Odovzdali sme ocenenia Vnímavá škola, Vnímavá firma a Vnímavá inštitúcia

Pri príležitosti svojich tretích narodenín EDUMA už druhýkrát odovzdala ocenenie Vnímavá škola, Vnímavá firma a Vnímavá inštitúcia v bratislavskej kaviarni Berlinka počas Stretnutia Vnímavých. Značku Vnímavá škola dostalo deväť škôl z rôznych regiónov Slovenska.

Byť školou, ktorá je otvorená žiakom, študentom a mladým ľuďom prekonávajúcim prekážky v našej spoločnosti. Byť prostredím, ktoré formuje postoje žiakov, rozvíja ich kritické myslenie a vedie ich k vnímavosti voči spolužiakom i učiteľom. Aj takto by mala vyzerať Vnímavá škola. Spomedzi prihlásených škôl, ktoré sa tento rok zapojili do programu, získalo ocenenie a značku Vnímavá škola deväť z nich. Sú to školy, ktoré pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska a každá z nich má svoj príbeh.

Škola, ktorá sa chce meniť
Jednou z ocenených škôl je aj Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou. Navštevuje ju 500 žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a sú prevažne z rómskych rodín. „Naša škola prešla premenou. Keď sa stala školou pre ďalšie spádové oblasti v našom meste, obávali sme sa kultúrnych rozdielov a konfliktov a pokojného spolunažívania detí. Túžili sme po tom, aby bolo školské prostredie prospešné pre každého žiaka, aby dokázalo zohľadniť jeho individualitu a zároveň naplniť jeho potreby. Neboli sme si istí, či zvládneme situáciu a zabezpečíme plnohodnotný a férový prístup ku každému a či sa samotné deti dokážu vzájomne akceptovať a začleňovať,“ hovorí riaditeľka školy Andrea Papp.

Škola zmenila svoju víziu, štruktúru i priority. Do popredia sa dostala úloha nastavenia nového konštruktívneho plánu výchovy a vzdelávania. „Zamerali sme sa predovšetkým na motiváciu, rozvíjanie nadaných žiakov, podporu individuálneho začlenenia žiakov a na zvyšovanie všeobecnej vzdelanosti. Teší nás, že sme presvedčili aj samotných rodičov, aby bolo vzdelávanie ich detí prioritou. To však nestačí, usilujeme sa rozvíjať našu školu ďalej,“ dodáva riaditeľka.

Ktoré sa školy sa ešte stali Vnímavými školami?
Základná škola Juraja Fándlyho 36 v Seredi
Základná škola s materskou školou Komenského 3 v Smoleniciach
Základná škola Železničná 14 v Bratislave
Základná škola s materskou školou Vištuk 44
Základná škola s materskou školou Školská 459 v Pečovskej Novej Vsi
Súkromná základná škola s materskou DSA v Lučenci
Základná škola Na dolinách 27 v Trenčíne
Základná škola Pribinova 123 v Novákoch

Každá z nich hľadá spôsoby, ako začleniť do vzdelávania aj žiakov s hendikepom, inou etnicitou alebo s poruchami učenia. Sú to školy, ktoré o inklúzii nielen hovoria, ale ju aj zavádzajú do praxe.

Riaditelia ocenených Vnímavých škôl

Na Vnímavých školách pôsobili aj mentorky

V rozvíjaní inkluzívneho prístupu na jednotlivých školách pomáhali aj mentorky a odborníčky na inklúziu, ktoré ich pravidelne navštevovali. Okrem toho pracovali na mapovaní inklúzie na školách, ktoré doteraz nikto na Slovensku nerobil. „Školy trápi nedostatok financií na inkluzívne tímy alebo na pedagogických asistentov. Ale tiež oveľa viac vnímam unavených učiteľov, riaditeľov i zástupcov škôl. Počas mentorovania som stretla vynikajúcich učiteľov, ktorí denne odovzdávajú deťom maximum. V triede, kde má učiteľ rôzne skupiny žiakov a rozdeľuje úlohy, funguje v móde ako dispečer na letisku. Učiteľom veľmi chýba podpora a supervízia,“ vysvetľuje jedna z mentoriek Zuzana Révészová, ktorá sa rozprávala s mnohými učiteľmi i žiakmi.

Zaujímavé tiež je, ako vidia svoje školy samotné deti. „Prajú si, aby si niekto vypočul ich názory. To nám vyšlo aj z rozhovorov na školách. Sú všeobecne málo vypočuté – doma, aj v škole. Dostávajú úlohy, pokyny, príkazy, ale rodičia aj učitelia sa s nimi málo rozprávajú. Nikto nemá čas. Rodičia veľa pracujú, učitelia zasa musia preberať učivo. Myslím, že učitelia by tiež radi prijali viac času a pohody na vyučovaní,“ dodáva mentorka.

Cena aj pre vnímavé firmy a inštitúcie

Organizácia Eduma odovzdala aj ďalšie ocenenia – Vnímavá firma a Vnímavá inštitúcia. Vnímavou firmou sa stali dve spoločnosti – Adient SlovakiaKovotvar, výrobné družstvo, Kúty. Adient Slovakia sa od začiatku svojho pôsobenia snaží o podporu komunít a tento rok sa rozhodla adoptovať školu zapojenú do programu Vnímavá škola. Kovotvar získal ocenenie za pozitívny prístup v zamestnávaní Rómov a Nerómov a za prístup k rómskym zamestnancom, ktorí tvoria až tretinu Kovotvaru, čo je pre firmu významné číslo.

Vnímavou inštitúciou sa stali Detský domov Studienka v Bratislave a Detský domov Macejko z Malaciek. „Sú to inštitúcie, ktoré sa roky snažia o kvalitnejší život detí a mladých ľudí v detských domovoch, sústavne vzdelávajú svojich zamestnancov a profesionálnych rodičov a ak je to čo i len trocha možné, snažia sa o návrat detí do rodín,“ vysvetľuje riaditeľka organizácie Eduma, Andrea Haršányová.

Ocenenie Vnímavá inštitúcia prevzala Zdenka Klasová, riaditeľka Detského domova Macejko v Malackách.

Ocenenie Vnímavá inštitúcia za Detský domov Studienka prevzal Viliam Gyurke.

Ako dodala, Eduma sa už tri roky snaží  pomáhať školám a ich učiteľom a žiakom, firmám či inštitúciám a ich zamestnancom stať sa vnímavejšími k potrebám ľudí s prekážkami v našej spoločnosti aj vďaka ich príbehom.

Okrem ocenení sme udelili aj certifikáty za výnimočne Vnímavé projekty študentom a učiteľom, ktorí sa zapojili do 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia, ktorej cieľom je vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti.


Program Vnímavá škola 2018 môžeme realizovať aj vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, ochranu a podporu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.