k ľuďom zo zraniteľných skupín sme sa už viac rozprávali  s riaditeľkou spoločnosti Marcelou Tokošovou.

Kovotvaru sa tento rok darí. Nominácia na Vnímavú firmu je druhá v poradí.
Kovotvar vd Kúty bol tento rok nominovaný aj na ocenenie Roma Spirit v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ za príklad pozitívnej praxe pri rovnocennom prístupe v zamestnávaní Rómov a Nerómov, za nasledovaniahodný prístup k rómskym zamestnancom bez predsudkov a za poskytnutie šance uplatniť sa na trhu práce. A nominácia na Vnímavú firmu je druhou nomináciou, čomu sme veľmi radi.

Čím je vaša firma prínosom pre zraniteľné skupiny?
Tretinu našich zamestnancov tvoria Rómovia. Pre našu firmu je toto číslo veľmi významné, hoci zadosťučinenie by bolo, keby sa do pracujúcej spoločnosti vedeli začleniť všetci Rómovia v okolí a aj z iných častí Slovenska. Vieme, že naokolo ich žije v spoločných domácnostiach veľmi veľa a častokrát práve to, že má aspoň jeden člen domácnosti stály príjem, umožňuje Rómom mať prostriedky na základné životné náklady.

V Kovotvare veríme, že aj dlhodobo nezamestnaní ľudia majú vysoký potenciál pracovať, ak si získajú dôveru v zamestnávateľa. Zamestnať čo najviac rómskych otcov a mám znamená dať im pocit zodpovednosti za vlastný život, úctu a rešpekt od kolegov a nadriadených. Náš cieľ je jasný. Presvedčiť Rómov, aby chodili pravidelne do práce, dať im možnosť spoločensky sa uplatniť, vytvoriť im podmienky pre zdravý život a vzdelanie ich detí.

Ako dlho už podporujete ľudí z marginalizovaných skupín a na akých pozíciách pracujú?
Je tomu už sedem rokov, čo sa snažíme do pracovného procesu zapájať aj rómskych pracovníkov. Pracujú na rôznych pozíciách, prevažne ako operátori liniek a na obsluhe strojov. Nájde sa medzi nimi aj vodič vysokozdvižného vozíka v sklade, kvalitárka či vedúci pracovník. Na riadiacich pozíciách sme dali tiež možnosť ukázať kvality, vedomosti a schopnosti našim rómskym pracovníkom.

Aké prekážky vaša firma prekonáva?
Počas posledného roka vznikol kvôli zvýšenému počtu rómskych pracovníkov v našej firme problém s ich ubytovaním. Tým, že časť z nich je z východnej časti Slovenska, vznikla ďalšia otázka v oblasti ich vzdelávania. Takisto riešime tému vzdelávania ich detí v súvislosti s ich umiestňovaním do materských a základných škôl. 

Je nevyhnutné, aby už nikdy nevznikol problém, ktorý sme riešili nedávno, že riaditeľ jednej z okolitých základných škôl odmietol deti pracujúcich Rómov vziať do školy. Len kvôli tomu, že ich rodičia majú inú farbu pleti. Vo svojich radoch máme aj ľudí bez domova, ktorým vytvárame nanovo podmienky pre zaradenie sa do spoločnosti. Najnovšie sa zaoberáme osudom dvoch ľudí z Ukrajiny, ktorým aktuálne prebiehajúca vojna vzala jednak rodinu muža krátko pred päťdesiatkou a jednak ideály mladého chlapca.

A ako jeden z najbližších cieľov tiež vnímame potrebu učenia mladých mamičiek, ktoré často nemajú skúsenosti a vedomosti, ako sa postarať o svoje deti a o seba.

V čom vidíte riešenie?
Z administratívnej budovy Kovotvaru máme zámer postaviť ubytovanie pre našich rómskych spolupracovníkov a ich deti. Chceme im zabezpečiť vhodné zariadenie v podobe materskej škôlky pre deti a ich matky v akomkoľvek veku dieťaťa, tak, aby keď dovŕšia päť alebo šesť rokov, deti mohli byť pripravené na zápis do základnej školy. Náš dlhodobý cieľ je jasný! Ukázať deťom, že je normálne, keď rodičia chodia do práce a ony do školy alebo do škôlky.

Podporujete ešte nejakým spôsobom okolitú komunitu?
Záleží nám na vzdelaní detí v našom okolí. Už tri roky finančne podporujeme Materskú školu na ulici Janka Kráľa v Senici. Zároveň sme jej prispeli výrobou školských skriniek, nákupom edukačných hračiek a zaobstarali sme do jej tried a priestorov aj tepelnú zábranu na radiátory. Angažujeme sa aj v zlepšovaní životných podmienok detí a ich rodín s diagnostikovanou onkologickou chorobou a to tak, že spolupracujeme s neziskovou organizáciou Svetielko nádeje v Banskej Bystrici. Prispievame aj na športové aktivity detí a dospelých v miestnom futbalovom klube v Kútoch, aby každé dieťa – bez rozdielu, mohlo hrať futbal.

Poznámka EDUMA: Firma Kovotvar sa rozhodla aj pre adopciu školy zapojenej do programu Vnímavá škola. Podľa rozhodnutia našich mentoriek a odborníčiek na inklúziu bude Kovotvar podporovať Súkromnú strednú školu v Kežmarku.