Prihlás sa do outdoorovej Leadership akadémie YOLA 2020

Si vo veku od 17 do 23 rokov, máš rád/a prekonávanie prekážok, rád/a vyhľadávaš pobyt v prírode a chceš urobiť viac pre seba a svoju komunitu, v ktorej pôsobíš? Ak si odpovedal/a na naše otázky áno a rád/a by si v sebe odhalil/a svoj ďalší skrytý potenciál, prihlás sa do Youth Outdoor Leadership Academy 2020, ktorá naplno odštartuje od budúceho roka.

Pracuješ s mladými ľuďmi alebo by si sa rád stal mladým lídrom v oblasti zážitkového vzdelávania? Prihlás sa do Outdoorovej akadémie pre mladých lídrov (YOLA), v ktorej ťa čakajú štyri týždne zážitkového vzdelávania v prírode. Vo vzdelávacom programe, ktorý pripravujeme spolu s našimi partnermi United College Red Cross Nordic a s organizáciami Outward Bound Slovakia a Divé maky, sme sa inšpirovali aj ich prístupmi k vzdelávaniu a čerpáme pritom aj veľa z nórskeho zážitkového vzdelávania a filozofie friluftsliv.  

Počas Outdoor Leadership Academy sa naučíš veľa rôznych zručností, ktoré budeš môcť v poslednom týždni projektu uviesť do praxe a sám/a vytvoríš vzdelávací program pre mládež.

Našim cieľom je spojiť mladých ľudí z rôzneho sociálneho prostredia a z rôznych regiónov Slovenska bez ohľadu na etnicitu, rasu, vierovyznanie alebo socio-ekonomické prostredie. Aj týmto projektom chceme dokázať, že mladí ľudia sa môžu vzdelávať spoločne, tvoriť tím a naučiť sa veľa zo svojho prostredia a kultúry. 

Čo sa v Youth Outdoor Leadership Academy naučíš?

 • tímovej spolupráci a ako viesť tím
 • ako zrozumiteľne a efektívne komunikovať
 • ako sa nebáť výziev, ako sa realizovať a ako pochopiť zodpovednosť za seba a okolitý svet
 • naučíš sa a pochopíš, o čom sú sociálne stereotypy a prečo im nepodliehať
 • ako nás príroda môže naučiť prekonávať životné prekážky
 • ako súvisí pobyt v prírode s naším fyzickým a psychickým zdravím
 • prečo chrániť prírodu a kultivovať prostredie, v ktorom pôsobíme
 • získaš sebavedomie a naučíš sa, ako s druhými vychádzať a vyjednávať 

Podmienky tvojej účasti:

 • mladí ľudia vo veku od 17 do 23 rokov
 • je potrebné, aby si sa mohol zúčastniť všetkých školení v rámci Youth Outdoor Leadership Academy
 • pozitívny vzťah k pobytu v prírode
 • vôľa učiť sa nové veci a motivácia stať sa mladým lídrom
 • pravdivé vyplnenie prihlasovacieho formulára

Dátumy školení:

4. – 9. apríl 2020 
9. – 14. jún 2020 
17. – 22. júl 2020
23. – 29. august 2020

Tvoju prihlášku pošli najneskôr do 15. decembra 2019.

Miesta školení oznámime včas všetkým vybraným účastníkom. Pôjde prevažne o stredné a západné Slovensko.  Všetky náklady na ubytovanie, stravu a dopravu sú hradené zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+.


Projekt Youth Leadership Academy realizujeme v spolupráci s United College Red Cross Nordic a s organizáciami Outward Bound Slovakia a Divé maky s finančnou podporou Erasmus+.