Staň sa dobrovoľným poradcom pre rómske deti a náhradných rodičov

EDUMA opäť hľadá dobrovoľných rómskych poradcov, ktorí chcú pomáhať deťom v náhradných rodinách a ich rodičom. Prihláste sa a pridajte sa k našim prvým poradcom, ktorých sme vyškolili v rámci projektu Vnímaví pre zraniteľných, aby mohli odovzdávať svoje skúsenosti.

Z detských domovov často odchádzajú mladí Rómovia, ktorí nevedia, kým sú a v čom by mohli byť prospešní pre spoločnosť. Často sa vracajú do svojich biologických rodín, ku ktorej si za tie roky nevytvorili vzťah. Často sa tiež stáva, že sa do detských domovov vracajú deti v tínedžerskom veku z profesionálnych a pestúnskych rodín, pretože rodičia nerozumejú obdobiu pubertálneho vzdoru a často situáciu vyhodnotia ako „genetický“ problém a tým pádom je podľa nich dieťa nevychovávateľné. Deti rómskeho pôvodu v adoptívnych rodinách si zasa niekedy nájdu svoju „partiu“, ktorá ich prijme za každých okolností. Potenciálni náhradní rodičia zasa majú neraz obavy prijať do rodiny dieťa rómskeho pôvodu. Dokonca ich predtým často varujú aj úrady.

Aj preto sme sa EDUMA v rámci projektu Vnímaví pre zraniteľných rozhodla tento problém riešiť. Po minuloročnom pilotnom ročníku tento rok opäť vytrénujeme 8 dobrovoľných mladých rómskych poradcov od 17 do 25 rokov, ktorí sa stanú kamarátmi pre rómske deti v náhradných rodinách a ktorí im pomôžu prijať ich rómske ja. Takisto vyškolíme 8 mladých rómskych rodičov od 25 do 40 rokov, ktorí sa stanú poradcami rodičov z náhradných a pestúnskych rodín.  

„Stretávame sa aj s tým, že rodičia, ktorí si adoptovali rómske dieťa, potrebujú niekoho, kto rozumie jeho identite a prežívaniu, poradí mu a ukáže mu iný pohľad, ako možno riešiť každodenné problémy,“ vysvetľuje Adela Matulayová, koordinátorka projektu za EDUMU. Kto iný im to môže ukázať ako tí, ktorí si v detstve alebo v mladosti prešli podobnou skúsenosťou a rozumejú tomu, čo znamená čeliť predsudkom a diskriminácii väčšinovej spoločnosti?

Sú to práve rómski poradcovia, ktorí sú schopní vžiť sa do situácie rómskych detí a mladých Rómov a pochopiť, čo ich trápi a v ktorých oblastiach života potrebujú podporu a pomoc.

Prihláste sa už dnes

Ak vás naša výzva zaujala, dajte nám o sebe vedieť. Vyplňte čo najdôkladnejšie prihlášku, aby sme sa o vás dozvedeli čo najviac.  Veľmi nás zaujíma aj vaša motivácia:

 • Čím je pre vás zapojenie do programu výnimočné a prínosné?
 • Čím môžete byť prínosom pre rómskych rodičov?
 • Čím môžete byť prínosom pre rómske deti v adoptívnej rodine?
 • Aké skúsenosti chcete získať?
 • Aké sú vaše očakávania?

Vaše prihlášky posielajte do piatka 20. septembra 2019.

Prvé víkendové stretnutie poradcov spojené so vzdelávaním sa uskutoční 3. až 6.10. vo Valaskej.

Čo vás čaká a čo môžete pre seba získať?

 • 2-dňové akreditované vzdelávanie s EDUMOU v rámci 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia spojené s individuálnym mentoringom
 • nové poznatky v oblasti koučingu a mentoringu
 • praktické skúsenosti a reálna prax s mentoringovým vedením a supervíziou na spoločnom stretnutí s adoptívnymi rodičmi a ich deťmi
 • nové kontakty a zážitky
 • budete sa podieľať na vzniku novo vznikajúcej a veľmi dôležitej komunity
 • budete však predovšetkým oporou rómskym deťom a ich adoptívnym rodinám v situáciách, kedy potrebujú váš pohľad na vec a vaše skúsenosti

„Záujemcov, ktorí sa chcú stať dobrovoľnými poradcami pre deti alebo rodičov a prihlásia sa do nášho programu, najprv absolvujú vzdelávanie v rámci akreditovaného tréningu Cez inkluzívny prístup k rozvoju na našej 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia a stretnú sa tiež osobne so skúsenejšími poradcami i so samotnými rodičmi s deťmi v rámci našich troch spoločných víkendových stretnutí. Všetky tieto stretnutia sú cenné, nakoľko rómski poradcovia dokážu identifikovať, čo náhradných a profesionálnych rodičov trápi a čím si prechádzajú samotné deti. Už počas minulého ročníka sa ukázalo, že aj samotné deti čelia prekážkam, o ktorých často nehovoria ani doma medzi svojimi blízkymi,“ dodáva Adela Matulayová.

Dobrovoľní poradcovia pomôžu rodičom:

 • chápať rómsku identitu dieťaťa v jeho rôznych obdobiach
 • dať dieťaťu rómsky vzor, aby cítilo, že sa na niekoho môže podobať alebo nájsť v ňom pozitívnu inšpiráciu
 • budovať v dieťati vzťah k jeho rómskemu ja, kultúre a hodnotám
 • pomôcť náhradným a profesionálnym rodičom i vychovávateľom chápať konanie a myslenie biologických rodičov

Prihláste sa už a zapojte sa už dnes do novo vznikajúceho Klubu dobrovoľných poradcov. Profily našich doterajších vyškolených poradcov a viac o projekte nájdete aj na našej stránke www.dobrovolniporadcovia.sk.


Projekt Vnímaví pre zraniteľných podporilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a KULTMINOR – Fond na podporu kultúry národnostných menšín