O nás

Kto sme a čo robíme

V Edume vsádzame na emocionálne učenie a storytelling. Cez zážitkové workshopy a tréningy vzdelávame kľúčových aktérov v oblasti vzdelávania, sociálnej práce a zamestnávania, ktorí rozvíjajú mladých a učia ich porozumieť potrebám ľudí s prekážkami v našej spoločnosti. Spolupracujeme s učiteľmi, mladými ľuďmi a lídrami na školách, s vysokoškolskými pedagógmi i so študentmi na univerzitách, ktorí sa pripravujú na pomáhajúce profesie. Firmám pomáhame so zavádzaním inkluzívneho prístupu k zamestnancom a zákazníkom s prekážkami do biznisu. Sme tu pre všetkých, ktorí sa snažia porozumieť svojim strachom a predsudkom, reflektovať potreby mladých ľudí s prekážkami, chcú pre nich vytvárať príležitosti a naplno využívať ich potenciál.

Sme tiež prvá organizácia na Slovensku, ktorá prišla s inovatívnym vzdelávacím portálom Onlinezivakniznica.sk. Tvoria ho autentické video príbehy ľudí s rôznymi prekážkami. Jeho iniciátorkou je Janette Motlová (Maziniová), Rómka, ktorá sama prežila diskrimináciu a intoleranciu zo strany väčšinovej spoločnosti. Ide o multivzdelávací portál, ktorý za krátky čas svojej existencie získal ocenenie Generácia 3.0 za inšpiratívny vzdelávací projekt od Nadácie Pontis. Online živá knižnica sprostredkúva odvážne výpovede ľudí s prekážkami, ktorí otvorene hovoria o svojich potrebách a pomenúvajú problémy, ktoré ich trápia. Využívajú ju učitelia na školách, manažéri vo firmách, rôzne organizácie i verejnosť. Video príbehy sú aj výborným nástrojom v praktickej príprave študentov na pomáhajúce profesie, uvedomelejšej a vnímavej práci profesionálov, novinárov a ďalších.

Tím Eduma využíva know-how svojej zakladateľky. Janette je projektový guru, expertkou na inkluzívne vzdelávanie a sociálnu inklúziu mládeže na národnej i medzinárodnej úrovni. Je spoluatorkou prvej publikácie a metodiky realizácie kontaktných Živých knižníc na Slovensku, inovátorkou v práci s ohrozenými skupinami mládeže, venuje sa emocionálnemu učeniu a prežívaniu mladých ľudí ohrozených vylúčením pre svoj pôvod, hendikep alebo chudobu. V roku 2017 získala ocenenie spoločnosti Orange za občiansku angažovanosť a v roku 2018 bola nominovaná ocenenie Lektor roka.

„Skúmame, aký vplyv má rozprávanie osobných príbehov na myslenie a vnímanie mladých ľudí a ich schopnosť porozumieť dôležitým spoločenským témam. Mladú generáciu učíme, z čoho pramenia naše predsudky a ako viac porozumieť svojmu strachu a emóciám. Pretože, až keď rozumieme vlastným emóciám, dokážeme pochopiť prežívanie druhých. Ak vieme pochopiť prežívanie druhých – detí, rodičov, súrodencov, priateľov, kolegov či manažérov - rozumieme aj ich konaniu, správaniu a postojom.“

Janette Motlová, zakladateľka EDUMA, n.o.

Ako to robíme?

  • Emóciami k poznaniu - vytvárame zážitky s emóciami
  • Vzdelávaním k poznaniu - vzdelávame k inkluzívnemu prístupu
  • Informáciami k poznaniu - získavame informácie o postojoch ľudí k ľuďom s prekážkami v spoločnosti
  • Cez poznanie k rozvoju - vytvárame príležitosti na rozvoj ľudí s prekážkami v spoločnosti