Vnímavá komunita

Staňte sa súčasťou Vnímavej komunity

Staňte sa Vnímavou školou alebo firmou, ktorá je otvorená svojim žiakom, študentom, zamestnancom a ľuďom s prekážkami v našej spoločnosti. Zapojte sa do nášho programu a získajte pre svoju školu alebo firmu značku, ktorá deklaruje, že ste členom Vnímavej komunity na Slovensku.

Vnímavá škola

Našou snahou je vytvárať komunity na školách, ktoré sú vnímavé voči ľuďom s prekážkami. Predstavte si, že vaša škola môže byť inštitúciou, ktorá je otvorená k žiakom, študentom a ľuďom prekonávajúcim prekážky v našej spoločnosti. Stanete sa vnímavými spolužiakmi, učiteľmi a vychovávateľmi, ktorí budú rozumieť ostatným spolužiakom s hendikepom, inou farbou pleti, zo slabého sociálneho prostredia či s inými špecifickými prekážkami v ich živote. Staňte sa školou, ktorá formuje postoje, rozvíja kritické myslenie a podporuje spoločenskú zodpovednosť učiteľov, žiakov, študentov a ich rodičov.
 

Tieto školy sa už stali Vnímavou školou:

Základná škola Na dolinách v Trenčíne
Škola, ktorá chce, aby do nej chodili deti rady
- túto školu si adoptovala firma Adient z Trenčína

 

 

Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi
Škola, ktorá vedie žiakov k vnímaniu inakosti

 

 

 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Moldava nad Bodvou
Škola, ktorá prešla premenou a motivuje žiakov i rodičov

 

 

 

Základná škola s Materskou školou, Smolenice
Nestačí iba rozprávať o tom, čo chceme na škole dosiahnuť

 

 

 

Súkromná spojená škola Biela voda, Kežmarok
Škola, na ktorej študujú prevažne rómski študenti, učí pre život

 

 

 

Základná škola na Pribinovej ulici, Nováky
Škola, ktorá bojuje proti intolerancii vytváraním hodnôt

 

 

 

Základná škola s Materskou školou, Vištuk
Škola, ktorá dáva slobodu kreativite a vedie k vnímavosti

 

 

 

Základná škola Železničná, Bratislava
Škola, ktorá chce nielen učiť, ale aj scitlivovať

 

 

 

Súkromná Základná škola s materskou školou DSA Lučenec
Škola plná učiteľov, ktorým deti môžu dôverovať

 

 

 

Základná škola Pečovská Nová Ves
Chceme, aby naša škola bola dielňou ľudskosti

 

 

 

Základná škola Tulipánová, Nitra

 

 

 

 

Základná škola Pieninská, Banská Bystrica

 

 

 

Základná škola Podsadek, Stará Ľubovňa

 

 

 

 

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

 

 

 

Vnímavá firma a Vnímavá inštitúcia

Chceme zviditeľňovať, morálne oceňovať a rozvíjať firmy, podniky a spoločnosti, ktoré sú vnímavé voči zákazníkom alebo zamestnancom s prekážkami. Byť vnímavou firmou znamená byť zodpovednou firmou, ktorá rozumie zákazníkom a zamestnancom so špecifickými potrebami v našej spoločnosti a hľadá pre nich riešenia. Aj vaša firma môže byť tou, ktorá vytvára tolerantné firemné prostredie, v ktorom zamestnanec či zákazník môže povedať: „Tu ma počúvajú, čo potrebujem. Tu mi vedia ponúknuť, čo potrebujem. Tu sú ľudia, kvôli ktorým sa sem vrátim.“
 
      

Tieto spoločnosti už patria medzi Vnímavé firmy:

Slovak Telekom

Adient Slovakia

Kovotvar

Lear Corporation Seating Slovakia

 

Vnímavé inštitúcie: 

Detský domov Studienka v Bratislave

Detský domov Macejko z Malaciek