Online živá knižnica

Online živá knižnica je inovatívny vzdelávací portál, ktorý využíva najstaršiu a veľmi efektívnu metódu vzdelávania - storytelling. Učenie cez rozprávané príbehy je jedným z mála nástrojov, ktorý dokáže vzdelávať a zaujať všetky učiace sa typy detí a mladých ľudí. Vo viacerých krajinách je bežnou súčasťou formálneho vzdelávania, keďže ide o najinteraktívnejšiu formu procesu učenia sa. Na Slovensku doteraz chýbal.

Naša Online živá knižnica ponúka desiatky rôznych video príbehov a autentických výpovedí ľudí, ktorí žijú s hendikepom. museli utiecť pred prenasledovaním alebo vojnou, sú inej etnicity, iného vierovyznania alebo vyrastali mimo svojej biologickej rodiny. Medzi nimi Maťo bez rúk. ktorý otvorene hovorí o živote s fyzickým hendikepom, dcéra iránskych migrantov Sára, adoptovaná Maruška, ktorá vyrastala v kruhu nebiologickej rodiny, tínedžerka Suzanne. ktorá utiekla pred vojnou v Sýrii alebo Jedinec, mladý muž. ktorý sa nečakane ocitol v detskom domove.
 
Naše Živé knihy vstupujú medzi žiakov a študentov do škôl, do firiem a do obývačiek ľudí, aby otvorene hovorili o prekonávaní prekážok v spoločnosti. Aj cez ich príbehy učíme mladých ľudí počúvať s porozumením, reflektovať ich, rozvíjať kritické myslenie, formovať svoje názory a postoje. Slúžia ako nenahraditeľná pomoc k praktickej príprave študentov v pomáhajúcich profesiách, ale aj pre zamestnancov, ktorí sa dennodenne dostávajú do kontaktu so svojimi klientmi a kolegami. Online živá knižnica svojimi príbehmi formuje postoje ľudí, ktorí ich sledujú. Okrem príbehov Živých kníh ponúka aj metodické návody na využívanie videí v bežnom učive, online podporu, webináre, pomôcky a inšpiratívne návrhy na školské projekty a mimoškolské aktivity.
 
Je dokázané, že cielená práca s príbehom rozvíja kritické myslenie žiakov a študentov, ale aj zamestnancov a pripravuje ich na rolu premýšľajúceho a vnímavého spolužiaka, občana, zamestnanca, zamestnávateľa alebo rodiča v spoločnosti.

Ak sa chcete inšpirovať príkladmi z praxe, stiahnite si zbierku, ktorá vznikla na základe skúseností učiteľov, školských psychológov a pracovníkov s mládežou, ktorí sa s nami podelili o svoje skúsenosti, know-how, užitočné tipy a inšpiratívne príklady z využívania storytellingu a Online živej knižnice vo vyučovaní. 

Na stiahnutie:  Zbierka príkladov dobrej praxe 2021 - Inšpiratívne skúsenosti z využitia storytellingu v školskom prostredí

 

Čítajte novinky z Online živej knižnice