Online živá knižnica

ONLINE ŽIVÁ KNIŽNICA 

Online živá knižnica je jedným z projektov neziskovej organizácie Eduma – Od emócií k poznaniu

 

Živé knihy sú ľudia ako my. Mnohé z nich kráčajú životom s určitými prekážkami v spoločnosti. Ľudia v Online živej knižnici našli odvahu rozpovedať svoj príbeh a podeliť sa o neho s ostatnými. Tým, že ich spoznáte aj vy, sa môžeme spoločne zamyslieť a hľadať riešenia, ako začať spolu hovoriť a zastaviť poukazovanie na rozdiely a predsudky medzi nami.

 

Veríme, že cez príbehy ľudí na videu (živých kníh) vieme zoznámiť širokú verejnosť s inakosťou okolo nás a podnietiť ich zamyslieť sa, vytvoriť si vlastný názor a najmä kriticky myslieť.

Projekt sa zameriava najmä na školy, či firmy, ktoré získajú okrem prístupu k videám aj metodiku na prácu s videom či už so žiakmi, alebo na rozvoj zamestnancov vo firme s internými trénermi.

Vstúpiť do ONLINE ŽIVEJ KNIŽNICE