Ako pracovať s témou chudoby a bohatstva? Inšpirujte sa prácami zo 4vé akadémie vnímavosti

Učiteľka informatiky a ekonomických predmetov, Ing. Kvetoslava Danková pracovala v rámci svojej praxe v 4vé akadémii vnímavosti s témou chudoby a bohatstva so študentami Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach. 

Ako by ste opísali, na čom ste pracovali v rámci svojej praxe v 4vé akadémii vnímavosti?

Názov mojej záverečnej práce bol Storytelling – nástroj na rozvoj vnímavosti žiakov. Projekt sa orientoval na problematiku bohatstva a chudoby spoločnosti a jednotlivca, solidaritu a filantropiu. Hlavnými cieľmi môjho projektu bolo:

  • Pochopiť zmysel peňazí a osvojiť si ideu, že peniaze ako také nie sú cieľom života, ale dôležitý nástroj  potrebný pre život.
  • Vnímať majetkové  rozdiely  vo svojom okolí z rôznych aspektov, vnímať citlivejšie otázku bohatstva a chudoby.
  • Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva a chudoby.
  • Chápať podstatu pojmov solidarita a filantropia, i potrebu ich napĺňania.

Pre koho bol určený?

Projekt bol určený pre žiakov stredných škôl, konkrétne pre žiakov 2. a 3. ročníka gymnázia a na jeho realizáciu som vyhradila 4 vyučovacie hodiny (4 x 45 minút = 180 minút).

Ako vyzeral a prebiehal Váš projekt?

Pri realizácii projektu som použila metódu 5E (vyobrazenú na nasledujúcej ilustrácii).

Použila som tieto aktivity:

Najprv si žiaci prečítali príbeh Kruh 99 a viedli sme spolu diskusiu o príbehu. Potom mali žiaci za úlohu vypracovať pracovný list Je možné žiť bez peňazí?, v ktorom bol popísaný príbeh squatterky z Veľkej Británie. V ďalšej časti som pripravila pre žiakov prezentáciu, v ktorej bola vysvetlená problematika chudoby a bohatstva v súčasnom svete. Následne si žiaci vyskúšali zážitkovú aktivitu Čo je chudoba a bohatstvo, pri ktorej mali možnosť ocitnúť sa buď medzi bohatými alebo chudobnými, a následne popísať svoje pocity a diskutovať o bohatstve a chudobe. V aktivite Kruh chudoby mali žiaci nájsť hlavnú príčinu chudoby.

Keďže som sa venovala problematike storytellingu, snažila som na nájsť príbehy v podobe videí, ktoré majú žiaci veľmi radi:

Ako vnímate dopad tejto aktivity? Čo to prinieslo?

Žiakom sa tento projekt veľmi páčil a v diskusiách sa rozhovorili aj o osobných skúsenostiach, ktoré s touto problematikou súvisia. Uvedomili si, že nie všetci bohatí ľudia sú automaticky šťastní a nie všetci chudobní sú nešťastní. A tiež, že najdôležitejšie veci na svete sa nedajú kúpiť za peniaze…

Čo priniesla táto skúsenosť Vám osobne?

Ja som si pri vypracovaní i realizácii záverečného projektu uvedomila, že pre žiakov je veľmi zaujímavé učenie sa pomocou zážitku a majú veľmi radi príbehy. Zážitok, ktorý prežijú sa im potom následne môže vyjaviť v budúcnosti v reálnej situácii v živote. Preto by som chcela, aby aj ostatní učitelia mali možnosť učiť svojich žiakov zážitkovou formou.

Ďakujeme za Váš inšpiratívny príklad! 

4vé akadémia vnímavosti priniesla aj tento rok mnoho inšpiratívnych prác vďaka absolventom, ktorí si v praxi vyskúšali, ako môžu pri práci s postojmi, názormi a stereotypmi využiť príbehy. Viac o 4vé akadémii vnímavosti tu


Projekt Šírenie inovatívneho spôsobu vzdelávania pomocou storytellingu za použitia moderného neformálneho vzdelávania je realizovaný vďaka podpore Európskej únie a programu Erasmus+.