MEDZINÁRODNÝ TRÉNING 4vé akadémie vnímavosti v SR alebo v ČR

Pozývame Vás zúčastniť sa jedinečného zážitkového vzdelávania v rámci 4vé akadémie vnímavosti – Vychovávať, vzdelávať, viesť mladých ľudí k vnímavosti, programu, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

4vé akadémia vnímavosti 2022 predstavuje vzdelávanie pre rozvoj kompetencií v oblasti emočného a interkultúrneho vzdelávania, storytellingu a práci s predsudkami. Opiera sa o využívanie inovatívnych vzdelávacích nástrojov, ktoré preukázateľne napomáhajú k budovaniu kritického myslenia a scitlivujú jeho používateľov:

 • Online živá knižnica: Online živá knižnica ponúka desiatky rôznych video príbehov a autentických výpovedí ľudí zo znevýhodnením. Cez ich príbehy učíme mladých ľudí počúvať s porozumením, reflektovať ich, rozvíjať kritické myslenie, formovať svoje názory a postoje. 
 • Virtuálna realita: Prostredníctvom špeciálnych okuliarov a vytvorených modelových situácií umožňuje ocitnúť sa na pár minút vo svete človeka, ktorý čelí stereotypnému správaniu, nálepkovaniu a predsudkom. Naša virtuálna realita sprostredkúva príležitosť vžiť sa do situácie piatich osôb, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného prostredia – nepočujúceho, nevidiacej, mladej Rómky, človeka bez domova a človeka s pohybovým hendikepom.

Účasť na medzinárodnom vzdelávaní je bezplatná 

Projekt Šírenie inovatívneho spôsobu vzdelávania pomocou storytellingu za použitia moderného neformálneho vzdelávania je realizovaný vďaka podpore Európskej únie a programu Erasmus+.

Kto vás bude sprevádzať 4vé akadémiou vnímavosti?

Autorkou a garantkou 4vé akadémie vnímavosti je Janette Motlová, zakladateľka EDUMY a súčasná riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patolopsychológie.

V rámci tohto projektu absolvovalo výcvik celkovo 11 lektorov a lektoriek zo Slovenskej a Českej republiky, ktorí Vás budú 4vé akadémiou vnímavosti sprevádzať:

 • Jana Harušťáková (EDUMA)
 • Katarína Božík (EDUMA)
 • Lucia Šepeľáková (SR)
 • Silvia Oleníková (SR)
 • Helena Klepáčová (SR)
 • Alexandra Kirňaková (SR,ČR)
 • Ľubica Noščáková (SR)
 • Veronika Fialová (ČR)
 • Julie Janečková (ČR)
 • Jiří Jirásek (ČR)
 • Jitka Slámová (ČR)

Vzdelávanie bude realizované v oboch krajinách – v Slovenskej a Českej republike – v rovnakom období, no v iných termínoch, s inými lektormi. V prípade, že by Vám nevyhovoval termín vzdelávania v Slovenskej republike, môžete sa zúčastniť vzdelávania v Českej republike, a naopak. 

Pozrite si video s našimi partnermi – GLAFKA, spol. s r.o., v zastúpení Lukáša Novotného a Gabriely Vlčkovej, vďaka ktorým môžeme šíriť vzdelávanie a nástroje 4vé akadémie vnímavosti aj v Českej republike. Čo ich na 4vé akadémii vnímavosti a zaujalo a čo im vzdelávanie prinieslo?

Aké moduly vzdelávania sú zahrnuté v tomto projekte a pre koho sú určené?

1. Cez skúsenosť k poznaniu

✔ Vhodné pre: študentov VŠ 

→ Kapacita voľných miest (bezplatná účasť vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+): 12 účastníkov v SR a 12 účastníkov v ČR

⇒ Ak sa zaujímaš o to, ako sa môžeš zapojiť vo svojej škole alebo komunite v rámci pomoci druhým, ak chceš scitlivovať prostredie medzi svojimi rovesníkmi, rád/a hľadáš riešenia na spoločenské otázky a chceš realizovať svoje nápady a aktivity, ak chceš byť jedným z mladých lídrov alebo už ním práve si, toto vzdelávanie je určené práve tebe.

Prevedieme ťa vzdelávaním, v rámci ktorého porozumieš viac, ako vznikajú naše stereotypy a predsudky. Otvorí sa ti priestor a budeš vedieť hlbšie reflektovať celospoločenské dianie. Naučíš sa využívať prácu s reálnymi príbehmi (cez storytelling) pri príprave peer vzdelávaní, diskusií, workshopov a pri podpore rozvoja kritického myslenia medzi svojimi rovesníkmi.

↔ Rozsah vzdelávania:

 • zážitková vzdelávacia hodina s našimi školiteľmi – 2 dni prezenčne (Môže ísť o variant s prespaním alebo bez prespania. S prespaním znamená: jeden deň začína poobede/večer, druhý deň sa končí obedom, tzn. 1 noc na prespanie. Bez prespania znamená: ide o dva dni vzdelávania v rámci štandardného vyučovania.) 
 • online vzdelávanie v sprievode vášho mentora – 6 x online vzdelávanie po 6 hodín alebo 12 x online vzdelávanie po 3 hodiny, v online zahrnutý aj mentoring)

? Termíny a miesto realizácie:

 • 13.4.  poobede – 14.4. doobeda – prezenčne Nový Smokovec
 • 5.5. – 6h – online – cez ZOOM
 • 24.5. – 6h – online – cez ZOOM
 • 16.6. – 6h – online – cez ZOOM
 • 28.6. – 6h – online – cez ZOOM
 • mentoring indiv. termíny – 6h / skupina- online – cez ZOOM
 • sept –  záverečná skúška – 6h / skupina – online – cez ZOOM

? Lektorky, ktoré vás budú sprevádzať týmto modulom:

2. Cez storytelling k inklúzii

✔ Vhodné pre: 

 • doktorandi a pedagogickí pracovníci s mládežou (vysoké školy), 
 • pedagogickí pracovníci s mládežou (základné a stredné školy),
 • pracovníci s mládežou v neformálnom vzdelávaní,
 • špeciálni pedagógovia

→ Kapacita voľných miest (bezplatná účasť vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+):

 • doktorandi a pedagogickí pracovníci s mládežou (vysoké školy): 11 účastníkov v SR a 11 účastníkov v ČR
 • ostatní: 12 účastníkov v SR a 12 účastníkov v ČR

⇒ Viete, ako môžete komunikovať celospoločenské témy tak, aby boli prínosné a aby o nich so záujmom diskutovala celá spoločnosť? Naučíme vás viac o storytellingu, sile a vplyve príbehov Živých kníh na formovanie postojov a názorov ľudí a o ich využití vo vzdelávaní.

Naučíme vás, ako efektívne pracovať s príbehmi v rámci vašej profesie. Na konkrétnych príbehoch z Onlinezivakniznica.sk vám pomôžeme pochopiť, ako vznikajú naše strachy a predsudky a ako fungujú naše emócie. Spoločne si vyskúšame, ako môžete aj vy účinne prispieť k tomu, aby sa spoločnosť stala citlivejšia k ľuďom s prekážkami. Pochopíte, prečo emocionálne učenie viac prispieva k otváraniu dôležitých spoločenských tém a prečo je dôležité kritické myslenie vo vzdelávaní.

↔ Rozsah vzdelávania:

 • zážitková vzdelávacia hodina s našimi školiteľmi – 2 dni prezenčne (jeden deň začína poobede/večer, druhý deň sa končí obedom, tzn. 1 noc na prespanie) 
 • online vzdelávanie v sprievode vášho mentora – 6 x online vzdelávanie po 6 hodín alebo 12 x online vzdelávanie po 3 hodiny, v online zahrnutý aj mentoring)
 • príprava a obhajoba záverečnej práce, na tému, ktorú si účastník vyberie – 2 dni prezenčne (jeden deň začína poobede/večer, druhý deň sa končí obedom, tzn. 1 noc na prespanie) 

? Lektorky, ktoré vás budú sprevádzať týmto modulom:

 • pedagogickí pracovníci s mládežou (základné a stredné školy),
 • pracovníci s mládežou v neformálnom vzdelávaní,
 • špeciálni pedagógovia
  • SR: Lucia Šepeľáková a Helena Klepáčová (zastupovanie Jana Harušťáková, EDUMA)
  • ČR: Julie Janečková a Alexandra Kirňaková (zastupovanie Jitka Slámová)

3. Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti

✔ Vhodné pre: zamestnanci a manažéri firiem – najmä HR a CSR špecialisti 

→ Kapacita voľných miest (bezplatná účasť vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+): 12 účastníkov v SR a 12 účastníkov v ČR

⇒ V rámci 4vé akadémie vnímavosti myslíme aj na ľudí vo firmách a v inštitúciách. Naučíme vás, čo znamená spoločenská zodpovednosť voči vylúčeným alebo ohrozeným skupinám mladých ľudí a ako ju môžete zavádzať vo vašej firme do praxe.

Svoje nové vedomosti a zručnosti budete môcť využiť pri zlepšovaní procesov vo vašej firme alebo v inštitúcii. Porozumiete viac, ako môžete zlepšiť atmosféru a motivovať viac vašich ľudí, aby hľadali služby, produkty a prinášali riešenia, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí s prekážkami. Naučíme vás, ako efektívne vytvoriť stratégiu zavedenia inkluzívneho prístupu vo vašej firme, ako rozvíjať firemné dobrovoľníctvo, podporovať a rozvíjať zamestnancov pre využitie ich potenciálu v spolupráci alebo v rámci pomoci so zraniteľnými skupinami ľudí a mladých.

↔ Rozsah vzdelávania:

 • zážitková vzdelávacia hodina s našimi školiteľmi – 2 dni prezenčne (jeden deň začína poobede/večer, druhý deň sa končí obedom, tzn. 1 noc na prespanie) 
 • online vzdelávanie v sprievode vášho mentora – 6 x online vzdelávanie po 6 hodín alebo 12 x online vzdelávanie po 3 hodiny, v online zahrnutý aj mentoring)
 • príprava a obhajoba záverečnej práce, na tému, ktorú si účastník vyberie – 2 dni prezenčne (jeden deň začína poobede/večer, druhý deň sa končí obedom, tzn. 1 noc na prespanie) 

? Lektori a lektorky, ktoré vás budú sprevádzať týmto modulom:

Prečítajte si aj Sprievodcu 4vé akadémie vnímavosti, vďaka ktorému zistíte, či ide o vzdelávanie, ktoré odpovedá na otázky, ktoré si kladiete a potreby, ktoré chcete vzdelávaním pokryť.

Prihlásenie

Dajte nám o sebe vedieť, ak sa chcete do 4vé akadémie vnímavosti zapojiť a prihláste sa prostredníctvom tejto prihlášky:

 


Projekt Šírenie inovatívneho spôsobu vzdelávania pomocou storytellingu za použitia moderného neformálneho vzdelávania je realizovaný vďaka podpore Európskej únie a programu Erasmus+.