4vé akadémia vnímavosti

Vzdelávajte sa na našej 4vé akadémii vnímavosti, ktorá je určená študentom, učiteľom a pedagógom, ľuďom vo firmách a profesionálom v rôznych pomocných profesiách, ktorí sa chcú dozvedieť viac o téme inklúzie a sile storytellingu.

Vychovávať, vzdelávať, viesť mladých ľudí k vnímavosti - 4vé akadémia vnímavosti je program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti špecializovanej činnosti práce s mládežou. Ponúkame vám na výber zo štyroch akreditovaných vzdelávacích modulov:

  • Cez skúsenosť k poznaniu
  • Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti
  • Cez inkluzívny prístup k rozvoju
  • Cez storytelling k inklúzii

V rámci našej 4vé akadémie vnímavosti vás čakajú dve zážitkové vzdelávacie podujatia s našimi školiteľmi a online vzdelávanie v sprievode vášho mentora. Na konci každého vzdelávania každý účastník obhajuje svoju záverečnú prácu na tému, ktorú si vyberie.

Našu 4vé akadémiu vnímavosti doteraz absolvovalo niekoľko desiatok účastníkov, medzi ktorými sú zamestnanci spoločnosti Slovak Telekom, študenti Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici, profesionálni a náhradní rodičia, učitelia a pedagógovia. Medzi ich záverečnými prácami sú stratégie na zavádzanie inkluzívneho prístupu na školách a vo firmách, e-booky s príbehmi klientov, metodológie, workshopy ako scitlivovať kolegov, zamestnancov či študentov a mnohé iné.

Povedali o 4vé akadémii vnímavosti

Inkluzívne vzdelávanie môže byť prínosom aj pre iné firmy. 4vé akadémia vnímavosti ma veľmi posunula. Viac pozorujem, počúvam, vnímam rôzne veci a ľudí okolo seba. Všetko to začalo jednodňovým školením v Slovak Telekom v novembri 2016, ktoré bolo neuveriteľne zaujímavé a hravé. Zrazu som sa na moju prácu začala pozerať inak. Niektoré myšlienky mi dali zabrať, pretože rozoberáte tak silné veci života. Inkluzívka ma naučila pokore. K ľuďom, rodine a k práci, za čo veľmi ďakujem.

Veronika Šušková, Slovak Telekom

Chcela som zažiť to, o čom som čítala len v materiáloch. Je to naozaj také wau, ako píšu? Čo mi to prinesie? Janette Motlovú som zažila viackrát a vedela som, že sa určite nudiť nebudeme. Moja skúsenosť bola veľmi intenzívna. Získala som skúsenosti, vďaka ktorým som v sebe objavila silu pomáhať ďalej. Ľuďom, ktorých príbeh nie je ľahký a ktorí sú akýmkoľvek spôsobom ohrození sociálnym vylúčením. Je našou povinnosťou nebyť voči tomu ľahostajní. Verím, že aj vďaka 4vé akadémii vnímavosti sa postupne podarí vytvoriť mosty medzi ľuďmi, ktorí to potrebujú a tými, ktorí môžu pomôcť.

Ľubica Matušáková, V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže


Naše aktivity v rámci 4vé akadémie vnímavosti


Moduly 4vé akadémie vnímavosti

Modul
1
Cez skúsenosť k poznaniu

študenti, mladí lídri, aktivisti, dobrovoľníci

Viac info
Modul
2
Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti

zamestnanci a manažéri firiem

Viac info
Modul
3
Cez inkluzívny prístup k rozvoju

učitelia, vychovávatelia, sociálni pedagógovia, školskí psychológovia, profesionálni a náhradní rodičia

Viac info
Modul
4
Cez storytelling k inklúzii

učitelia, pedagógovia, novinári, mladí lídri, ľudia pracujúci s mladými v neformálnom vzdelávaní

Viac info