PRIESKUM: Aká je kvalita života mladých ľudí na Slovensku?

Od emócií k poznaniu, n.o. – EDUMA momentálne realizuje prieskum v spolupráci s vedeckými pracovníkmi zo Slovenskej akadémie vied.

Radi by sme Vás pozvali zúčastniť sa na prieskume o kvalite života mladých ľudí na Slovensku, ktorý je súčasťou projektu Inklúzia a minimálna kvalita života mládeže. Zaujíma nás názor mladých ľudí vo veku 16 až 29 rokov na rôzne oblasti života a to, ako prežívajú svoj život.

Obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka (ak ste vo veku 16 až 29 rokov) alebo o šírenie (preposlanie) dotazníka medzi mladých ľudí vo Vašom dosahu (ak ste učiteľom, vychovávateľom alebo pracovníkom s mládežou).

Vaše vyjadrenia budú slúžiť na výskumné účely a budú použité na analýzu kvality života mladých ľudí zo zraniteľných skupín a na porovnanie s kvalitou života bežnej populácie mladých ľudí na Slovensku. Údaje taktiež prispejú k zisťovaniu názorov na minimálny štandard kvality života.

Tu je link na vyplnenie online dotazníka: https://www.survio.com/survey/d/O0Q0G0X5Q8V2S3F7E
O vyplnenie dotazníka Vás prosíme najneskôr do 29.2.2020.
Vyplnenie dotazníka by malo trvať cca 15-20 min.

Vopred Vám ďakujeme za ochotu odpovedať na naše otázky, ako aj za Váš čas.

S úctou,
Mgr. Juraj Récky, PhD., Od emócií k poznaniu, n.o., info@eduma.sk