Storytelling pre Európu

Projekt Storytelling pre Európu je príležitosťou rozšíriť využívanie storytellingu ako inovatívneho nástroja na komplexný rozvoj jazykových, digitálnych, občianskych a sociálnych kompetencií mladých v rámci formálneho, aj neformálneho vzdelávania. 

Ide o medzinárodný projekt, v ktorom sú zapojené organizácie zo štyroch krajín – v Českej republike Charita Česká republika, v Írsku Eurospeak Ireland, v Španielsku Marta Mas Languages a na Slovensku EDUMA. Každá z organizácií sa venuje vzdelávaniu mladých ľudí a plánuje využívať storytelling na obohatenie svojich aktivít.

Čo je storytelling a Online živá knižnica?

Ako najlepšie vysvetliť, že obyčajné príbehy sú také silné? Rozprávanie príbehov máme v našej DNA. Sú mostom, vďaka ktorému naozaj rozumieme, čo nám druhí hovoria, i keď sme nikdy neprežili to isté, čo oni. Storytelling využívame pri workshopoch často. Vďaka príbehom si vieme predstaviť, čo prežívajú a ako sa cítia ľudia čeliaci znevýhodneniu alebo nejakej forme diskriminácie. 

Portál Online živá knižnica prináša medzi mladých autentické výpovede ľudí, ktorí čelia nejakému znevýhodneniu vo forme videa. Práca s príbehmi je technika, ktorá pomáha otvárať témy znevýhodnených skupín, inklúzie, práce s predsudkami alebo prevencie nezdravých vzťahov a postojov. Cez príbehy v Online živej knižnici sa môžeme dozvedieť viac o živote ľudí so znevýhodnením.

Pre učiteľov alebo pracovníkov s mládežou a všetkých, ktorí chcú pracovať s hodnotovými a postojovými témami alebo posilňovať spoločenskú zodpovednosť, sú v Online živej knižnici k dispozícii metodiky, ako pracovať so storytellingom, workshopy a webináre na rôzne príbuzné témy.

Od spustenia Online živej knižnice v roku 2016 bude portál inovovaný, čaká ho rozšírenie pre používanie v ďalších krajinách, obohatenie o nové témy, pribudne e-learningové vzdelávanie a preklady e-bookov do ďalších jazykových mutácií. 

V rámci projektu Storytelling pre Európu pripravujeme aj preklady písaných príbehov z e-bookov, ktoré pokrývajú témy týkajúce sa zdravotného alebo spoločenského znevýhodnenia. 

Výsledkom projektu Storytelling pre Európu bude:

1️⃣  Komplexná inovácia Online živej knižnice v technológiách, jazykovej dostupnosti a rozhraniach pre rôzne cieľové skupiny

2️⃣  Vytvorenie e-learningového nástroja vzdelávania o storytellingu

3️⃣ Nový obsah: Preklad e-bookov a metodík do anglického a španielskeho jazyka, spracovanie ebookov do audionahrávok vo všetkých jazykov partnerských krajín, príprava nových príbehov a metodík práce so príbehmi

Preklady príbehov pripravili žiaci na hodinách jazyka, pričom si zlepšili nielen jazykové a digitálne zručnosti, ale mali príležitosť pracovať s témami, ktoré podporujú ich kritické myslenie a spoločenskú zodpovednosť.


Projekt Storytelling pre Európu je realizovaný vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+. Do projektu sú zapojené partnerské organizácie naprieč Európou – v Českej republike Charita Česká republika, v Írsku Eurospeak Ireland a v Španielsku Marta Mas Languages.