Vnímavá komunita

Staňte sa súčasťou Vnímavej komunity

Staňte sa Vnímavou školou alebo firmou, ktorá je otvorená svojim žiakom, študentom, zamestnancom a ľuďom s prekážkami v našej spoločnosti. Zapojte sa do nášho programu a získajte pre svoju školu alebo firmu značku, ktorá deklaruje, že ste členom Vnímavej komunity na Slovensku.

Vnímavá škola

Našou snahou je vytvárať komunity na školách, ktoré sú vnímavé voči ľuďom s prekážkami. Predstavte si, že vaša škola môže byť inštitúciou, ktorá je otvorená k žiakom, študentom a ľuďom prekonávajúcim prekážky v našej spoločnosti. Stanete sa vnímavými spolužiakmi, učiteľmi a vychovávateľmi, ktorí budú rozumieť ostatným spolužiakom s hendikepom, inou farbou pleti, zo slabého sociálneho prostredia či s inými špecifickými prekážkami v ich živote. Staňte sa školou, ktorá formuje postoje, rozvíja kritické myslenie a podporuje spoločenskú zodpovednosť učiteľov, žiakov, študentov a ich rodičov.

Vnímavá firma

Chceme zviditeľňovať, morálne oceňovať a rozvíjať firmy, podniky a spoločnosti, ktoré sú vnímavé voči zákazníkom alebo zamestnancom s prekážkami. Byť vnímavou firmou znamená byť zodpovednou firmou, ktorá rozumie zákazníkom a zamestnancom so špecifickými potrebami v našej spoločnosti a hľadá pre nich riešenia. Aj vaša firma môže byť tou, ktorá vytvára tolerantné firemné prostredie, v ktorom zamestnanec či zákazník môže povedať: „Tu ma počúvajú, čo potrebujem. Tu mi vedia ponúknuť, čo potrebujem. Tu sú ľudia, kvôli ktorým sa sem vrátim.“

Naše podujatia

Žiadne Udalosti