Rozhovory z Vnímavej komunity 2017

V EDUME sme v roku 2017 otvorili 4vé akadémiu rozvoja kritického myslenia, ktorej cieľom je vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti. V rámci nej sme zorganizovali niekoľko vzdelávaní po celom Slovensku, z ktorých vzišli desiatky Vnímavých projektov od našich absolventov.

Pripravili sme e-book s inšpiratívnymi rozhovormi o výnimočných projektoch, ktoré sme pre vás pripravili s niektorými účastníkmi nášho vzdelávania. Sú medzi nimi mladí ľudia, študenti i profesionáli vo svojich odboroch, ktorí sa snažia pomenovať, ktorým témam v našej spoločnosti by sme mali venovať pozornosť a prečo je inkluzívne vzdelávanie aj na Slovensku dôležité.

Počas našich vzdelávaní na 4vé akadémii sme s účastníkmi neraz hovorili o spoločenskej zodpovednosti a zamýšľali sme sa nad tým, či zodpovednosť každého z nás zohráva nejakú úlohu medzi nami. Ako môžeme urobiť našu krajinu lepšou a ľudí citlivejšími a vnímavejšími jeden k druhému? Veríme, že účastníci nášho vzdelávania dávajú odpoveď aj na tieto otázky.

Vydané s podporou: Nadačný fond Telekom, Nadácia VÚB, DobráKrajina.sk, Nadácia Pontis

Stiahnite si e-book zadarmo

Pre stiahnutie e-booku Rozhovory z Vnímavej komunity 2017 vyplňte

Kategórie:

Zoznam príbehov

E-book obsahuje rozhovory:

Jana Dinušová: Každé dieťa ma v živote niečo naučilo

Ľubica Matušáková: Našla som odvahu otvoriť sa a byť zraniteľná

Natália Petrová: Chcela by som, aby sa ľudia nehodnotili podľa jedného pohľadu

Margita Páneková: Dobre fungujúca inklúzia sa vyznačuje dobrými vzťahmi

Petra Čiešková: Ľudia nevedia, čo je to extrémizmus

Katarína Fodorová: Mali by sme sa brať všetci ako jedno

Tatiana Švrčková: Pri inklúzii a „búraní predsudkov“ je naším cieľom pozerať sa na veci systémovo

Veronika Šušková: Za každým zákazníkom je príbeh

Zuzana Révészová: Zažili sme, ako sa dá inakosť „on“ zmeniť na inakosť „in“

Ďalšie informácie

Rozhovory z Vnímavej komunity 2017

ISBN: 978-80-972422-4-4
Počet strán: 24
Vydané v decembri 2017