Darujte svoje 2% EDUME

Tvoríme komunitu, ktorá je citlivá a tolerantná voči zraniteľným ľuďom v našej spoločnosti. V EDUME veríme na silu príbehov s dobrým koncom. Pomôžte nám tvoriť krajinu, v ktorej vnímavosť nebude len prázdnym slovom. 
Kliknite na video

EDUMA svojimi aktivitami vytvára komunitu, ktorá je vnímavá a tolerantná voči zraniteľným ľuďom v našej spoločnosti. Veríme, že vďaka príbehom môžeme porozumieť prežívaniu a potrebám tých, ktorí utekajú pred vojnou rovnako ako tých, ktorí sa stretávajú s prekážkami pre svoj hendikep, rozdielnu etnicitu, kultúru, vyšší vek alebo slabé sociálne zázemie.

V minulom roku sme vytrvalo pracovali na témach, ktoré súviseli s elimináciou dopadov pandémie - najmä v školskom prostredí, zorganizovali sme online ročník Festivalu živých kníh, vytvorili sme nové online vzdelávacie nástroje na prevenciu šikany a kyberšikany, ako aj vzdelávanie a ďalšie príbehy na prevenciu extrémizmu a radikalizácie mládeže, pracovali sme na posilnení spoločenskej zodpovednosti na školách, realizovali množstvo workshopov s využitím virtuálnej reality, ktorá umožňuje ocitnúť sa v koži ľudí so znevýhodnením, posiňovali sme Vnímavú komunitu prostredníctvom príkladov z praxe a mapovali situáciu na ďalších školách.

Nakoľko aktuálne čelíme obrovskej vlne utečenectva z Ukrajiny, je viac ako kedykoľvek predtým potrebné citlivo vnímať, čím si títo ľudia prechádzajú a ako im môžeme pomôcť

V tomto roku budeme ešte viac podporovať mladých ľudí, ktorí chcú sami realizovať spoločensky zodpovedné aktivity vo svojich komunitách, budeme vzdelávať študentov, pedagógov a pracovníkov s mládežou prostredníctvom 4vé akadémie vnímavosti, vydávať podcasty pre podporu rómskej identity, navštívime školy a inštitúcie s workshopmi, ktoré využívajú virtuálnu realitu na zážitkové a emocionálne učenie, pripravujeme rozšírenie Online živej knižnice do ďalších krajín v Európe, pretože kritické myslenie, vnímavosť a schopnosť adekvátne pomáhať je dnes mimoriadne potrebné posilniť. Vaša podpora nám to pomáha zvládnuť.

Darujte vaše 2% EDUME a my aj s vašou pomocou znásobíme počet mladých ľudí, ktorých budeme vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti.

Ak ste zamestnanec firmy, nezabudnite, že 15.2.2022 je posledný termín na to, aby ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň fyzických osôb. 

Ďakujeme!

Zamestnanci

 1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň - prostredníctvom žiadosti (stiahnuť môžete na rozhodni.sk).
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 4. Vypíšte Vyhlásenie (stiahnuť môžete na rozhodni.sk), k tomu si pozorne prečítajte Poučenie . Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené v editovateľnom .pdf, zároveň ich uvádzame aj tu:

Údaje potrebné k poukázaniu 2% pre Edumu:
Obchodné meno (názov): EDUMA, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO: 50098829

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2021. 

 1. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU.

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť pre zamestnávateľa (stiahnuť môžete na rozhodni.sk)
Potvrdenie o zaplatení dane
Poučenie k Vyhláseniu
Vyhlásenie (stiahnuť môžete na rozhodni.sk)

Doplňujúce info:

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech EDUMY. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2022 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Zdroj: www.rozhodni.sk

Veľmi pekne vám ďakujeme za podporu

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2022

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do EDUMY:

Údaje potrebné k poukázaniu 2% pre Edumu:
Obchodné meno (názov): EDUMA, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO: 50098829

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska (adresu si nájdete TU), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

 1. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ďalšie informácie:

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2022 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží
a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

Tlačivá si môžete stiahnuť na rozhodni.sk.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

– Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Zdroj: www.rozhodni.sk

Veľmi pekne vám ďakujeme za podporu

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2022

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

PRÁVNICKÁ OSOBA - daňové priznanie právnických osôb (môžete stiahnuť na rozhodni.sk)

 1. Pozor: Ak firma v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.)a) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane. b) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 2. 4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Údaje potrebné k poukázaniu 2% pre Edumu:
Obchodné meno (názov): EDUMA, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO: 50098829

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

Vami poukázaná suma 1% (2%) z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od januára 2023 do decembra 2023.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% (2%) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Zdroj: www.rozhodni.sk

Veľmi pekne vám ďakujeme za podporu