O nás

Tím EDUMA.
Janette Motlová ( Mazíniová) :„Emocionálne učenie je mojou srdcovkou. Keď rozumieme vlastným emóciám, vieme pochopiť prežívanie iných. Ak vieme pochopiť prežívanie iných, rozumieme ich konaniu, správaniu, postojom. Potrebujeme to vedieť všetci, či už ako rodičia, súrodenci, deti, priatelia, kolegovia, či manažéri. Je len na nás, kedy zistíme, ako veľmi toto učenie potrebujeme. Keď ten čas príde, EDUMA je pripravená.“ motlova@eduma.sk
Andrea Haršányová : „Práca v našej neziskovej organizácii mi rozširuje obzor a pomáha mi objavovať vlastné emócie a otvára dvere do sveta poznania a porozumenia samej seba. Častokrát sa stretávam aj s tým, že to má rovnaký dopad aj na ostatných. Vďaka tomu môžeme pracovať na postojoch, odbúravaní predsudkov a stereotypov.“ harsanyova@eduma.sk tel.č.: 0910 960 180
Ivana Tománková : “Do Edumy som prišla pracovať pretože spája obe moje najdôležitejšie požiadavky na ideálnu prácu – skvelý tím špecialistov od ktorých sa môžem denne učiť veľa nového, mať prácu ktorá ma napĺňa a ktorej výstup je hodnotný nielen pre mňa, ale aj pre spoločnosť okolo mňa. Stretnete ma pri organizácii projektov so Živými knihami a rada vám poradím ako využiť príležitosť vycestovať s programom Erasmus + za poznaním nových kultúr a získaním vedomostí napríklad aj o tom ako žijú znevýhodnení mladí ľudia v zahraničí.” tomankova@eduma.sk
Petra Nagyová : "Mám rada ľudí a ich príbehy. Verím, že v každom z nás je ukrytý silný a autentický príbeh, ktorý je hodný šírenia. Mnohí ľudia medzi nami sú nesmierne inšpiratívni a plní poznania. Verím v silu príbehov a som presvedčená o tom, že aj vďaka nim sa všetci môžeme učiť viac počúvať druhých, poznávať a byť schopní kriticky myslieť. Dozrel čas, aby sme sa aj na Slovensku – či už na školách, firmách alebo v rôznych inštitúciách – učili aj cez príbehy nielen úspešných ľudí, ale predovšetkým ľudí, ktorí našli odvahu hovoriť o prekážkach a ich prekonávaní vo svojich životoch." nagyova@eduma.sk
Anežka Karľa: ,,Po ukončení štúdia práva som sa rozhodla v rámci programu Teach for Slovakia učiť dva roky na základných školách, ktoré navštevovali deti z vylúčených skupín. Po tejto skúsenosti som sa rozhodla venovať rozvíjaniu kritického myslenia v spoločnosti. V Edume sa zameriavam práve na rozvíjaní kritického myslenia pomocou storytellingu. Som tu ako lektorku zážitkových tréningov, alebo ako knihovníčka kontaktných živých kníh a zároveň som súčasťou tvorenia metodík v rámci Online živej knižnice." karla@eduma.sk
Michaela "Lienka" Bednárová: Moju celoživotnú, až dychtivú zvedavosť či prístup k učeniu a tajomstvám života asi najlepšie vystihuje výrok Alberta Einsteina, ktorý povedal: "Dôležité je neprestať klásť otázky. Zvedavosť má svoj vlastný dôvod existencie. Nemôžeme urobiť nič, iba žasnúť, keď uvažujeme o tajomstvách večnosti, života, nádhernej štruktúry reality. Stačí, ak sa každý deň pokúsime pochopiť iba kúsok tohto tajomstva. Nikdy nestrácajte posvätnú zvedavosť." bednarova@eduma.sk
Mária "Maruška" Michalová: Vždy som túžila robiť prácu, ktorá je zmysluplná. Pre mňa, pre ľudí, pre spoločnosť a v konečnom dôsledku aj pre moje deti, resp.dieťa tmavšej pleti. Myslím si, že je dôležité pracovať na spoločnosti, či už búraním stereotypov alebo bojom proti rasizmu. Aj to sú hodnoty, ktoré práca v Edume ponúka a je radosť byť toho súčasťou. michalova@eduma.sk
Barbora Babicová: lektorka & metodička babicova@eduma.sk