Správna rada

Ľubica Majtánová - predsedkyňa
Anna Chlupíková
Marcela Hajtmánková

Revízor

Ivan Špánik