Mladí ľudia zo znevýhodneného prostredia hovorili o prekážkach v živote so štátnou tajomníčkou ministerstva školstva

Nedostatok prostriedkov na vzdelanie, nedostupnosť škôl pre mladých z odľahlých obcí, šikana ako dôsledok chudoby, či chýbajúce kariérové poradenstvo. To sú témy, o ktorých hovorili mladí ľudia s Monikou Filipovou, štátnou tajomníčkou rezortu školstva.

Mladí ľudia, ktorí prišli na stretnutie, sú hlasom tých, ktorí vyrastajú v chudobe, mimo biologickej rodiny, žijú v odľahlých končinách, nemajú dokončené vzdelanie alebo zažívajú predsudky kvôli svojej etnicite, či sexuálnej orientácii.

 

Stretnutiu so štátnou tajomníčkou predchádzal prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť, čo znamená pre znevýhodnených mladých ľudí minimálna kvalita života. Prieskum vznikol s podporou vedcov z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied – prof. PhDr. Ivana Lukšíka, CSc. a Mgr. Lucie Hargašovej, PhD.

Počas stretnutia so štátnou tajomníčkou sme prezentovali filmový zostrih z prípravnej fázy projektu a predstavili sme výsledky prieskumu. Záver stretnutia bol priestorom na priamu diskusiu o skúsenostiach a potrebách mladých, ktorí zastupujú rôzne zraniteľné skupiny.

Podľa mladých ľudí zo zraniteľných skupín sú pre kvalitný život potrebné nielen základné potreby, ale aj vyššie, psychologické, či sociálne potreby.

Toto sú indikátory kvality života, zoradené podľa dôležitosti: lekárska a zdravotná pomoc, energia pre život, dobrý spánok, radosť zo života, schopnosť pracovať, zmysluplnosť života, pocit bezpečia, dobré bývanie, dobré osobné vzťahy a peniaze na naplnenie potrieb, v tomto poradí. Hovoríme o celkových výsledkoch, pričom miera zaťaženia chudobou súvisí s hodnotením kvality života – čím viac sú mladí ľudia zaťažení chudobou, tým sú menej spokojní s kvalitou života. Výstupom z prieskumu je aj zostrih z hĺbkových kvalitatívnych diskusií o skúsenostiach a potrebách mladých, ktorí zastupujú rôzne zraniteľné skupiny.

TABUĽKA: Oblasti kvality života sú uvedené v tabuľke nižšie a sú zoradené podľa toho, aké vážené skóre získali – od najdôležitejších (najnevyhnutnejších) pre minimálnu kvalitu života až po tie najmenej dôležité, teda nie nevyhnutné. 11 najdôležitejších oblastí:

OBLASŤ Kvality života

dá sa bez toho žiť

dôležité, ale dá sa bez toho žiť

nedá sa bez toho žiť

vážené skóre

lekárska pomoc

6.33

21.9

71.9

265.83

zdravotné služby

7.5

19.4

73.1

265.6

energia pre život

8.3

29.2

62.5

254.2

dobrý spánok

8.3

34.4

57.3

249

radosť zo života

10.5

30.5

58.9

248.2

byť schopný/á pracovať

13.7

33.7

52.6

238.9

zmysluplnosť života

18.3

24.7

57

238.7

pocit bezpečia

11.5

39.6

49

237.7

dobré bývanie

14.9

34

51.1

236.2

dobré osobné vzťahy

12.5

40.6

46.9

234.4

peniaze na naplnenie potrieb

14.7

41.1

44.2

229.5

  Vzorka: počet respondentov N=95

Štátna tajomníčka, Monika Filipová, nás prijala a vypočula so záujmom, vďaka čomu veríme, že sa podarí naštartovať kroky, ktorými môžeme prispieť k zlepšeniu kvality života mladých ľudí na Slovensku.  

Mali sme šťastie aj na pána ministra Branislava Gröhlinga, ktorého sme stretli vo vestibule ministerstva. Pán minister s nami v krátkosti pohovoril a našiel si čas aj na spoločnú fotografiu.

Poobede sme sa stretli so zástupcami IUVENTY – Slovenský inštitút mládeže, ktorej poslaním je vytváranie lepších podmienok pre život mladých ľudí a ich uplatnenie. Počas stretnutia sa hovorilo o výsledkoch prieskumu a jednotlivých príbehoch, ako aj o možných bariérach a príležitostiach pre spoluprácu pri zvyšovaní kvality života zraniteľných skupín.  

Stretnutie sa mohlo uskutočniť aj vďaka projektu Inklúzia a minimálna kvalita života, podporeného programom Erasmus+. Cieľom projektu je naštartovanie dialógu medzi mladými ľuďmi zo zraniteľných skupín s tvorcami politiky v oblasti mládeže.

 

 

 

Naše podujatia

Žiadne Udalosti