Správna rada

Ľubica Majtánová - predsedníčka
Anna Chlupíková
Marcela Hajtmánková

Revízor

Ivan Špánik

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity