Workshop Tiene cukrovky, v rámci Festivalu živých kníh, Bratislava

Kedy ?

14.06.2018 (štvrtok) 15:00 - 19:00 hod

Miesto konania

Námestie Ľudovíta Štúra 4 Bratislava


Tento workshop  sa uskutoční bezplatne v rámci Festivalu živých kníh a Vnímavosti.

Máte v triede, doma alebo vo vašom okolí diabetika? Viete, ako prežíva isté situácie v škole, s kamarátmi, so spolužiakmi či doma? Ako na neho vplýva stres, nečakané životné situácie alebo písomky v škole? Viete o jeho chorobe a rozprávate sa o tom, ako ju vníma?

Prihláste sa na zážitkový workshop s Lektorkou roka, Janette Motlovou, ktorá je mama dospelého diabetika. Janette vás spolu s našimi Živými knihami, nevidiacou Soňou a s Marekom, prevedú osobnými skúsenosťami a aj tými najhlbšími zákutiami prežívania dieťaťa a mladého človeka s cukrovkou.

Tento workshop je určený učiteľom, spolužiakom i rodičom diabetikov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako prežívajú svoju chorobu deti a mladí s cukrovkou a ako im môžeme spoločne pomôcť.   

Dáme vám odpovede na dôležité otázky

  • Ako vidí a prežíva cukrovku malé dieťa a mladý človek v rôznych obdobiach svojho života?
  • Ako vyzerá subjektívne prežívanie hypoglykémie alebo hyperglikémie detského a tínedžerského diabetika?
  • Aké je prežívanie diabetika, ak je navyše inej etnicity alebo má telesný a zmyslový hendikep?
  • Ako pripraviť malého diabetika na príchod do kolektívu?
  • Ako pripraviť kolektív na príchod diabetika?
  • Na čo všetko sa pripraviť pri výchove detského a dospievajúceho diabetika?
  • Ako naučiť dieťa a dospievajúceho hovoriť o svojich potrebách a limitoch s cukrovkou?

Prihláste sa ešte dnes vyplnením vašich údajov v našom prihlasovacom formulári.

Workshop Tiene cukrovky, v rámci Festivalu živých kníh, Bratislava

Načítanie mapy…