Storytellingové nástroje, slovník pojmov a internetových trendov, stolová hra a komiks na prevenciu šikany a kyberšikany

Strach, zahanbenie, strata kontroly nad situáciou, osamelosť a pocit, že neexistuje riešenie, niekedy vedúce až k samovražedným tendenciám. Takéto pocity prežívajú deti a mladí, ktorí sa stanú obeťou šikany alebo kyberšikany, hovorí Lenka Nemcová, psychologička a koordinátorka internetovej linky dôvery a krízovej linky pomoci IPčko.sk.

Súčasné deti sú konfrontované s digitálnymi technológiami prakticky od narodenia, zatiaľ čo staršia generácia musí vynaložiť veľa energie na to, aby udržala krok s rýchlo sa vyvíjajúcimi technológiami. 

Deti a mladí ľudia často nevedia riešiť problém šikany bez pomoci a ani mnohí rodičia a učitelia, ktorí by chceli pomôcť a podporiť bezpečie pre deti a mladých, nie sú si istí, ako na to. Téma šikany je na Slovensku stále aktuálna a podľa výskumov má s ňou skúsenosť až 40% detí, na čo odpovedáme realizáciou projektu Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov. Jeho cieľom je formou videí a e-booku sprostredkovať skúsenosti tých, ktorí sa so šikanou stretli.

Storytellingové nástroje

Prostredníctvom príbehov môžete otvoriť tému bezpečnosti na internete a pracovať s poznatkami a postojmi žiakov. Keď sa človek stretne so šikanou alebo kyberšikanou, najdôležitejšie je, aby na jej riešenie nebol sám. Toto posolstvo si odnášame z rozprávaní tých, ktorí šikanu zažili na vlastnej koži. Vďaka príbehom, ktoré opisujú problém šikany a kyberšikany z 360° uhla, môžete pracovať s možnosťami rôznych aktérov. 

Ako sa žije s pocitom, že som niekoho v detstve šikanovala? Čo prežíva mama, keď zistí, že jej syna v škole bijú? Ako šikana ovplyvnila životy tých, ktorí jej čelili mesiace alebo roky?

O svoje skúsenosti sa podelili aj tí, ktorí sa šikane venujú prosionálne. Z týchto stretnutí si môžete odniesť nielen praktické rady, ktoré môžu pomôcť čeliť agresívnemu správaniu, ale aj načerpať inšpiráciu, ako sa dá šikane predísť. 

V Online živej knižnici si už môžete pozrieť tieto videá:

Písané príbehy nájdete v e-booku Nebyť na šikanu sám.

Slovník pojmov a internetových trendov 2021

V spolupráci s partnerskou organizáciou DigiQ bol vytvorený Slovník pojmov a internetových trendov 2021, ktorý má slúžiť ako pomôcka pre učiteľov a pracovníkov s mládežou pri práci s bezpečnosťou na internete a prevenciou šikany a kyberšikany. Na stiahnutie:

Slovník pojmov a internetových trendov 2021:  Slovník a internetové trendy 2021

Zahrajte si v triede spoločenskú hru Digitálni hrdinovia

Ďalej si môžete stiahnuť vzdelávacie nástroje, ktoré boli vytvorené v roku 2020: vzdelávacia spoločenská hra Digitálni hrdinovia a komiks Dátoví votrelci verzus Digitálni obrancovia. 

Čierno-biela verzia:  ČB Digitálni hrdinovia  

Farebná verzia:  Farebne Digitálni hrdinovia

Návod ku hre Digitálni hrdinovia:  Návod ku hre Digitálni hrdinovia

Metodické pokyny ku hre:  Metodický list ku hre Digitálni hrdinovia

Stolová hra otvára témy bezpečného online prostredia a necháva žiakom priestor, aby sami nachádzali vhodné riešenia. Hra slúži na prevenciu a vysporiadanie sa s kyberšikanou z pohľadu obete, aj mlčiacej väčšiny. Hrá sa s figúrkami na hracej ploche, pričom ide o to, aby žiaci čo najviac uvažovali a vyhodnocovali predkladané problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v online prostredí. 

Hra je určená primárne pre školy. Učitelia, ktorí sa rozhodnú hru Digitálni hrdinovia využiť počas svojej hodiny a zahrať si ju so svojimi žiakmi, si ju môžu stiahnuť, vo formáte, aký im vyhovuje vzhľadom na možnosti tlače, ktorú majú k dispozícii. Učiteľ rozhodne, akú úroveň náročnosti, aké okruhy tém a koľko času môže hre počas hodiny venovať. 

Pre učiteľov je sú pripravené aj metodiky, ktoré ponúkajú viacero tipov, ako hra a komix využiť počas hrania na hodine.

Hru môžu hrať dvaja až piati hráči od 9 rokov. Trvanie hry závisí od počtu úloh, ktoré je potrebné počas hry vyriešiť, no malo by sa pohybovať od 45 do 90 minút. Učiteľ si môže navoliť úlohy podľa tém – kyberšikana, digitálne zručnosti a bezpečnosť, digitálne občianstvo a wellbeing a zdravie, podľa toho, na akú oblasť sa chce zamerať. Hra ďalej umožňuje učiteľovi zvoliť stupeň závažnosti problematickej oblasti (úroveň 1 = nepríjemnosti, úroveň 2 = riziká, úroveň 3 = zločiny).  Varieta možností, ako sa hru môžete hrať sa môže spočiatku zdať náročnejšia na porozumenie. Vďaka tomu je sa však stáva veľmi flexibilnou a pomáha učiteľovi otvoriť práve tie témy, ktoré chce s triedou riešiť. 

Komiks Dátoví votrelci verzus Digitálni obrancovia

Komiks Dátoví votrelci verzus Digitálni obrancovia predchádzal vytvoreniu hry Digitálni hrdinovia. Vystupuje v ňom pätica postavičiek reprezentujúcich kľúčové problémy na internete. Komiks predstavuje atraktívnu formu, ako sa dozvedieť viac ochrane súkromia, bezpečnom používaní sociálnych sietí, posielaní správ, zdieľaní fotiek a videí, zabezpečení smartfónov, hesiel a mnohé ďalšie informácie týkajúce sa online bezpečia. Nech sa páči, čítajte, hrajte sa a učte sa hravou formou, aby sa ubrániť nástrahám na internete. Na stiahnutie: 

Komiks Dátoví votrelci verzus Digitálni obrancovia

Metodika ku komiksu Dátoví votrelci verzus Digitálni obrancovia

Prajeme Vám, aby ste sa pri hre a komikse naučili mnoho užitočných informácií pre bezpečie v online svete, posilnili schopnosť kriticky uvažovať nad nástrahami, no dúfame, že čas strávený hrou a čítaním budú pre vás príjemnou chvíľou, ktorá utuží vzťahy v triedach. 

Budeme radi, keď nám napíšete na info@eduma.sk a podelíte sa s nami o vaše zážitky a skúsenosti s používaním hry a komiksu na hodinách. 


Projekt Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov a jeho výsledok podporil SK-NIC, WebSupport a Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.