Zapojte sa do inovatívneho medzinárodného projektu

Pozývame Vás zapojiť sa do projektu Storytelling pre Európu programu Erasmus+ s príležitosťou spolupracovať na medzinárodnom projekte so zapojením s organizáciami Írska, Španielska, Česka a Slovenska.

Výzva je určená pre stredné a vysoké školy v SR s vyučovacím jazykom anglickým alebo španielskym.

Akú príležitosť Vám ponúkame?

Máte možnosť podporiť a rozšíriť využívanie storytellingu ako inovatívneho nástroja na komplexný rozvoj jazykových, digitálnych, občianskych a sociálnych kompetencií študentov v rámci vzdelávania.

Pre partnerstvo v našom projekte hľadáme:

  1. školu, ktorá chce zapájať študentov do prekladov príbehov zo zraniteľných skupín,

  2. školu, ktorá chce prekladať e-booky zo slovenčiny do angličtiny alebo španielčiny,

  3. školu, ktorá chce využívať audio príbehy vo vzdelávaní svojich študentov

Zástupcovia škôl, ktorí prejavia záujem o spoluprácu a chcú sa dozvedieť viac, majú možnosť zúčastniť sa webinára dňa 25.10.2022 v čase od 14:00 do 15:00 hod. prostredníctvom aplikácie zoom. Registrovať na webinár sa môžete do 19.10.2022 prostredníctvom nezáväzného online formulára:

https://forms.gle/sRC3U5Q9EXH5Qdem8

Po uzavretí prihlášok Vám zašleme inštrukcie na pripojenie na webinár.

Tešíme sa na spoluprácu,

Tím EDUMA


Projekt Storytelling pre Európu je realizovaný vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+. Do projektu sú zapojené partnerské organizácie naprieč Európou – v Českej republike Charita Česká republika, v Írsku Eurospeak Ireland a v Španielsku Marta Mas Languages.

                     

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity