Živá knižnica

Zistite, čo prežívajú ľudia so znevýhodnením

Živé knižnice sú priestorom na vytvorenie konštruktívneho dialógu s ľuďmi, ktorí sa v bežnej realite nemajú príležitosť stretnúť a porozprávať. Živé knižnice slúžia ako možnosť dozvedieť sa viac o živote ľudí, ktorí čelia znevýhodneniu alebo sa konfrontujú s určitými predsudkami a stereotypmi.

Živé knihy sú to ľudia, ktorí sú ochotní porozprávať otvorene o svojich skúsenostiach, prežitých na vlastnej koži. Venujeme sa pritom témam ako je etnicita, iné národnosti, život mimo biologickej rodiny, zdravotné znevýhodnenia (nevidiaci, nepočujúci, na vozíku, cukrovka), šikana a mnohé ďalšie. Rozprávania Živých kníh nám ukazujú, čo pre ľudí zo zraniteľných skupín predstavuje prekážky, a naopak čo im v živote pomáha. 

Čitateľom v takejto knižnici môže byť každý, kto je pripravený pýtať sa, počúvať a premýšľať.

Čo môže čitateľ získať?
Bezprostredný kontakt so živou knihou je na nezaplatenie. Živé knižnice sú zdrojom informácií z prvej ruky, s ktorými sa bežne nestretávame. Je tiež príležitosťou pýtať sa na čokoľvek, čo Vás v súvislosťou s témou zaujíma. Čitateľ živej knižnice získa jedinečnú možnosť získať nový pohľad na niekoho (alebo niečo), na koho (alebo čo) má už vytvorený nejaký názor a má možnosť ho konfrontovať s realitou. 

 
FOTO: Živá knižnica v Bratislave organizovaná v rámci Bratislavského kultúrneho leta 2023 (v spolupráci s BKIS a Mestská knižnica v Bratislave).

Pre koho organizujeme Živé knižnice?
Pre prostredia, ktoré sa zaujímajú o posilnenie kritického myslenia a vnímavosti voči potrebám rôznych zraniteľných skupín a ich inklúziu. Živá knižnica je formát vhodný pre:

  • školy (I. a II. stupeň - podľa schopnosti rozumieť danej téme),
  • vysoké školy a univerzity,
  • prácu s mládežou a neformálne vzdelávania,
  • regionálne a mestské podujatia,
  • firemné prostredie a inštitúcie (budujúce inklúziu v praxi),
  • festivaly a iné podujatia.

Ako zorganizovať Živú knižnicu?
Živá knižnica môže byť zorganizovaná samostatne alebo v kombinácii s inými storytellingovými nástrojmi (napr. s virtuálnou realitou EDUMY) a zážitkovými aktivitami.  

Počet Živých kníh sa líši podľa potrieb, priestorových a časových možností alebo predpokladného počtu Čitateľov (účastníkov).

Ak ide o aktivitu pre väčšie kolektívy (napr. triedu alebo skupinu zamestnancov), je potrebné rátať s rozdelením na menšie skupiny, do max. 12 Čitateľov (účastníkov). Veľkosť skupiny je dôležité pre zachovanie osobného kontaktu a vytvorenie príjemného prostredia aj pre samotné Živé knihy, nakoľko ide často o citlivé osobné výpovede.

Čítanie Živej knihy (jedno rozprávanie) zvyčajne trvá 10-15 min., priestor na otázky 5 min.

Pri Živej knižnici môžete zažiť slzy, aj smiech, pri každej však odídete o poznanie bohatší a veríme, že aj vnímavejší k osudom iných ľudí. 

Ozvite sa nám
V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac, zorganizovať Živú knižnicu alebo komplexné vzdelávanie, neváhajte a ozvite sa nám. Radi Vám pripravíme ponuku, ktorá bude ušitá pre Vás na mieru.