Prihláste svoju školu do programu Vnímavá škola

Už ste sa prihlásili do programu Vnímavá škola? Staňte sa aj vy školou, ktorá svojich žiakov a študentov vedie k vnímavosti voči tým, ktorí prekonávajú prekážky v našej spoločnosti.

Buďte medzi prvými školami, ktoré sa zapoja do programu a budú sa podieľať na tom, ako by vnímavá škola a spoločnosť mali vyzerať. Pracujte s predsudkami a so stereotypmi  žiakov, študentov a rodičov. Majte špeciálne vyškolených a prakticky pripravených učiteľov a pedagógov na prácu so zraniteľnými skupinami mladých ľudí. Učte sa spolu diskutovať a kriticky myslieť aj cez storytelling a príbehy na hodinách. 

Nad programom prevzal záštitu aj slovenský prezident Andrej Kiska.

„V našom rýchlo sa meniacom svete zabúdame na to, že sme súčasťou nejakej komunity, mesta a krajiny. Do popredia sa dostáva dravosť a schopnosť vyrovnať sa najlepším. Čím rýchlejší chceme byť, tým väčšiu priepasť tvoríme v spoločnosti. Tou priepasťou je sociálne vylúčenie. Mnohí ľudia s prekážkami často nemajú možnosť dobehnúť ostatných a tým sa ako spoločnosť limitujeme. Ak začneme vychovávať a viesť mladých ľudí k vnímavosti  a vzdelávať ich, aby viac rozumeli ľuďom s prekážkami, slovo INKLÚZIA prestane byť len slovom z ôsmych písmen.“
Janette Motlová, zakladateľka organizácie Eduma – Od emócií k poznaniu

Do programu Vnímavá škola sa môže zapojiť každá škola na Slovensku do 30. apríla 2018. Prihláste sa vyplnením formulára na našom webe a v Edume zmapujeme, či vaša škola napĺňa podmienky. V prípade, že áno, v decembri vám počas Stretnutia Vnímavých odovzdáme na tri roky Certifikát so značkou Vnímavá škola. Po troch rokoch bude môcť vaša škola požiadať o certifikát Vnímavej školy opäť.

Čo ak podmienky nespĺňame?

Škola, ktorá nenaplnila všetky podmienky, pokračuje v Ceste k Vnímavosti. Eduma jej bezplatne pomôže nastaviť plán, ktorý zahŕňa aj rozvoj učiteľov a podporuje vnímavosť na škole na úrovni tried a na úrovni mimoškolských aktivít. Na naplnenie tohto plánu bude mať každá škola 12 mesiacov.

Značku Vnímavá škola udelíme materským, základným, stredným alebo vysokým školám, ktoré:

  •  využívajú v bežnom vyučovacom procese prácu s príbehmi a vysvetľujú učivo s prepojením na reálne situácie zo života ľudí v spoločnosti
  • formujú kritické myslenie a postoje detí, žiakov alebo študentov cez príbehy zraniteľných skupín v spoločnosti (využívanie storytellingových techník)
  • formujú u detí, žiakov alebo študentov potrebu spoločenskej zodpovednosti na úrovni ja, rodina, škola, štát, médiá na všetkých úrovniach vzdelávania, čím ich pripravujú na život v spoločnosti, kde je potrebné vnímať potreby a prekážky zraniteľných ľudí v našom okolí, v našej spoločnosti
  • majú spracovanú stratégiu (plán) inkluzívneho prístupu k zraniteľným skupinám žiakov na škôlke/škole
  • majú spracovanú stratégiu scitlivovania majoritných detí, žiakov alebo študentov smerom k zraniteľným skupinám v spoločnosti

Čo naša škola môže získať?

Zapojením sa do programu môže vaša škola získať kredibilitu a spoločenské uznanie. Stanete sa súčasťou  siete Vnímavých škôl, ktoré podporujú inklúziu, a bude o vás vedieť celé Slovensko. Zaradíme vás do zoznamu škôl, ktoré ponúkame Vnímavým firmám na dvojročnú adopciu. Dostanete profesionálne vedenie mentorov z Edumy a expertné konzultácie Janette Motlovej Maziniovej v oblasti inkluzívneho prístupu k zraniteľným skupinám a scitlivovania k majority k zraniteľný skupinám ľudí.

Každá Vnímavá škola tiež dostane bezplatný kompletný prístup do Online živej knižnice na obdobie jedného roka, bezplatný prístup k webinárom a zľavu 50 percent na všetky vzdelávania a zážitkové semináre organizácie Eduma – Od emócií k poznaniu.