Túžite po zmene? Prihláste sa na víkendovku do Bratislavy

Hľadáme mladých ľudí alebo organizácie pracujúce s mladými ľuďmi zo zraniteľných skupín, ktorí sa s nami zapoja do dialógu o kvalite života na Slovensku. Ak máte od 17 do 29 rokov, dajte nám o sebe vedieť a staňte sa hlasom mladých ľudí, ktorí túžia po zmene a skutočne chcú hľadať riešenia, ako z chudoby von.

Vyrastáte bez podpory rodiny, v detskom domove alebo ste sa narodili do chudobnej rodiny a prostredia? Patríte k mladým ľuďom, ktorí prekonávajú prekážky kvôli fyzickému alebo zmyslovému hendikepu? Myslíte si, že v živote sa dá dosiahnuť viac, len neviete, ako na to?

Dajte nám o sebe vedieť a povedzte nám, čo vás trápi. Máme za sebou už jedno inšpiratívne víkendové stretnutie s mladými ľuďmi v Hronci a už 24. a 25. júna nás čaká ďalšie v Kežmarku. Posledná víkendovka sa uskutoční v Bratislave, kam vás 27. a 28. júla (sobota, nedeľa) srdečne pozývame.

Čo vás čaká na víkendovom stretnutí?

Víkendové stretnutie mladých ľudí je bohaté na zážitky. V Bratislave stretnete nielen nových známych a kamarátov, ale budete môcť zdieľať svoj príbeh a skúsenosť, aké je prekonávať prekážky v komunite a v našej spoločnosti.  Cez rôzne zážitkové workshopy a spoločné rozhovory budeme hľadať odpovede na to, čo vám môže pomôcť v zlepšení kvality života v našej krajine a ako by ste to mohli mať inak. 

Naučíme sa spoločne analyzovať situáciu, v ktorej žijete a prekážky, ktoré dennodenne prekonávate. Chceme vás podporiť, aby ste našli odvahu a nebáli sa hovoriť aj o tom, čo je niekedy náročné.

Vystúpte za hranice svojej komunity a svojho okolia, aby ste sa mohli stať hlasom vašich rovesníkov, hovoriť o vašich potrebách a prispieť k zmene kvality života mladých ľudí v podobnej situácii.

Najlepší z vás sa stretnú aj so spolutvorcami politík na Slovensku a budú môcť presadiť, čo potrebujeme v našej krajine zmeniť, aby sme sa tu mali všetci lepšie. Výsledkom projektu bude aj štúdia, v ktorej verejnosti predstavíme, čo mladých ľudí s prekážkami alebo žijúcich v chudobe trápi.

Akých mladých ľudí hľadáme?

  1. Mládež z detských domovov
  2. Mládež s nedokončeným vzdelaním
  3. Mládež, ktorá má skúsenosť s generačnou chudobou
  4. Mládež so zmyslovým alebo telesným hendikepom
  5. Mladých ľudí s rôznymi prekážkami

Ako sa môžem prihlásiť?

Stačí vyplniť Záväznú prihlášku a poslať ju na e-mail Fany Fijalkovej: fijalkova@eduma.sk

Z prihlášok vyberieme 32 účastníkov z každého regiónu. 

Vybraní zástupcovia mladých ľudí budú diskutovať pri okrúhlych stoloch a viesť dialóg so zástupcami štátnej správy a priamo riadených organizácií zodpovedných za tvorbu podkladov pre zmenu politík v oblasti kvality života detí a mladých ľudí (IPVR, IUVENTA, VÚDPaP).

Ak túžite po zážitku, nových priateľoch a po zmene, neváhajte a prihláste sa. Miesta sa míňajú.


PROJEKT PODPORIL ERASMUS+

Naše podujatia

Žiadne Udalosti