Druhý projektový deň – Bezpečne v triede aj na internete

Kedy ?

09.11.2021 (utorok) - 08:00 - 15:00 hod


Pozývame učiteľov stredných škôl, ktorí majú záujem organizovať pre svojich žiakov projektový deň na tému Bezpečne v triede a na internete

O čo ide?

Projektový deň je celodenná aktivita, ktorá poskytuje unikátnu možnosť venovať sa daným témam hlbšie a využiť viaceré metódy, techniky a aktivity, ktoré EDUMA školám ponúka. Počas projektového dňa sa budeme venovať témam podpory bezpečného prostredia v škole a na internete, prevencie šikany a kyberšikany. Vďaka práci s príbehmi otvoríme témy, ktorým sa učitelia a žiaci môžu venovať počas školského roka. 

Čo získa škola projektovým dňom?

 • Školy zrealizujú kvalitný program pre svojich žiakov, ktorý im môže pomôcť zlepšiť klímu na škole a v triedach.
 • Učiteľom poskytneme program, podklady a metodiku k storytellingovým aktivitám, ktoré budú so žiakmi realizovať.
 • Poskytneme mentorskú podporu pedagógom, ako aj podnety na realizáciu ďalších storytellingových aktivít na tému (kyber)šikana, ktoré budete môcť realizovať počas školského roka.
 • Každá škola získa jeden ukážkový exemplár spoločenskej stolovej hry Digitálni hrdinovia určený na prevenciu šikany a kyberšikany hravou formou.
 • V rámci webinára prebehne aj networking – školy môžu v téme Bezpečnosti online aj offline spolupracovať aj po realizácii projektového dňa.
 • Školy, ktoré sa zapoja do projektových dní spropagujeme na facebookovej stránke EDUMY.
 • V prípade, že sa učiteľ zapojí aj do našej ďalšej výzvy Príklady dobrej praxe s využitím Online živej knižnice počas vyučovania, učiteľ získa bezplatný prístup do Online živej knižnice do konca roka 2021 (viac informácií už čoskoro).

Kto sa môže prihlásiť?

 • Aktivita je určená pre žiakov ktoréhokoľvek ročníka stredných škôl.
 • Prihlásiť sa môže škola s predpokladaným počtom – 100 zapojených žiakov z jednej školy, t.j. 4-5 tried.
 • Stačí, ak prihlášku vyplní jeden z učiteľov školy a uvedie len mená ďalších kolegov, ktorí majú záujem zúčastniť sa projektového dňa, 4-5 učiteľov jednej školy
 • Hľadáme záujemcov zo všetkých regiónov Slovenska. V prípade druhého projektového dňa však budú mať prednosť min. 2 stredné školy z Bratislavského samosprávneho kraja vďaka finančnej podpore BSK, partnera projektu.

Kedy?

 • 25.10.2021, od 14:00 do 15:30  Koordinačný webinár, ktorého súčasťou bude aj príprava s PhDr. Evou Smikovou, PhD., ktorá sa venuje vedecko-výskumnej činnosti vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie
 • 9.11.2021, od 8:00 do 15:00  – Druhý projektový deň

Aký program vás bude čakať počas projektového dňa?

Učitelia, ani žiaci nemusia nikam cestovať – projektový deň je realizovaný priamo na škole prezenčne a online formou.

 1. Doobedia pre žiakov:
   • Učitelia budú venovať storytellingovým aktivitám so svojimi žiakmi (prezenčne v škole). 
    • Učitelia vedú aktivity so žiakmi samostatne, bez účasti lektorov EDUMY. 
    • EDUMA učiteľov pripraví na túto časť projektového dňa počas Inštruktážneho webinára. 
     • Predstavíme program a podrobnú metodiku jednotlivých aktivít.
     • Účasť učiteľov na inštruktážnom webinári je podmienkou pre realizáciu projektového dňa.
  •  
  • Webinár s Lenkou Nemcovou (online),  koordinátorky a psychologičky internetovej poradne pre mladých, IPčko 
 1. Poobedie len pre učiteľov:
  • Bude venované spätnej väzbe na aktivity projektového dňa a predstaveniu ďalších aktivít a možností, ako s témou pracovať na rôznych predmetoch počas celého roka.

Technické podmienky

Projektový deň bude realizovaný prezenčne a online (podľa aktuálnych nariadení týkajúcich sa COVID-19). 

Pre doobedný online webinár (pre žiakov) je potrebné vopred overiť technické možnosti na vašej škole. Je možné, aby boli žiaci na webinár pripojení v skupinách  alebo aj ako celá trieda, avšak je potrebné mať v triede/učebni k dispozícii kameru, aby bolo vidieť všetkých zúčastnených žiakov a takisto technicky zabezpečiť, aby žiaci dobre videli a počuli webinár. Na interakciu žiakov a prednášajúcej využijeme aplikáciu sli.do. 

Chcete sa prihlásiť? Kliknite nižšie

Prihlasovanie na projektový deň na tému Bezpečne v triede aj na internete – prevencia a riešenie kyber/šikany

Koľko škôl môžeme vybrať?

V rámci projektu Bezpečne v triede a na internete máme možnosť vybrať 10 škôl, ktoré budú realizovať projektový deň – pozor, kapacita sa rýchlo zapĺňa.

V prípade, že sa prihlási viac záujemcov, prednosť majú tí, ktorí sa prihlásia ako prví v poradí. Ak naplníme účasť pre druhý projektový deň, budeme hľadať príležitosti a finančné prostriedky aj na realizáciu ďalších projektových dní – pre ostatných prihlásených. 

Autorka: Veronika Vanochová


Projekt Bezpečne v triede, aj na internete a jeho výsledky podporil SK-NIC, WebSupport Bratislavský samosprávny kraj

        

Druhý projektový deň - Bezpečne v triede aj na internete

Mapa nie je dostupná