Naši ľudia

Andrea Haršányová

riaditeľka

Andrea vedie našu neziskovú organizáciu. V Edume zodpovedá za financie, projektový a personálny manažment. Koordinuje administráciu našich projektov a komunikuje s našimi partnermi.

0910 960 180 harsanyova@eduma.sk

Janette Motlová (Maziniová)

zakladateľka Edumy

Janette je lektorka, blogerka a projektový guru v oblasti vzdelávania a rozvoja organizácií, ktoré pracujú s mladými ľuďmi. Je zakladateľka našej organizácie a iniciátorkou vzdelávacieho portálu www.onlinezivakniznica.sk. V súčasnosti je riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Jej srdcovkou je emocionálne učenie cez storytelling. Janette skúma, aký dopad má rozprávanie príbehov na človeka, jeho myslenie, vnímanie a predovšetkým schopnosť porozumieť ľuďom a veciam okolo seba. Janette je tiež zakladateľkou 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia, ktorej cieľom je vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti. Takisto sa venuje písaniu. Je autorkou knihy Cigánka a držiteľkou Ceny pre osobnosť za občiansku angažovanosť, ktorú jej udelila Nadácie Orange. V roku 2015 bola nominovaná na Slovenku roka a v roku 2017 získala ocenenie Lektorka roka.

motlova@eduma.sk

Ondrej Mlynár

office manažér

Ondrej prišiel do Edumy z personálnej agentúry, kde sa šesť rokov venoval komplexnému office manažmentu. Okrem toho sa venuje zastrešovaniu a príprave projektov ako sú Dobrovoľní poradcovia a príprave kontaktných živých knižníc na školách a vo firmách.

mlynar@eduma.sk

Petra Nagyová

storytellerka a mentorka, PR manažérka

Petra v Edume zastrešuje styk s verejnosťou a s médiami. Venuje sa príprave e-bookov Príbehmi k poznaniu, pôsobí ako mentorka 4-vé akadémie so zameraním na storytelling, občasne vedie workshopy zamerané na písanie príbehov, stará sa o obsahovú náplň webu Edumy a facebookovú stránku organizácie. Petra koordinovala redizajn webu a vzdelávacieho portálu www.onlinezivakniznica.sk Predtým pôsobila v agentúre SK PR Strategies a päť rokov v Nadácii Pontis ako PR manažérka. Občasne píše do pouličného časopisu Nota Bene, venuje sa téme holokaustu a ako novinárka má za sebou dlhoročnú skúsenosť v médiách.

nagyova@eduma.sk

Františka Fijalková

lektorka a organizátorka vzdelávaní

Fany sa u nás venuje organizovaniu zážitkových vzdelávaní a workshopov a neraz sa na nich aj osobne zúčastňuje ako lektorka. Zastrešuje našu 4-vé akadémiu rozvoja kritického myslenia a program Vnímavá škola. Vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave a má za sebou šesťročnú skúsenosť ako lektorka anglického jazyka v jazykovej škole. Takisto pôsobila dva roky v občianskom združení Odyseus, ktoré sa venuje ľuďom pracujúcim v pouličnom sexbiznise a užívateľom drog. Momentálne pracuje aj ako redaktorka na niektorých televíznych projektoch pre komerčnú televíziu.

fijalkova@eduma.sk

Barbora Babicová

externá lektorka a metodička

Barbora vedie workshopy s Online živou knižnicou na školách, pripravuje metodiky k videám a mentoruje v rámci 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia. Pôsobí tiež ako redaktorka v časopise Dobrá škola. Barbora študovala slovenčinu, angličtinu a dejepis a štyri roky učila na stredných školách.

babicova@eduma.sk

Daniel Bunda

admin Online živej knižnice

Daniel pôsobí v Edume externe. Venuje sa vydávaniu prístupových údajov do našej Online živej knižnice a poskytuje klientsky servis jej užívateľom. Takisto má na starosti správu našich databáz. Popri práci v Edume študuje na medzinárodnej internátnej škole LEAF Academy v Bratislave, kde sa angažuje v rôznych školských projektoch. Takisto je zapojený do programu Mladí Rómski Lídri pod organizáciou Divé Maky, v rámci ktorého sa zúčastňuje vzdelávacích tréningov a spolu s rovesníkmi organizuje workshopy a dialógy na školách, ktoré v sociálne slabších oblastiach Slovenska.

bunda@eduma.sk

Michal Želonka

tvorca videí

Michal pôsobí v občianskom združení V.I.A.C. – Inštitúte pre rozvoj a podporu mládeže v Trstenej, kde sa venuje tvorbe audiovizuálnych médií. Zároveň nám pomáha v Edume pri spravovaní Online Živej knižnice. Má na starosti prípravu videí z našich podujatí a workshopov a prípravu jednoduchých vizuálov k našim programom. Michal vyštudoval elektrotechniku, ale popri štúdiu sa venoval aj videoprodukcii, grafike a práci s mladými ľuďmi a rôznym programom zážitkovej pedagogiky. Predtým, ako sa dostal do Edumy, pôsobil štyri roky ako dobrovoľník v občianskom združení Expression.

zelonka@eduma.sk

Naše podujatia

Žiadne Udalosti