Ako podporiť motiváciu žiakov, (znovu)vybudovať vzťahy a adaptovať sa na meniace sa podmienky vo vzdelávaní

Dávame  Vám do pozornosti sériu webinárov, ktoré sprostredkúvajú pedagógom a (odborným zamestnancom na školách) návody a praktické ukážky ako znovuadaptovať žiakov na školské prostredie, rekonštruovať a znovubudovať vzťahy medzi žiakmi, medzi žiakom a učiteľom, medzi učiteľom a rodičom, medzi školou a komunitou.

Cez podporu vzťahov v triedach, školách po návrate do prezenčnej formy do vzdelávania chceme eliminovať dopad pandemických opatrení, ako aj vzdelanostnú priepasť medzi žiakmi.

Séria webinárov, ktorá je dostupná bezplatne na portále Online živá knižnica poskytuje dostupné informačné nástroje pre učiteľov žiakov z vylúčených a nízkomotivovaných skupín o prežívaní žiakov z týchto skupín a praktické návody, ako podporiť ich znovuadaptáciu na školské prostredie, triedu, spolužiakov, učiteľov a sebarozvoj.

 
Séria webinárov, ktoré pomôžu školám lepšie sa pripraviť na prechod medzi dištančným a prezenčným vzdelávaním:    

Webináre sú bezplatné a dostupné pre prihlásených užívateľov. Dostanete sa k nim aj v prípade, že sa chcete s Online knižnicou zoznámiť a zaregistrujete sa ako nový užívateľ „na skúšku“ na jeden mesiac.

Prajeme Vám príjemné pozeranie a veľa inšpirácie 🙂


Projekt Byť pripravení na návrat nízkomotivovaných žiakov podporil Nadačný fond Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis.

Projekt Storytellingom k podpore prechodu medzi dištančným a prezenčným vzdelávaním podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.