Ľudia v Edume

ondrej

Ondrej Mlynár

riaditeľ

Ondrej prišiel do Edumy z personálnej agentúry, kde sa šesť rokov venoval komplexnému office manažmentu. Je u nás najdlhšie a začínal ako office ninja a cez financie sa postupne dostal až k riaditeľovaniu. Je zodpovedný za financie, projektový a personálny manažment. Koordinuje administráciu našich projektov a komunikuje s našimi partnermi. Vo voľnom čase rád číta, varí a amatérsky sa venuje tvorbe keramiky.

ondrej@eduma.sk

Janette Motlová

zakladateľka

Janette je lektorka, blogerka a projektový guru v oblasti vzdelávania a rozvoja organizácií, ktoré pracujú s mladými ľuďmi. Je zakladateľka našej organizácie a iniciátorkou vzdelávacieho portálu www.onlinezivakniznica.sk. V súčasnosti je riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Jej srdcovkou je emocionálne učenie cez storytelling. Janette skúma, aký dopad má rozprávanie príbehov na človeka, jeho myslenie, vnímanie a predovšetkým schopnosť porozumieť ľuďom a veciam okolo seba. Janette je tiež zakladateľkou 4vé akadémie vnímavosti, ktorej cieľom je vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti. Takisto sa venuje písaniu. Je autorkou knihy Cigánka a držiteľkou Ceny pre osobnosť za občiansku angažovanosť, ktorú jej udelila Nadácie Orange. V roku 2015 bola nominovaná na Slovenku roka a v roku 2017 získala ocenenie Lektorka roka.

janette@eduma.sk
veronika

Veronika Vanochová

PR manažérka, sociologička

Veronika vyštudovala sociológiu na Trnavskej univerzite. Väčšinu svojho profesionálneho života sa venovala rôznym sociologickým a marketingovým prieskumom. Špecializovala sa najmä na oblasť zákazníckej skúsenosti, lojality a mystery shopping. Svojim klientom pomáhala rozvíjať ich podnikanie cez PR podporu a marketing. Jej záujem o scitlivovanie spoločnosti ju priviedol do Edumy, ktorá ju nadchla svojim inovatívnym prístupom k vzdelávaniu. Jej úlohou v organizácii je propagácia a styk s verejnosťou a médiami.

veronika@eduma.sk

Jozefína Fusek Švingálová

projektová manažérka

Vyštudovala psychológiu na Fakulte sociálno-ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Po ôsmich rokoch pôsobenia vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie so zameraním na podporné projekty organizácie, prešla plynulo do vôd neziskového sektora. V rámci psychológie je jej srdcovkou tematika kariérového poradenstva a výkonovej motivácie. V Edume má na starosti projektový manažment. Vo voľných chvíľach si dopraje čas na dobrú knihu, prechádzku a konverzáciu v španielčine.

jozefina@eduma.sk

Silvia Oleníková

lektorka a projektová manažérka

Vyštudovala učiteľstvo 1. - 4. ročník pre základné školy a pedagogické štúdium si doplnila aj o etickú výchovu, nemecký jazyk a etiku v podnikaní. Okrem učiteľovania sa nejaký čas venovala výskumu vo vzdelávaní so zámerom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre učenie sa detí a žiakov v školách. Participovala na niekoľkých medzinárodných programoch a projektoch so zameraním na výmenu skúsenosti, vytváraní aplikovateľných modelov zo zahraničia v prostredí slovenského školstva a to v školách, podprahových centrách a neziskových organizáciách pre prácu s deťmi a mládežou. Okrem dlhoročnej pedagogickej praxe sa venuje lektorovaniu a získala kompetencie aj pre prácu koučky a mentorky a mediátorky. V Edume pôsobí ako lektorka a projektová manažérka.

silvia@eduma.sk