Rozhovory z Vnímavej komunity 2018

Tešíme sa, že v roku 2018 sa nám podarilo spustiť program Vnímavá škola, do ktorého sa prihlásila asi dvadsiatka škôl. Napokon sa do neho rozhodlo reálne zapojiť 10 statočných. Sú to školy, ktoré sa líšia veľkosťou, zložením, pochádzajú z rôznych regiónov a každá má za sebou svoj príbeh a prekonávanie prekážok. Niečo však majú predsa len spoločné. Rozhodli sa, že chcú ísť po ťažšej ceste. Po ceste vnímavosti, inovácií, kritického myslenia, že sa chcú ďalej vzdelávať a rozvíjať v oblasti inklúzie.

V tomto e-booku vám okrem našich škôl predstavíme aj inšpiratívne firmy, ktoré sa zapojili do programu Vnímavá firma. Kovotvar, výrobné družstvo a Adient Slovakia, s.r.o. robia výnimočnú prácu v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Sú zaujímavé nielen tým, že pôsobia v regiónoch, ale tiež podporujú okolitú komunitu. Napríklad aj tým, že podporujú vzdelávanie na školách a pomáhajú im v rozvoji.

Rozhodli oceniť aj Vnímavé inštitúcie, lebo im vo Vnímavej komunite patrí čestné miesto. Detské domovy na Slovensku sú plné detí a mladých ľudí, ktorí nemali to šťastie vyrastať v podmienkach svojej rodiny. Ľudia pracujúci v inštitúciách ako sú detské domovy robia všetko preto, aby sa mladí opäť mohli vrátiť na miesto, ktoré voláme domov a ktoré často berieme ako samozrejmosť. Pre nich teplo, bezpečie a láska samozrejmosťou nie sú. Aj preto veríme, že vás naše rozhovory povedú k vnímavosti, otvoria miesta, ktoré sme počas roka v akejsi rýchlosti zavreli a že sa nám podarí byť aspoň dnes alebo pri čítaní týchto riadkov vnímavými.

Vydané s podporou: Erasmus+, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej repoubliky, Nadácia Pontis, Nadačný fond Telekom, Nadácia VÚB

Stiahnite si e-book zadarmo

Pre stiahnutie e-booku Rozhovory z Vnímavej komunity 2018 vyplňte

Kategórie:

Zoznam príbehov

E-book obsahuje rozhovory:

ZUZANA RÉVÉSZOVÁ: Deti si prajú, aby si niekto vypočul ich názory, vyšlo nám to aj z rozhovorov na školách

MARIANNA MOLNÁROVÁ: Chceme byť školou, v ktorej je inakosť prínosom

MAGDALÉNA ELIÁŠOVÁ: Nestačí iba rozprávať, čo chceme na škole dosiahnuť

PETRA ZICHOVÁ: Chceme byť školou, do ktorej budú chodiť deti rady

ANDREA PAPP: Chceme školu bez stresov, napätia, úzkosti, strachu i šikanovania

HAJNALKA LANCZOVÁ: Snažíme sa byť otvorenou školou, v ktorá je citlivá voči svojmu okoliu

ANNA JURGOVIANOVÁ: Škola, na ktorej študujú prevažne rómski študenti, učí predovšetkým pre život

MAREK ADAMEČKO: Chceme, aby naša škola bola dielňou ľudskosti

JÁN KVAK: Naša žiacka školská rada je ozajstným poradným orgánom školy

HANA CHLUPÍKOVÁ: Nemôžeme zastať vo vlastnom vzdelávaní, lebo svet sa mení

KATARÍNA DOBROVODSKÁ: Radi by sme boli školou, o ktorej budú žiaci hovoriť, čo dobré v nej zažili

STANISLAVA VALIENTOVÁ: Chceli sme podporovať školu v oblasti inklúzie, aj preto sme si ju adoptovali

MARCELA TOKOŠOVÁ: Veríme, že aj dlhodobo nezamestnaní ľudia majú potenciál pracovať

ZDENKA KLASOVÁ: Ak je to možné, radi zapájame do našich aktivít aj rodičov detí

VILIAM GYURKE: Dieťa potrebuje byť s niekým, kto ho nikdy neopusTí

Ďalšie informácie

Rozhovory z Vnímavej komunity 2018

Počet strán: 24
Vydané v decembri 2018