EDUMA karty

Kľúč, ktorý otvára ústa

EDUMA karty sú storytellingový nástroj, ktorý slúži pri práci s emóciami a príbehmi. Vďaka vizuálnym asociáciám, farebnosti a obrazovým prvkom pomáhajú otvárať a rozbehnúť diskusiu na akékoľvek témy, vrátane tých, o ktorých sa nám ťažšie hovorí. 

Každý obraz emočných EDUMA kariet skrýva príbeh jedného dieťaťa – od tých s bežnými, nevyjadrenými emóciami a snami, po tie, ktoré čelia ťažkostiam a zostávajú prehliadané, hoci ich vnútorný svet emócii je bohatý, ale ostáva zamknutý. 

EDUMA karty aktuálne existujú:

  • v elektronickej podobe ako plagát, ktorý je možné využiť pri online vzdelávaní 

  • ako vytlačená sada kariet, ktorá obsahuje 36 kariet s názvom a 36 kariet bez názvu (čo je možné využiť rôznymi spôsobmi - viac sa dozviete v pripravovanej metodike ohľadom práce s EDUMA kartami)

Pre koho sú EDUMA karty určené?

Pre kohokoľvek, kto má záujem o inovatívne storytellingové nástroje:

  • v školskom prostredí (formálne vzdelávanie)
  • neformálne vzdelávanie
  • pri výchove v rodinách a inštitúciách
  • v interakcii a komunikácii medzi kolegami a zamestnancami vo firmách a inštitúciách

V EDUME ich plánujeme využívať pri vzdelávaniach a workshopoch - v online alebo tlačenej forme. Takto vyzerala práca s EDUMA kartami v rámci workshopu s mladými aktivistami v Prievidzi.

EDUMA karty je vhodné využívať v školskom prostredí počas ranných kruhov, triednických hodín, počas humanitných predmetov, jazykových predmetov alebo v rámci mimoškolských aktivít. Vo výchove detí, v rodine alebo inštitúcii môžete vďaka EDUMA kartám otvoriť akúkoľvek tému, o ktorej sa chcete rozprávať s Vašimi deťmi. Vo firemnom prostredí môžu EDUMA karty naštartovať efektívny brainstorming, poradu a rovnako načrieť do tém, ktoré viaznu, no je potrebné ich riešiť. 

Máte záujem o výtlačok EDUMA kariet? 

Záleží nám na tom, aby ste sa zoznámili s možnosťami práce s EDUMA kartami. Naučte sa využívať EDUMA karty vo výchove a vzdelávaní počas webinára so Janette Motlovou, ktorý sa bude konať raz mesačne. S účasťou na online vzdelávaní získate automaticky jeden balíček EDUMA kariet. 

Naučte sa, ako sa s EDUMA kartami pracuje, pri akých príležitostiach alebo akých hodinách v škole môžete s kartami pracovať. Naučte sa, ako podporíte diskusiu na akékoľvek témy, vrátane tých, o ktorých sa nám ťažšie hovorí, spoznáte svojich žiakov a ich potreby, či vnímanie rôznych tém. Karty pomáhajú aj pri práci s nízkomotivovanou mládežou. Janette Motlová sa s vami podelí sa o dobré tipy zo svojej dlhoročnej praxe so storytellingom. 

Webinár sa koná najbližšie:

  • 25.6.2024 o 16:00-17:10
  • 23.7.2024 o 16:00-17:10
  • 20.8.2024 o 16:00-17:10

Cena webinára v rozsahu 70 minút je 45 EUR, cena zaslania EDUMA kariet zodpovedá poštovnému a balnému (viac info v obchodných podmienkach). 

Čo obsahuje balíček EDUMA kariet?

Ide o vytlačenú sadu kariet, ktorá obsahuje 36 kariet s názvom a 36 kariet bez názvu (čo je možné využiť rôznymi spôsobmi - viac sa dozviete počas webinára). 

Online vzdelávanie so Janette Motlovou sa bude konať raz mesačne, bude interaktívny, bez ohľadu na počet účastníkov a bez nahrávania záznamu. 

Janette Motlová je zakladateľkou EDUMY, autorkou knihy Cigánka a držiteľkou Ceny pre osobnosť za občiansku angažovanosť, ktorú jej udelila Nadácie Orange. V roku 2015 bola nominovaná na Slovenku roka a v roku 2017 získala ocenenie Lektorka roka. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

V rámci balíčka získate zároveň bezplatný prístup k záznamu webinára - Ako využiť inovatívne nástroje, EDUMA karty vo výchove a vzdelávaní z 27.3.2024, ktorý viedla naša lektorka Helena Klepáčová.

Poskytneme Vám aj link k videu, ako a prečo EDUMA karty vznikli, ako môže vyzerať práca s nimi a môžete si vypočuť aj užitočné typy pre prax na základe reálnych skúsenosti učiteľov, ktorí už s kartami pracovali.

Máte záujem o EDUMA karty?

V prípade Vášho záujmu o účasť na online vzdelávaní a automatické získanie balíčka EDUMA kariet, kliknite nižšie na tlačidlo Kúpiť.

Vzdelávanie je možné zakúpiť najneskôr jeden deň pred konaním webinára a my Vám rovnako, jeden deň pred konaním webinára, pošleme e-mailom prihlasovací link na Zoom, kde sa bude webinár konať. Veríme, že webinár vám pomôže naplno využiť potenciál práce s EDUMA kartami.

Potvrdením objednávky súhlasíte s obchodnými podmienkami uvedenými nižšie.

V prípade, že máte záujem o väčšiu objednávku, platbu na faktúru alebo o doručenie mimo Európy, 

svoj záujem môžete vyjadriť v nasledujúcom formulári: Objednávka účasti na webinári - EDUMA karty.

Rozkliknite pre zobrazenie kompletných obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho EDUMA, n.o., so sídlom Šášovská 6, 851 06 Bratislava, IČO: 50098829, DIČ: 2120170679, nie je platcom DPH, info@eduma.sk, telefonický kontakt 0910 870 180 (ďalej len “EDUMA” alebo "predávajúci") a kupujúcimi, ktorí si zakúpia účasť na online webinári, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní súčasne potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a že sa s nimi oboznámil.

Platba
Nákup sa realizuje prostredníctvom služby Stripe. Nakúp sa uhrádza v momente vykonania objednávky prostredníctvom online platby platobnou kartou, Google Pay alebo Apple Pay. Prostredníctvom jednej objednávky je možné objednať maximálne 3 účasti na webinári.

Stornovanie objednávky
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci ešte nepristúpil k odoslaniu EDUMA kariet. V tom momente kontaktuje predávajúceho na telefónnom čísle 0910 870 180 a požiada o stornovanie objednávky. Predávajúci následne preverí túto možnosť a o výsledku dodatočne informuje kupujúceho. Peniaze budú kupujúcemu vrátené do 14 dní.

Doručenie
EDUMA karty doručujeme ako doporučený list prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci krajín Albánsko, Andora, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko (okrem ostrovov Mayotte, St.Martin a St.Bartolomej), Gibraltár, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko (okrem ostrovov Helgoland a územie Büsingenu), Nórsko, Poľsko, Portugalsko (vrátane ostrovov Azory, Madeira), Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia (vrátane ázijskej časti), San Marino, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko (vrátane Baleár, okrem Ceuty, Melilly a Kanárskych ostrovov), Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko (vrátane ázijskej časti), Ukrajina, Vatikán, Veľká Británia. EDUMA nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie z dôvodu nesprávne poskytnutej adresy prijímateľa. Cena doručenia zahŕňa aj balné.

Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 28.5.2024. 

Ako EDUMA karty vznikli?

Prvá sada EDUMA kariet vznikla v spolupráci s Diagnostickým centrom v Ružomberku. Za každou kartou sa skrýva silný životný príbeh detí, ktoré to v živote nemali jednoduché.

V úvodnej fáze sa deti pripravili na prácu s emóciami, nakoľko ide o zručnosti, ktoré nie sú ľahké ani pre mnohých dospelých. Učili sa rozoznávať emócie a ich prejavy, pomenovať ich - u seba, aj u druhých. Arteterapeutka, Ing. Regina Lovišková, ich neskôr podporila v hľadaní motívu, akým danú emóciu môžu vyjadriť. Viedla deti v druhej fáze, ktorou bolo už samotné maľovanie.

„Pre mnohé deti to bol totiž trošku iný jazyk na sebavyjadrenie a bolo to pre ne vlastne prvýkrát, čo mali možnosť vyjadriť tvorivou a výtvarnou formou niečo, čo cítili. Tá možnosť tvoriť si sám svoje vlastné dielo bolo pre ne oslobodzujúce," vysvetľuje Petra Bocková, jedna zo psychologičiek, ktorá deti pripravovala na prácu s emóciami a príbehom. Viac si môžete prečítať v rozhovore s ňou.

 

Kresby a maľby nafotil Adam Kováč, mnohokrát ocenený nepočujúci fotograf. 

Prvotné kresby spracovali študenti Školy umeleckého priemyslu v Košiciach v odbore Digitálna maľba-koncept art, pod vedením Mgr. art. Noémi Ráczovej do finálnej podoby prvej sady EDUMA kariet a plagátu. 

Aj vy môžete tvoriť vlastné emočné karty

Pilotná tvorba prvej sady EDUMA kariet bola realizovaná vďaka partnerom projektu Podpora diverzity a tolerancie alebo Za každým obrazom sa skrýva príbeh, Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Pridali sa však aj školy a ďalšie inštitúcie, ktoré sa chceli zapojiť do tvorivého procesu. Projekt Zvuk, slovo a obraz príbehu: Moderný spôsob rozvíjania jazykov a hodnôt podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Vďaka tejto podpore sa do tvorby kariet zapojili školy a Centrá pre deti a rodiny, kde aktuálne vznikajú ďalšie sady kariet. 

Ak Vás zaujíma, ako tvorivý proces a príprava naň prebieha, prečítajte si aj článok, ako vznikla prvá sada EDUMA kariet - Za každým obrazom sa skrýva silný príbeh.

Ak by ste mali záujem zapojiť sa do tvorby kariet a vytvoriť so svojimi žiakmi vlastné emočné karty, môžete sa pripraviť vďaka metodike Zvuk, slovo a obraz príbehu Metodická príručka pre prácu so žiakmi k tvorbe obrazov.

V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasností nás kontaktujte na info@eduma.sk a my Vám radi všetko zodpovieme a vysvetlíme ?


Ďakujeme za podporu našich partnerov, bez ktorých by naše aktivity nebolo možné realizovať.

Projekt Podpora diverzity a tolerancie alebo Za každým obrazom sa skrýva príbeh podporili Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadačný fond Telekom pri Nadácii PontisProjekt Zvuk, slovo a obraz príbehu: Moderný spôsob rozvíjania jazykov a hodnôt, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRProjekt Storytelling pre Európu je realizovaný vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+.