Živá knižnica

Zistite, čo prežívajú ľudia so znevýhodnením

Živé knižnice sú priestorom na vytvorenie konštruktívneho dialógu s ľuďmi, ktorí sa v bežnej realite nemajú príležitosť stretnúť a porozprávať.

Kontaktné živé knižnice sú osobným stretnutím „čitateľov” - ľudí, ktorí sa chcú niečo dozvedieť  a „živých kníh” - reprezentantov skupín, ktoré čelia znevýhodneniu alebo sa konfrontujú s určitými predsudkami a stereotypmi. 

Čitateľom v takejto knižnici môže byť každý, kto je pripravený pýtať sa, počúvať a premýšľať.

Knihy v živej knižnici môžu hovoriť o sebe, ale dokážu aj odpovedať na otázky čitateľov, aj vzdelávať.

Čo môže získať čitateľ?
Bezprostredný kontakt so živou knihou je na nezaplatenie. Je to informácia „z prvej ruky“, ktorú by sa bežne nedozvedel. Čitateľ živej knižnice získa jedinečnú možnosť získať nový pohľad na niekoho (alebo niečo), na koho (alebo čo) má už vytvorený nejaký názor a má možnosť ho konfrontovať s realitou. 

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity