Výzva pre stredné školy v Bratislavskom kraji: Prihláste sa na storytellingový workshop s Online živou knižnicou

Radi by ste do vyučovania na vašej školy vniesli viac interakcie a zážitku a učili cez príbehy? Chceli by ste vedieť, ako môžete počas hodín využívať storytelling, videá z Online živej knižnice a príbehy z e-bookov Príbehmi k poznaniu? Prihláste sa na zážitkový storytellingový workshop s Online živou knižnicou. EDUMA príde priamo do vašej školy. Naučíme vás, ako využívať príbehy vo vzdelávaní, aký je ich prínos pri vzájomnej interakcii so študentmi a pri rozvíjaní kritického myslenia, ale aj empatie a reflexii našich strachov a predsudkov z inakosti.

Vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja navštívime v novembri a decembri 3 vybrané školy a v každej triede uskutočníme zážitkový storytellingový workshop s Online živou knižnicou aj za prítomnosti 2 učiteľov. Okrem toho získate aj ročný prístup do Online živej knižnice, vďaka ktorej budete môcť využívať naše video príbehy na hodinách.

Ak patríte medzi školy v Bratislavskom kraji a chceli by ste sa zapojiť a získať ukážkový storytellingový workshop, vyplňte prihlasovací formulár zážitkový storytellingový workshop Príbehmi k poznaniu s Online živou knižnicou a pošlite ho do pondelka 4. novembra. Na základe vašich prihlášok vyberieme 3 školy, na ktorých workshopy uskutočníme.

Čo naša škola môže workshopom získať?

  • 2 učiteľov naučíme, ako viesť hodiny s Online živou knižnicou
  • 2 učitelia, ktorých vyškolíme, získajú ročný prístup k video príbehom v Online živej knižnici i k metodikám
  • okrem zážitkovej hodiny vám poskytneme aj materiály o storytellingu a hodinu online konzultácie
  • budete vedieť, ako využívať príbehy počas vyučovania na hodinách a v rámci rôznych prierezových tém a tiež, ako scitlivovať žiakov a ako ich motivovať k interakcii, väčšej otvorenosti a diskusii a formovaniu vlastných názorov

Prečo to robíme?

Súčasná situácia v spoločnosti nasvedčuje tomu, že mladí ľudia sú dnes často vystavení veľkému vplyvu rôznych protichodných informácií a nie vždy sú schopní ich objektívne spracovať a vyhodnocovať. Správa o mládeži z roku 2017 hovorí, že radikálne názory majú rastúcu tendenciu v spoločnosti. Najcitlivejšou skupinou sú práve mladí ľudia. 

Jedným z dôvodov, prečo sa to deje,  je aj absencia efektívnych a zaujímavých vzdelávacích nástrojov, ktoré by pomáhali pri formovaní kritického myslenia žiakov a študentov.  V súčasnosti sa kritickému mysleniu venuje iba niečo cez 17 percent škôl.  Viacerí riaditelia základných, stredných a vysokých škôl upozorňujú, že len knihy a teória vo vyučovaní nestačia, pretože nedokážu ponúknuť pohľad rôzne spoločenské témy a prekážky, ktoré niektorí ľudia v našej spoločnosti prekonávajú. Naše postoje a názory totiž nie je možné meniť príkazom a nedajú sa „nabifľovať“ z knihy. Proces formovania a budovania kritického myslenia, vytvárania si vlastného názoru na témy je dlhodobým procesom, no silnou hodnotou pre súčasné a budúce generácie.

Videá z Online živej knižnice sa dajú využívať v rámci rôznych vyučovacích hodín a záleží len na pedagógovi, v rámci ktorej konkrétnej témy po nich siahne. Veľkou pomôckou môžu byť aj metodiky, ktoré k jednotlivým video príbehom organizácia EDUMA ponúka.


Projekt Budovanie kritického myslenia na školách v Bratislavskom kraji podporil Úrad bratislavského samosprávneho kraja