Kontakt

Fakturačná adresa:            

Od emócii k poznaniu, n.o.
Sibírska 1620/62
831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO 50 098 829
DIČ 212 017 06 79

Kontakt: Haršányová Andrea – 0910 960 180

E-mail: info@eduma.sk

Nájdete nás:            

Budova KOVOPROJEKT – pri trhovisku Miletičova
Ružová dolina 6
Bratislava

 Bankové údaje:

Tatrabanka, a.s.

SK51 1100 0000 0029 4301 6058
Slovenská sporiteľna a.s. – číslo účtu verejnej zbierky číslo: SVS-OVS3-2016/027394

SK95 0900 0000 0051 1697 0423

Registračné číslo organizácie: OVVS-105437/478/2015-NO