Projekty

Naše projekty 

 

  • Poznaním k ľudskosti

  • Cez príbehy k poznaniu

  • Edumácki mysteráci alebo využiť znevýhodnenie pri práci

  • Ako na budovanie kritického myslenia v našom školstve? 

  • Budovanie Online živej knižnice

  • Dodanie expertných a konzultačných služieb pre MŠVVaŠ SR 

  • Mystery nákupy a prac. pohovory- základ pre inkluzívny prístup v biznis sektore

 

Ďakujeme všetkým našim partnerom, s ktorými spolupracujeme!