NOVÉ VIDEÁ V ONLINE ŽIVEJ KNIŽNICI: O šikane a kyberšikane z vlastnej skúsenosti

Strach, zahanbenie, strata kontroly nad situáciou, osamelosť a pocit, že neexistuje riešenie, niekedy vedúce až k samovražedným tendenciám. Takéto pocity prežívajú deti a mladí, ktorí sa stanú obeťou šikany alebo kyberšikany, hovorí Lenka Nemcová, psychologička a koordinátorka internetovej linky dôvery a krízovej linky pomoci IPčko.sk.

Deti a mladí ľudia často nevedia riešiť problém šikany bez pomoci a ani mnohí rodičia a učitelia, ktorí by chceli pomôcť a podporiť bezpečie pre deti a mladých, nie sú si istí, ako na to. Téma šikany je na Slovensku stále aktuálna a podľa výskumov má s ňou skúsenosť až 40% detí, na čo odpovedáme realizáciou projektu Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov.  Jeho cieľom je formou videí a e-booku sprostredkovať skúsenosti tých, ktorí sa so šikanou stretli.

Viete, čo je Online živá knižnica? 

Online živá knižnica je inovatívny vzdelávací portál, vďaka ktorému sa učíme lepšie porozumieť situácii a potrebám ľudí z rôznych zraniteľných skupín. Ponúka desiatky rôznych video príbehov a autentických výpovedí ľudí, ktorí žijú s hendikepom, museli utiecť pred prenasledovaním alebo vojnou, sú inej etnicity, iného vierovyznania alebo vyrastali mimo svojej biologickej rodiny.

Ľudí, ktorí nám dávajú možnosť nahliadnuť do svojho sveta prostredníctvom rozprávania vlastného príbehu, nazývame Živé knihy. Pre čitateľov to znamená možnosť ponoriť sa do ich sveta, zažiť a lepšie pochopiť ich životnú situáciu. Cez ich príbehy sa učíme počúvať s porozumením, reflektovať ich, rozvíjať kritické myslenie a formovať svoje názory a postoje.

Ako pracujeme s témou šikany a kyberšikany? 

Prinášame 360° uhol pohľadu na tento problém – prežívanie šikany z pohľadu šikanovaného, ako aj toho, čo sám šikanoval, prežívanie rodiča, učiteľa a skúsenosti odborníkov. Máme možnosť vypočuť si autentické rozprávanie o tom, ako prebiehali konkrétne situácie, ako ich účastníci prežívali a riešili.  

Šikanu chápeme ako zámerné a opakované ubližovanie. Šikana často vzniká tak, že sa agresor zameria napríklad na nejakú fyzickú, viditeľnú danosť alebo začne osktrakizovať určité zvláštnosti v správaní dieťaťa – obete. Obeťami šikany sa často stávajú deti a mladí z ekonomicky a sociálne znevýhodneného prostredia alebo deti pochádzajúce z rómskych rodín. Avšak šikana sa týka nás všetkých, pretože šikana je ochorenie kolektívu, vysvetľuje Eva Smiková, psychologička a výskumníčka z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá sa téme šikany venuje prakticky, aj prostredníctvom výskumu. 

Registrovaný prístup k videám v Online živej knižnici

Naše videá slúžia na neformálne vzdelávanie a mnohé výpovede Živých kníh majú veľmi osobný charakter. Z tohto dôvodu považujeme za dôležité ich chrániť a prístup k videám v Online živej knižnici umožňujeme len registrovaným užívateľom.

Zaregistrovať sa môžete aj bezplatne, pričom prístup „na skúšku“ je určený pre užívateľov, ktorí si chcú Online živú knižnicu najskôr vyskúšať. V prístupe „na skúšku“ budú dostupné bezplatne všetky NOVÉ videá na tému šikana a kyberšikana. Ak ešte nemáte zriadenú registráciu do Online živej knižnice a máte záujem o prístup „na skúšku“, registrovať sa môžete tu: 

Ak sa rozhodnete využívať Online živú knižnicu aj naďalej – môžete si zvoliť niektorý z platených prístupov podľa Vašich potrieb. Predplatitelia dostávajú prístup ku všetkým videám a metodickým návodom, ako môžu učitelia pracovať s videami v Online živej knižnici na hodinách, a tiež prístup k sekcii workshopy, kde nájdete ďalšie užitočné videá a inšpirácie.

Aké videá môžete nájsť v Online živej knižnici k téme šikany a kyberšikany?

V Online živej knižnici si už môžete pozrieť tieto videá:

Ak radi čítate, máme pre vás dobrú správu – pripravujeme aj písané príbehy v e-booku

Súčasťou projektu Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov je aj šestica písaných výpovedí, ktoré budú súčasťou e-booku venovanému téme šikany a kyberšikany. Vďaka písanej forme môžeme priniesť aj ďalšie pohľady na tému šikany, ako napríklad rozprávanie Živej knihy, ktorá v minulosti sama šikanovala spolužiačku a až časom si uvedomila, že to nebolo správne.

E-booky predstavujú ľahko dostupnú formu práce s príbehmi, pripravenú pre okamžité využitie. Sú bezplatné, verejne dostupné, pripravené na stiahnutie v .pdf formáte a nájdete ich tu

Sledujte nás aj naďalej. O tom, kedy pribudne e-book venovaný téme šikany, Vás budeme už čoskoro informovať. 

Veľmi si ceníme odvahu všetkých Živých kníh podeliť sa s nami o svoju skúsenosť a aj touto cestou prispieť k prevencii šikany na školách a v online priestore. 

Triedy sa budú môcť zahrať a čítať o online bezpečí komixovou formou

Výstupom projektu je aj vzdelávacia hra a komix, ktoré vznikajú v spolupráci s partnerskou organizáciou DigiQ. Pôjde o stolovú hru Digitálni hrdinovia, ktorá otvára témy bezpečného online prostredia a necháva žiakom priestor, aby sami nachádzali vhodné riešenia. Hrá sa s figúrkami na hracej ploche, pričom ide o to, aby žiaci čo najviac uvažovali a vyhodnocovali predkladané problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v online prostredí. 

Hra bude dostupná aj pre školy, a to vo formáte, ktorý si budú môcť sami vytlačiť a zahrať so žiakmi počas vyučovania. Učiteľ rozhodne, akú úroveň náročnosti, aké okruhy tém a koľko času môže hre počas hodiny venovať. 

Aké témy budú súčasťou tejto hry? Napríklad: Vidíš ubližujúci komentár k niečiemu príspevku na instagrame. Ako by si v takejto situácii zareagoval/a?

 

Hra Digitálni hrdinovia voľne nadväzuje na komix, v ktorom vystupuje pätica postavičiek reprezentujúcich kľúčové problémy na internete. Komix predstavuje atraktívnu formu, ako sa dozvedieť viac ochrane súkromia, bezpečnom používaní sociálnych sietí, posielaní správ, zdieľaní fotiek a videí, zabezpečení smartfónov, hesiel a mnohé ďalšie informácie týkajúce sa online bezpečia.


Projekt Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov a jeho výsledok podporil SK-NIC a WebSupport a Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

 

 

 

Naše podujatia

Žiadne Udalosti