Naši ľudia

Andrea Haršányová

riaditeľka

Andrea vedie našu neziskovú organizáciu. V Edume zodpovedá za financie, projektový a personálny manažment. Koordinuje administráciu našich projektov a komunikuje s našimi partnermi.

0910 960 180 harsanyova@eduma.sk

Janette Motlová (Maziniová)

zakladateľka a trénerka

Janette je lektorka, blogerka a projektový guru v oblasti vzdelávania a rozvoja organizácií, ktoré pracujú s mladými ľuďmi. Je zakladateľka našej organizácie a iniciátorkou vzdelávacieho portálu www.onlinezivakniznica.sk. Jej srdcovkou je emocionálne učenie cez storytelling. Janette skúma, aký dopad má rozprávanie príbehov na človeka, jeho myslenie, vnímanie a predovšetkým schopnosť porozumieť ľuďom a veciam okolo seba. Je tiež trénerkou a mentorkou. Janette je zakladateľkou 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia, ktorej cieľom je vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti. Takisto sa venuje písaniu. Je autorkou knihy Cigánka a držiteľkou Ceny pre osobnosť za občiansku angažovanosť, ktorú jej udelila Nadácie Orange. V roku 2015 bola nominovaná na Slovenku roka.

motlova@eduma.sk

Barbora Babicová

metodologička a lektorka

Barbora vedie workshopy s Online živou knižnicou na školách, pripravuje metodiky k videám a mentoruje v rámci 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia. Pôsobí tiež ako redaktorka v časopise Dobrá škola. Barbora študovala slovenčinu, angličtinu a dejepis a štyri roky učila na stredných školách.

babicova@eduma.sk

Petra Nagyová

storytellerka a mentorka, PR manažérka

Petra v Edume zastrešuje styk s verejnosťou a s médiami. Venuje sa príprave e-bookov Príbehmi k poznaniu, pôsobí ako mentorka 4-vé akadémie so zameraním na storytelling, občasne vedie workshopy zamerané na písanie príbehov, stará sa o obsahovú náplň webu Edumy a facebookovú stránku organizácie. Petra koordinovala redizajn webu a vzdelávacieho portálu www.onlinezivakniznica.sk Predtým pôsobila v agentúre SK PR Strategies a päť rokov v Nadácii Pontis ako PR manažérka. Občasne píše do pouličného časopisu Nota Bene, venuje sa téme holokaustu a ako novinárka má za sebou dlhoročnú skúsenosť v médiách.

nagyova@eduma.sk

Ivana Tománková

programová koordinátorka

Ivana sa venuje príprave eventov a kontaktných živých knižníc na školách a na rôznych iných podujatiach. Má na starosti zahraničné partnerstvá a zbiera inšpirácie zo živých knižníc v zahraničí. Pomáha tiež pri organizovaní edumáckych workshopov a tréningov. Asistuje pri nakrúcaní Živých kníh do Online živej knižnice. Ivka pôsobila nejaký čas aj v Portugalsku ako dobrovoľníčka v rámci Európskej dobrovoľníckej služby. Jej srdcovkou je neformálne vzdelávanie najmä pri práci s mladými ľuďmi a s dobrovoľníkmi.

tomankova@eduma.sk