EDUMA karty

Za každým obrazom sa skrýva príbeh

EDUMA karty sú storytellingový nástroj, ktorý slúži pri práci s emóciami a príbehmi. Vďaka vizuálnym asociáciám, farebnosti a obrazovým prvkom pomáhajú otvárať a rozbehnúť diskusiu na akékoľvek témy, vrátane tých, o ktorých sa nám ťažšie hovorí. 

Každý obraz emočných EDUMA kariet skrýva príbeh jedného dieťaťa – od tých s bežnými, nevyjadrenými emóciami a snami, po tie, ktoré čelia ťažkostiam a zostávajú prehliadané, hoci ich vnútorný svet emócii je bohatý, ale ostáva zamknutý. 

EDUMA karty aktuálne existujú:

  • v elektronickej podobe ako plagát, ktorý je možné využiť pri online vzdelávaní 

  • ako vytlačená sada kariet, ktorá obsahuje 36 kariet s názvom a 36 kariet bez názvu (čo je možné využiť rôznymi spôsobmi - viac sa dozviete v pripravovanej metodike ohľadom práce s EDUMA kartami)

Pre koho sú EDUMA karty určené?

Pre kohokoľvek, kto má záujem o inovatívne storytellingové nástroje:

  • v školskom prostredí (formálne vzdelávanie)
  • neformálne vzdelávanie
  • pri výchove v rodinách a inštitúciách
  • v interakcii a komunikácii medzi kolegami a zamestnancami vo firmách a inštitúciách

V EDUME ich plánujeme využívať pri vzdelávaniach a workshopoch.  Už sme ich veru aj využili počas EDUMA projektových dní v online podobe a v rámci workshopu s mladými aktivistami v Prievidzi vo vytlačenej forme. 

EDUMA karty je vhodné využívať v školskom prostredí počas ranných kruhov, triednických hodín, počas humanitných predmetov, jazykových predmetov alebo v rámci mimoškolských aktivít. Vo výchove detí, v rodine alebo inštitúcii môžete vďaka EDUMA kartám otvoriť akúkoľvek tému, o ktorej sa chcete rozprávať s Vašimi deťmi. Vo firemnom prostredí môžu EDUMA karty naštartovať efektívny brainstorming, poradu a rovnako načrieť do tém, ktoré viaznu, no je potrebné ich riešiť. 

Máte záujem o výtlačok EDUMA kariet? 

Nech sa páči, svoj záujem môžete vyjadriť v nasledujúci formulári: Mám záujem o storytellingové nástroje EDUMY

Formulár zisťuje aj záujem o výtlačok autentických príbehov zo života ľudí zo zraniteľných skupín v e-booku Počúvaj, premýšľaj, zmeň! v štyroch jazykoch.

EDUMA karty majú tiež svoj príbeh

Vo videu sa dozviete, ako a prečo EDUMA karty vznikli, ako môže vyzerať práca s nimi a môžete si vypočuť aj užitočné typy pre prax na základe reálnych skúsenosti učiteľov, ktorí už s kartami pracovali.

Ako EDUMA karty vznikli?

Prvá sada EDUMA kariet vznikla v spolupráci s Diagnostickým centrom v Ružomberku. Za každou kartou sa skrýva silný životný príbeh detí, ktoré to v živote nemali jednoduché.

V úvodnej fáze sa deti pripravili na prácu s emóciami, nakoľko ide o zručnosti, ktoré nie sú ľahké ani pre mnohých dospelých. Učili sa rozoznávať emócie a ich prejavy, pomenovať ich - u seba, aj u druhých. Arteterapeutka, Ing. Regina Lovišková, ich neskôr podporila v hľadaní motívu, akým danú emóciu môžu vyjadriť. Viedla deti v druhej fáze, ktorou bolo už samotné maľovanie.

„Pre mnohé deti to bol totiž trošku iný jazyk na sebavyjadrenie a bolo to pre ne vlastne prvýkrát, čo mali možnosť vyjadriť tvorivou a výtvarnou formou niečo, čo cítili. Tá možnosť tvoriť si sám svoje vlastné dielo bolo pre ne oslobodzujúce," vysvetľuje Petra Bocková, jedna zo psychologičiek, ktorá deti pripravovala na prácu s emóciami a príbehom. Viac si môžete prečítať v rozhovore s ňou.

 

Kresby a maľby nafotil Adam Kováč, mnohokrát ocenený nepočujúci fotograf. 

Prvotné kresby spracovali študenti Školy umeleckého priemyslu v Košiciach v odbore Digitálna maľba-koncept art, pod vedením Mgr. art. Noémi Ráczovej do finálnej podoby prvej sady EDUMA kariet a plagátu. 

Ak Vás zaujíma, ako tvorivý proces a príprava naň prebieha, prečítajte si aj článok, ako vznikla prvá sada EDUMA kariet - Za každým obrazom sa skrýva silný príbeh.

Čo bude ďalej?

Pilotná tvorba prvej sady EDUMA kariet bola realizovaná vďaka partnerom projektu Podpora diverzity a tolerancie alebo Za každým obrazom sa skrýva príbeh, Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Pridali sa však aj školy a ďalšie inštitúcie, ktoré sa chceli zapojiť do tvorivého procesu. Projekt Zvuk, slovo a obraz príbehu: Moderný spôsob rozvíjania jazykov a hodnôt podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Vďaka tejto podpore sa do tvorby kariet zapojili školy a Centrá pre deti a rodiny, kde aktuálne vznikajú ďalšie sady kariet. 

V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasností nás kontaktujte na info@eduma.sk a my Vám radi všetko zodpovieme a vysvetlíme ?


Ďakujeme za podporu našich partnerov, bez ktorých by naše aktivity nebolo možné realizovať.

Projekt Podpora diverzity a tolerancie alebo Za každým obrazom sa skrýva príbeh podporili Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadačný fond Telekom pri Nadácii PontisProjekt Zvuk, slovo a obraz príbehu: Moderný spôsob rozvíjania jazykov a hodnôt, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRProjekt Storytelling pre Európu je realizovaný vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+.

                 

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity