Darujte svoje 2% EDUME

Už tri roky tvoríme komunitu, ktorá je citlivá a tolerantná voči zraniteľným ľuďom v našej spoločnosti. V EDUME veríme na silu príbehov s dobrým koncom. Pomôžte nám tvoriť krajinu, v ktorej vnímavosť nebude len prázdnym slovom. 

Darujte vaše 2% EDUME

Už tri roky sa EDUMA snaží svojimi aktivitami tvoriť komunitu, ktorá bude citlivá a tolerantná voči zraniteľným ľuďom v našej spoločnosti. V našej organizácii máme radi ľudské príbehy. Veríme, že práve vďaka nim môžeme porozumieť prežívaniu a potrebám tých, ktorí sa stretávajú s prekážkami pre svoj hendikep, rozdielnu etnicitu, kultúru, vyšší vek alebo slabé sociálne zázemie.

V čase, kedy sa spoločnosť polarizuje, kedy každý z nás hľadá vlastnú pravdu a je náročné vyznať sa v spleti rôznych informácií, kedy hodnoty často idú bokom na úkor dosahovania najlepších výsledkov na školách či v práci, sa aj my v EDUME zamýšľame nad tým, ako môžeme prispieť k tomu, aby sme boli voči sebe vnímavejší. Ako by mohla vyzerať krajina plná vnímavých škôl, firiem a inštitúcií. Spoločnosť, v ktorej ľudia navzájom spolupracujú, inovujú a hľadajú spôsoby, ako riešiť problémy, ktoré nás trápia. EDUMA aj prostredníctvom workshopov s Online živou knižnicou a zážitkovým podujatiam so Živými knihami neraz diskutuje s mladými ľuďmi o tom, kde sa začína zodpovednosť každého z nás a akou mierou môžeme prispieť k tomu, aby mali aj ďalší ľudia s prekážkami rovnaké šance a štartovaciu pozíciu. EDUMA dáva hlas tým, ktorých nepočuť a ktorí majú nejednu skúsenosť s tým, aké jednoduché je byť kvôli nepatrnej prekážke vylúčený na okraj spoločnosti. Bez vašej podpory by sme to však nezvládli.

Darujte vaše 2% EDUME a my aj s vašou pomocou znásobíme počet mladých ľudí, ktorých budeme vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti.

Ďakujeme!

Ak ste zamestnanec firmy, nezabudnite, že 15.2.2019 je posledný termín na to, aby ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň fyzických osôb. 

Právnické osoby

 1. Ako právnická osoba (firma) môžete poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom. a) Ak vaša firma DAROVALA v roku 2018 sumu vo výške minimálne 0,5 % z dane neziskovej organizácii do termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane (31.3.2019), môže poukázať 2 % z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2 % z dane. b) Ak vaša firma NEDAROVALA v roku 2018 sumu vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2019, môže tak poukázať iba 1,0 % z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1,0 % z dane.

Stiahnite si tlačivo na podanie daňového priznania pre právnické osoby, v ktorom sme pre vás v časti VI. Vyplnili aj údaje o našej organizácii. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou daňového priznania.

 1. V daňovom priznaní môžete zaškrtnúť aj súhlas so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo, právna forma).
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla)a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Posledný termín na podanie daňového priznania je 31.3.2019.
 3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol vaše darované 1% alebo 2% v prospech vami vybraných organizácií.

Údaje potrebné k poukázaniu 2% pre Edumu:
Obchodné meno (názov): Od emócii k poznaniu, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Lietavská 3097/13, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO: 50098829

Veľmi pekne ďakujeme za Vašu podporu

Fyzické osoby

 1. Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie, jeho súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech organizácie, ak ste v roku 2018 NEBOLI dobrovoľníkom alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. b) 3% z Vašej dane, ak ste v roku 2018 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín a príslušná organizácia, ktorej ste pomáhali vám o tom poskytne Potvrdenie.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (alebo 3%) z dane v prospech jednej organizácie. V tlačive sme pre vás už vyplnili údaje našej organizácie v daňovom priznaní (Daňové priznanie typu A Daňové priznanie typu B).
 4. Ak súhlasíte, môžete v daňovom priznaní zaškrtnúť aj súhlas so zaslaním údajov.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2019 na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. (Poproste príslušnú organizáciu, aby vám ho vystavila.)
 7. Daňový úrad má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vybranej organizácie.

Údaje potrebné k poukázaniu 2% pre Edumu:
Obchodné meno (názov): Od emócii k poznaniu, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Lietavská 3097/13, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO: 50098829

Veľmi pekne vám ďakujeme za Vašu podporu

 

Zamestnanci

 1. Ak ste zamestnancom, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ, do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa, aby vám vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 2. Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní dane. Údaje sme vám už predvyplnili.
 3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním vašich údajov.
 4. Obe tieto tlačivá - Vyhlásenie s Potvrdením, doručte do 30.4.2019 na príslušný daňový úrad podľa miesta vášho bydliska.
 5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% (3%) v prospech vami vybranej organizácie

Upozornenie: Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane musí byť aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Vystaví vám ho príslušná organizácia.

Údaje potrebné k poukázaniu 2% pre Edumu:
Obchodné meno (názov): Od emócii k poznaniu, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Lietavská 3097/13, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO: 50098829

Veľmi pekne vám ďakujeme za podporu