Chcem darovať 2%, aby sa Online živá knižnica dostala na každú školu

Darujte 2%

Pomôžte nám, aby sa naša Online živá knižnica dostala na čo najviac škôl na Slovensku. Vďaka vašim 2% môžeme pokračovať v zážitkovom storytellingovom vzdelávaní učiteľov a študentov na školách aj v zabudnutých regiónoch Slovenska. Cez Online živú knižnicu a jej autentické príbehy pomáhame mladým ľuďom pochopiť tých, ktorí sa pre svoj hendikep, rasu, vierovyznanie, sociálne a rodinné problémy neraz stretávajú s odmietaním, intoleranciou a diskrimináciou väčšinovej spoločnosti. Príbehy Živých kníh im prinášajú priamo do škôl odpovede na rôzne zložité otázky. Mladým ľuďom pomáhajú lepšie spoznať svoje strachy a predsudky, rozvíjať kritické myslenie, stať sa vnímavejší a hľadať riešenia pre tých, ktorí si v našej spoločnosti neporadia sami. Darujte vaše 2% a my v Edume aj s vašou pomocou znásobíme počet mladých ľudí, ktorých budeme vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti

Ďakujeme vám

Nižšie pod galériou nájdete postup a tlačivá na stiahnutie na darovanie vašich 2% z daní.

Právnické osoby

 1. Ako právnická osoba (firma) môžete poukázať 1,0 % alebo až 2 % z dane. a) Ak vaša firma DAROVALA nejakej organizácii sumu vo výške 0,5 % z dane do termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2017, môžete poukázať 2 % z dane. V daňovom priznaní označíte, že poukazujete 2 % z dane. b) Ak vaša firma NEDAROVALA sumu vo výške 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2017, môžete poukázať iba 1,0 % z dane. V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazujete iba 1,0 % z dane.

Tlačivá na podanie daňového priznania nájdete tu. V daňovom priznaní pre právnické osoby – v časti VI. vyplníte údaje o našej organizácii. Nezabudnite si stiahnuť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

 1. V daňovom priznaní môžete zaškrtnúť aj súhlas so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo, právna forma).
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla)a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Posledný termín na podanie daňového priznania je 31.3.2018.
 3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol vaše darované 1% alebo 2% v prospech vami vybraných organizácií.

Údaje potrebné k poukázaniu 2% pre Edumu:
Obchodné meno (názov): Od emócii k poznaniu, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Lietavská 3097/13, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO: 50098829

Veľmi pekne ďakujeme za Vašu podporu

Fyzické osoby

 1. Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie, jeho súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech organizácie, ak ste v roku 2017 NEBOLI dobrovoľníkom alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. b) 3% z Vašej dane, ak ste v roku 2017 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín a príslušná organizácia, ktorej ste pomáhali vám o tom poskytne Potvrdenie.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (alebo 3%) z dane v prospech jednej organizácie. Vyplňte údaje našej organizácie v daňovom priznaní (Daňové priznanie typu A Daňové priznanie typu B). Tu si môžete stiahnuť aj Potvrdenie pre  typ A Potvrdenie pre typ B o podaní daňového priznania.
 4. Ak súhlasíte, môžete v daňovom priznaní zaškrtnúť aj súhlas so zaslaním údajov.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2018 na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. (Poproste príslušnú organizáciu, aby vám ho vystavila.)
 7. Daňový úrad má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vybranej organizácie.

Údaje potrebné k poukázaniu 2% pre Edumu:
Obchodné meno (názov): Od emócii k poznaniu, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Lietavská 3097/13, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO: 50098829

Veľmi pekne vám ďakujeme za Vašu podporu

 

Zamestnanci

 1. Ak ste zamestnancom, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ, do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa, aby vám vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 2. Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní dane. Údaje sme vám už predvyplnili.
 3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním vašich údajov.
 4. Obe tieto tlačivá - Vyhlásenie s Potvrdením, doručte do 30.4. 2018 na príslušný daňový úrad podľa miesta vášho bydliska.
 5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% (3%) v prospech vami vybranej organizácie

Upozornenie: Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane musí byť aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Vystaví vám ho príslušná organizácia.

Údaje potrebné k poukázaniu 2% pre Edumu:
Obchodné meno (názov): Od emócii k poznaniu, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Lietavská 3097/13, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO: 50098829

Veľmi pekne vám ďakujeme za Vašu podporu