Kontakt

Sídlo a fakturačná adresa:            

Od emócii k poznaniu, n.o.
Lietavská 3097/13
851 06 Bratislava-Petržalka
IČO: 50 098 829
DIČ: 212 017 06 79

Office a poštová adresa:            

Od emócii k poznaniu, n.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava

Kontakt: Haršányová Andrea – 0910 960 180

E-mail: info@eduma.sk

Nájdete nás:            

Budova KOVOPROJEKT – pri trhovisku Miletičova
Ružová dolina 6
Bratislava

Bankové údaje:

Tatrabanka, a.s.

SK51 1100 0000 0029 4301 6058

Slovenská sporiteľna a.s. – číslo účtu verejnej zbierky číslo: SVS-OVS3-2016/027394

SK95 0900 0000 0051 1697 0423

Registračné číslo organizácie: OVVS-105437/478/2015-NO