Storytelling pre Európu rozvíja jazykové, digitálne, sociálne a občianske kompetencie mladých

Projekt Storytelling pre Európu je príležitosťou rozšíriť využívanie storytellingu ako inovatívneho nástroja na komplexný rozvoj jazykových, digitálnych, občianskych a sociálnych kompetencií mladých v rámci formálneho, aj neformálneho vzdelávania. 

Ide o medzinárodný projekt, v ktorom sú zapojené organizácie zo štyroch krajín – v Českej republike Charita Česká republika, v Írsku Eurospeak Ireland, v Španielsku Marta Mas Languages a na Slovensku EDUMA. Každá z organizácií sa venuje vzdelávaniu mladých ľudí a plánuje využívať storytelling na obohatenie svojich aktivít.

Čo je storytelling a Online živá knižnica?

Ako najlepšie vysvetliť, že obyčajné príbehy sú také silné? Rozprávanie príbehov máme v našej DNA. Sú mostom, vďaka ktorému naozaj rozumieme, čo nám druhí hovoria, i keď sme nikdy neprežili to isté, čo oni. V EDUME využívame storytelling pri workshopoch často. Vďaka príbehom si vieme predstaviť, čo prežívajú a ako sa cítia ľudia čeliaci znevýhodneniu alebo nejakej forme diskriminácie. 

Portál Online živá knižnica prináša medzi mladých autentické výpovede ľudí, ktorí čelia nejakému znevýhodneniu vo forme videa. Práca s príbehmi je technika, ktorá pomáha otvárať témy znevýhodnených skupín, inklúzie, práce s predsudkami alebo prevencie nezdravých vzťahov a postojov. Cez príbehy v Online živej knižnici sa môžeme dozvedieť viac o živote ľudí so znevýhodnením.

Pre učiteľov alebo pracovníkov s mládežou a všetkých, ktorí chcú pracovať s hodnotovými a postojovými témami alebo posilňovať spoločenskú zodpovednosť, sú v Online živej knižnici k dispozícii metodiky, ako pracovať so storytellingom, workshopy a webináre na rôzne príbuzné témy.

Po siedmych rokoch od spustenia Online živej knižnice bude portál inovovaný, čaká ho rozšírenie pre používanie v ďalších krajinách, obohatenie o nové témy, pribudne e-learningové vzdelávanie a preklady e-bookov do ďalších jazykových mutácií. 

V rámci projektu Storytelling pre Európu pripravujeme aj preklady písaných príbehov z e-bookov, ktoré pokrývajú témy týkajúce sa zdravotného alebo spoločenského znevýhodnenia. 

Výsledkom projektu Storytelling pre Európu bude:

1️⃣  Komplexná inovácia Online živej knižnice v technológiách, jazykovej dostupnosti a rozhraniach pre rôzne cieľové skupiny

2️⃣  Vytvorenie e-learningového nástroja vzdelávania o storytellingu

3️⃣ Nový obsah: Preklad e-bookov a metodík do anglického a španielskeho jazyka, spracovanie ebookov do audionahrávok vo všetkých jazykov partnerských krajín, príprava nových príbehov a metodík práce so príbehmi

Preklady príbehov pripravujú žiaci na hodinách jazyka, pričom si zlepšujú nielen jazykové a digitálne zručnosti, ale majú príležitosť pracovať s témami, ktoré podporujú ich kritické myslenie a spoločenskú zodpovednosť.

Partnerské organizácie vyskúšali storytelling na vlastnej koži 

Stretnutie LTTA v Bratislave sa konalo od 5. do 9.12.2022. Jeho cieľom bolo predstaviť zástupcom partnerských organizácií zúčastnených v projekte Storytelling pre Európu, ako konkrétne vyzerá práca s príbehmi a aké formy storytellingu využívame. 

Každý z účastníkov prišiel s vlastným batôžkom skúseností, emócií a očakávaní. Počas tréningového týždňa sme sa sami stali „živými knihami“ a zdieľali sme vlastné príbehy s ostatnými. Janette Motlová, zakladateľka EDUMY a prvá organizátorka „živých knižníc“ na Slovensku, nám ukázala, ako sa „živá kniha“ pripravuje  na vyrozprávanie svojho príbehu, aké k tomu máme nástroje a overené postupy. V rámci tréningu sme mali možnosť zažiť si, aké je hovoriť o svojom živote v kontaktnej živej knižnici, kedy „živá kniha“ stojí tvárou v tvár svojim čitateľom a ich bezprostredným reakciám. 

Predstavili sme si, ako vzniká písaný príbeh s našou bývalou kolegyňou, Petrou Nagyovou, skúsenou novinárkou a autorkou knihy Margaréta biela.

Vyskúšali sme si prácu s hlasom v podcastovom štúdiu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Na prácu s hlasom a pomoc pri triedení myšlienok pred nahrávaním audio príbehov nás pripravila Darina Mikolášová, rozhlasová a podcastová moderátorka Rádia Regina a podcastu Nahlas o deťoch a EDUMA podcastu Mozaika

 

Na záver sme pripravili tréningové „štúdio“ so svetlom a kamerami, pred ktoré nebolo ľahké sa postaviť a podeliť sa o svoje prežívanie. Na nakrúcaní video príbehov „živých kníh“, t. j. zástupcov partnerských organizácií sa podieľali filmári Magdaléna Kmeťková a Roman Hraník z Art Society, ktorých úlohou bolo nielen príbehy zaznamenať, ale aj zostrihať a postprodukčne upraviť. 

Posledný deň sa náš medzinárodný tím zúčastnil Stretnutia Vnímavých 2022, ktoré organizuje EDUMA pri príležitosti. Na stretnutí sa zišli Vnímavé školy, firmy, inštitúcie a jednotlivci, čiže komunita ľudí, pre ktorú inklúzia a spoločenská zodpovednosť nie sú len pekne znejúce heslá, ale dôležitá súčasť života. Počas Stretnutia Vnímavých 2022 EDUMA odovzdala tituly Vnímavá škola a Vnímavá firma a ocenila aj Výnimočné vnímavé projekty absolventov 4vé akadémie vnímavosti. Video záznam si môžete pozrieť tu


Projekt Storytelling pre Európu je realizovaný vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+. Do projektu sú zapojené partnerské organizácie naprieč Európou – v Českej republike Charita Česká republika, v Írsku Eurospeak Ireland a v Španielsku Marta Mas Languages.

                     

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity