Správna rada

Ľuboslava Majtánová
Anna Chlupíková
Marcela Hajtmánková

Revízor

Ivan Špánik