Podpor nás

Ďakujeme za vaše 2 %

 

 

 

 • ZAMESTNANEC
 • FYZICKÁ OSOBA
 • PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. Do 15. februára 2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z potvrdenia zistíte výšku zaplatenej dane a z nej si vypočítate sumu, ktorú chcete darovať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 hodín ako dobrovoľník. Minimálna suma, ktorú môžete poukázať je 3,00 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane. Tlačivo s vyplnenými údajmi organizácie  Od emócií k poznaniu – EDUMA na poukázanie 2% resp. 3% nájdete na:

Stiahnuť predvyplnené tlačivo na 2% z dane

Obe tieto tlačivá, teda Potvrdenie aj Vyhlásenie doručte do 30. apríla 2017 na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% v prospech vybraného prijímateľa, ktorého ste si zvolili.

Do daňového priznania pre fyzické osoby je potrebné v časti na poukázanie 2 % z dane uviesť identifikačné údaje Od emócií k poznaniu – EDUMA, n.o nasledovne:

IČO: 500 988 29

Právna forma: nezisková organizácia

Obchodné meno: Od emócii k poznaniu, n.o.

Sídlo: Sibírska 1620/62, 83102 Bratislava

Alebo si stiahnite predvyplnené tlačivo tu:

Stiahnuť predvyplnené tlačivo na 2% z dane

Vypočítajte si výšku zaplatenej dane a z tejto sumy môžete poukázať:

 • 2% ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna suma, ktorú môžete poukázať je 3,00 €.
 • 3% ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky min. 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

Riadne vyplnené daňové priznanie treba doručiť do 31. marca 2017 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj „Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti“

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 500 988 29

Právna forma: nezisková organizácia

Obchodné meno: Od emócii k poznaniu, n.o.

Sídlo: Sibírska 1620/62, 83102 Bratislava

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Verejná zbierka

 

SMS na 842
Zaslaním prázdnej darcovskej SMS nás podporíte sumou 1 €.
Dobrovoľný príspevok
Dobrovoľný príspevok nám môžete zaslať na účet registrovanej verejnej zbierky číslo SVS-OVS3-2016/027394 schválenej 9. septembra 2016. Slovenská sporiteľna a.s.: SK95 0900 0000 0051 1697 0423.

Váš dar pre EDUMA niekoľkonásobne prevyšuje spoločenskú hodnotu, ktorú spoločne prinášame do rôznych regiónov Slovenska.

 

 

Naše výsledky v roku 2016 

Kliknite na obrázok a spoznajte náš rok 2016 v číslach.